Δύο λέξεις …

ευτυ.jpg

Ήμουνα τόσο κοντά στο τέλος

Τα χέρια μου ήθελαν τόσο λίγο για ν’ αγγίξουν τ’ όνειρο.

Κάθε λεπτό ευχόμουνα αλάθεια να μην είναι.

Ν’ άγγιζα ακόμα μια φορά ότι μου έλειπε.

Ήξερα πως ήταν δύσκολο αλλά ήθελα να προσπαθήσω.

Η ευτυχία μου είπαν βρίσκεται σε δύο λέξεις.

Ποτέ δε θέλησαν να μου πουν ποιές είναι αυτές οι λέξεις.

Μπορείς να τις βρεις μου είπαν αν ψάξεις βαθιά στη καρδιά σου.

Αν η καρδιά σου μείνει παιδική και νιώθει πως τίποτα δε φεύγει.

Στα μάτια του κάθε ανθρώπου να βλέπεις την αγάπη.

Να βοηθάς όποιον αισθάνεσαι πως έχει την ανάγκη σου.

Σ’ αγαπώ σου είπα και ένιωσα ότι βρήκα ότι έψαχνα…

Advertisement

Δύο λέξεις …

ευτυ.jpg

Ήμουνα τόσο κοντά στο τέλος

Τα χέρια μου ήθελαν τόσο λίγο για ν’ αγγίξουν τ’ όνειρο.

Κάθε λεπτό ευχόμουνα αλάθεια να μην είναι.

Ν’ άγγιζα ακόμα μια φορά ότι μου έλειπε.

Ήξερα πως ήταν δύσκολο αλλά ήθελα να προσπαθήσω.

Η ευτυχία μου είπαν βρίσκεται σε δύο λέξεις.

Ποτέ δε θέλησαν να μου πουν ποιές είναι αυτές οι λέξεις.

Μπορείς να τις βρεις μου είπαν αν ψάξεις βαθιά στη καρδιά σου.

Αν η καρδιά σου μείνει παιδική και νιώθει πως τίποτα δε φεύγει.

Στα μάτια του κάθε ανθρώπου να βλέπεις την αγάπη.

Να βοηθάς όποιον αισθάνεσαι πως έχει την ανάγκη σου.

Σ’ αγαπώ σου είπα και ένιωσα ότι βρήκα ότι έψαχνα…

Δύο λέξεις …

ευτυ.jpg

Ήμουνα τόσο κοντά στο τέλος

Τα χέρια μου ήθελαν τόσο λίγο για ν’ αγγίξουν τ’ όνειρο.

Κάθε λεπτό ευχόμουνα αλάθεια να μην είναι.

Ν’ άγγιζα ακόμα μια φορά ότι μου έλειπε.

Ήξερα πως ήταν δύσκολο αλλά ήθελα να προσπαθήσω.

Η ευτυχία μου είπαν βρίσκεται σε δύο λέξεις.

Ποτέ δε θέλησαν να μου πουν ποιές είναι αυτές οι λέξεις.

Μπορείς να τις βρεις μου είπαν αν ψάξεις βαθιά στη καρδιά σου.

Αν η καρδιά σου μείνει παιδική και νιώθει πως τίποτα δε φεύγει.

Στα μάτια του κάθε ανθρώπου να βλέπεις την αγάπη.

Να βοηθάς όποιον αισθάνεσαι πως έχει την ανάγκη σου.

Σ’ αγαπώ σου είπα και ένιωσα ότι βρήκα ότι έψαχνα…

Δύο λέξεις …

ευτυ.jpg

Ήμουνα τόσο κοντά στο τέλος

Τα χέρια μου ήθελαν τόσο λίγο για ν’ αγγίξουν τ’ όνειρο.

Κάθε λεπτό ευχόμουνα αλάθεια να μην είναι.

Ν’ άγγιζα ακόμα μια φορά ότι μου έλειπε.

Ήξερα πως ήταν δύσκολο αλλά ήθελα να προσπαθήσω.

Η ευτυχία μου είπαν βρίσκεται σε δύο λέξεις.

Ποτέ δε θέλησαν να μου πουν ποιές είναι αυτές οι λέξεις.

Μπορείς να τις βρεις μου είπαν αν ψάξεις βαθιά στη καρδιά σου.

Αν η καρδιά σου μείνει παιδική και νιώθει πως τίποτα δε φεύγει.

Στα μάτια του κάθε ανθρώπου να βλέπεις την αγάπη.

Να βοηθάς όποιον αισθάνεσαι πως έχει την ανάγκη σου.

Σ’ αγαπώ σου είπα και ένιωσα ότι βρήκα ότι έψαχνα…

Δύο λέξεις …

ευτυ.jpg

Ήμουνα τόσο κοντά στο τέλος

Τα χέρια μου ήθελαν τόσο λίγο για ν’ αγγίξουν τ’ όνειρο.

Κάθε λεπτό ευχόμουνα αλάθεια να μην είναι.

Ν’ άγγιζα ακόμα μια φορά ότι μου έλειπε.

Ήξερα πως ήταν δύσκολο αλλά ήθελα να προσπαθήσω.

Η ευτυχία μου είπαν βρίσκεται σε δύο λέξεις.

Ποτέ δε θέλησαν να μου πουν ποιές είναι αυτές οι λέξεις.

Μπορείς να τις βρεις μου είπαν αν ψάξεις βαθιά στη καρδιά σου.

Αν η καρδιά σου μείνει παιδική και νιώθει πως τίποτα δε φεύγει.

Στα μάτια του κάθε ανθρώπου να βλέπεις την αγάπη.

Να βοηθάς όποιον αισθάνεσαι πως έχει την ανάγκη σου.

Σ’ αγαπώ σου είπα και ένιωσα ότι βρήκα ότι έψαχνα…

Δύο λέξεις …

ευτυ.jpg

Ήμουνα τόσο κοντά στο τέλος

Τα χέρια μου ήθελαν τόσο λίγο για ν’ αγγίξουν τ’ όνειρο.

Κάθε λεπτό ευχόμουνα αλάθεια να μην είναι.

Ν’ άγγιζα ακόμα μια φορά ότι μου έλειπε.

Ήξερα πως ήταν δύσκολο αλλά ήθελα να προσπαθήσω.

Η ευτυχία μου είπαν βρίσκεται σε δύο λέξεις.

Ποτέ δε θέλησαν να μου πουν ποιές είναι αυτές οι λέξεις.

Μπορείς να τις βρεις μου είπαν αν ψάξεις βαθιά στη καρδιά σου.

Αν η καρδιά σου μείνει παιδική και νιώθει πως τίποτα δε φεύγει.

Στα μάτια του κάθε ανθρώπου να βλέπεις την αγάπη.

Να βοηθάς όποιον αισθάνεσαι πως έχει την ανάγκη σου.

Σ’ αγαπώ σου είπα και ένιωσα ότι βρήκα ότι έψαχνα…

Δύο λέξεις …

ευτυ.jpg

Ήμουνα τόσο κοντά στο τέλος

Τα χέρια μου ήθελαν τόσο λίγο για ν’ αγγίξουν τ’ όνειρο.

Κάθε λεπτό ευχόμουνα αλάθεια να μην είναι.

Ν’ άγγιζα ακόμα μια φορά ότι μου έλειπε.

Ήξερα πως ήταν δύσκολο αλλά ήθελα να προσπαθήσω.

Η ευτυχία μου είπαν βρίσκεται σε δύο λέξεις.

Ποτέ δε θέλησαν να μου πουν ποιές είναι αυτές οι λέξεις.

Μπορείς να τις βρεις μου είπαν αν ψάξεις βαθιά στη καρδιά σου.

Αν η καρδιά σου μείνει παιδική και νιώθει πως τίποτα δε φεύγει.

Στα μάτια του κάθε ανθρώπου να βλέπεις την αγάπη.

Να βοηθάς όποιον αισθάνεσαι πως έχει την ανάγκη σου.

Σ’ αγαπώ σου είπα και ένιωσα ότι βρήκα ότι έψαχνα…

Δύο λέξεις …

ευτυ.jpg

Ήμουνα τόσο κοντά στο τέλος

Τα χέρια μου ήθελαν τόσο λίγο για ν’ αγγίξουν τ’ όνειρο.

Κάθε λεπτό ευχόμουνα αλάθεια να μην είναι.

Ν’ άγγιζα ακόμα μια φορά ότι μου έλειπε.

Ήξερα πως ήταν δύσκολο αλλά ήθελα να προσπαθήσω.

Η ευτυχία μου είπαν βρίσκεται σε δύο λέξεις.

Ποτέ δε θέλησαν να μου πουν ποιές είναι αυτές οι λέξεις.

Μπορείς να τις βρεις μου είπαν αν ψάξεις βαθιά στη καρδιά σου.

Αν η καρδιά σου μείνει παιδική και νιώθει πως τίποτα δε φεύγει.

Στα μάτια του κάθε ανθρώπου να βλέπεις την αγάπη.

Να βοηθάς όποιον αισθάνεσαι πως έχει την ανάγκη σου.

Σ’ αγαπώ σου είπα και ένιωσα ότι βρήκα ότι έψαχνα…

Δύο λέξεις …

ευτυ.jpg

Ήμουνα τόσο κοντά στο τέλος

Τα χέρια μου ήθελαν τόσο λίγο για ν’ αγγίξουν τ’ όνειρο.

Κάθε λεπτό ευχόμουνα αλάθεια να μην είναι.

Ν’ άγγιζα ακόμα μια φορά ότι μου έλειπε.

Ήξερα πως ήταν δύσκολο αλλά ήθελα να προσπαθήσω.

Η ευτυχία μου είπαν βρίσκεται σε δύο λέξεις.

Ποτέ δε θέλησαν να μου πουν ποιές είναι αυτές οι λέξεις.

Μπορείς να τις βρεις μου είπαν αν ψάξεις βαθιά στη καρδιά σου.

Αν η καρδιά σου μείνει παιδική και νιώθει πως τίποτα δε φεύγει.

Στα μάτια του κάθε ανθρώπου να βλέπεις την αγάπη.

Να βοηθάς όποιον αισθάνεσαι πως έχει την ανάγκη σου.

Σ’ αγαπώ σου είπα και ένιωσα ότι βρήκα ότι έψαχνα…

Δύο λέξεις …

ευτυ.jpg

Ήμουνα τόσο κοντά στο τέλος

Τα χέρια μου ήθελαν τόσο λίγο για ν’ αγγίξουν τ’ όνειρο.

Κάθε λεπτό ευχόμουνα αλάθεια να μην είναι.

Ν’ άγγιζα ακόμα μια φορά ότι μου έλειπε.

Ήξερα πως ήταν δύσκολο αλλά ήθελα να προσπαθήσω.

Η ευτυχία μου είπαν βρίσκεται σε δύο λέξεις.

Ποτέ δε θέλησαν να μου πουν ποιές είναι αυτές οι λέξεις.

Μπορείς να τις βρεις μου είπαν αν ψάξεις βαθιά στη καρδιά σου.

Αν η καρδιά σου μείνει παιδική και νιώθει πως τίποτα δε φεύγει.

Στα μάτια του κάθε ανθρώπου να βλέπεις την αγάπη.

Να βοηθάς όποιον αισθάνεσαι πως έχει την ανάγκη σου.

Σ’ αγαπώ σου είπα και ένιωσα ότι βρήκα ότι έψαχνα…