Σου το λέω …

Στίχοι: Γιώργος Ανδρέου

Μουσική: Γιώργος Ανδρέου

Είδα πολλά κι άλλα πολλά

μες τη ζωή την ταξιδεύτρα

είπα κι εγώ το σ αγαπώ

αχ τι καημός μα βγήκα ψεύτρα

κι είπα ξανά φτάνει ως εδώ

μόνη θα ζω κι ας με ματώνει

κι όσο που είχα γιατρευτεί

ήρθες εσύ, ήρθες εσύ

Να μ’ αγαπάς να σαι καλός

να μ’ αγαπάς να μη με κρίνεις

ένας μικρός να σαι θεός

όταν με τρως κι όταν με πίνεις

να μ αγαπάς να σαι παιδί

να μ αγαπάς σαν τη ζωή σου

να σαι φωτιά να σαι βροχή

όσο κορμί τόσο ψυχή

Είδα πολλά κι άλλα πολλά

μες τη ζωή την ξελογιάστρα

το ριζικό μου για να βρω

του ταξιδιού άναψα τ’ άστρα

μοίρα σκληρή άγριος καιρός

κρύψαν το φως χάθηκ’ η μέρα

ψάχνω στεριά ψάχνω νησί

κι ήσουνα εσύ, ήσουνα εσύ

Advertisement

Σου το λέω …

Στίχοι: Γιώργος Ανδρέου

Μουσική: Γιώργος Ανδρέου

Είδα πολλά κι άλλα πολλά

μες τη ζωή την ταξιδεύτρα

είπα κι εγώ το σ αγαπώ

αχ τι καημός μα βγήκα ψεύτρα

κι είπα ξανά φτάνει ως εδώ

μόνη θα ζω κι ας με ματώνει

κι όσο που είχα γιατρευτεί

ήρθες εσύ, ήρθες εσύ

Να μ’ αγαπάς να σαι καλός

να μ’ αγαπάς να μη με κρίνεις

ένας μικρός να σαι θεός

όταν με τρως κι όταν με πίνεις

να μ αγαπάς να σαι παιδί

να μ αγαπάς σαν τη ζωή σου

να σαι φωτιά να σαι βροχή

όσο κορμί τόσο ψυχή

Είδα πολλά κι άλλα πολλά

μες τη ζωή την ξελογιάστρα

το ριζικό μου για να βρω

του ταξιδιού άναψα τ’ άστρα

μοίρα σκληρή άγριος καιρός

κρύψαν το φως χάθηκ’ η μέρα

ψάχνω στεριά ψάχνω νησί

κι ήσουνα εσύ, ήσουνα εσύ

Σου το λέω …

Στίχοι: Γιώργος Ανδρέου

Μουσική: Γιώργος Ανδρέου

Είδα πολλά κι άλλα πολλά

μες τη ζωή την ταξιδεύτρα

είπα κι εγώ το σ αγαπώ

αχ τι καημός μα βγήκα ψεύτρα

κι είπα ξανά φτάνει ως εδώ

μόνη θα ζω κι ας με ματώνει

κι όσο που είχα γιατρευτεί

ήρθες εσύ, ήρθες εσύ

Να μ’ αγαπάς να σαι καλός

να μ’ αγαπάς να μη με κρίνεις

ένας μικρός να σαι θεός

όταν με τρως κι όταν με πίνεις

να μ αγαπάς να σαι παιδί

να μ αγαπάς σαν τη ζωή σου

να σαι φωτιά να σαι βροχή

όσο κορμί τόσο ψυχή

Είδα πολλά κι άλλα πολλά

μες τη ζωή την ξελογιάστρα

το ριζικό μου για να βρω

του ταξιδιού άναψα τ’ άστρα

μοίρα σκληρή άγριος καιρός

κρύψαν το φως χάθηκ’ η μέρα

ψάχνω στεριά ψάχνω νησί

κι ήσουνα εσύ, ήσουνα εσύ

Σου το λέω …

Στίχοι: Γιώργος Ανδρέου

Μουσική: Γιώργος Ανδρέου

Είδα πολλά κι άλλα πολλά

μες τη ζωή την ταξιδεύτρα

είπα κι εγώ το σ αγαπώ

αχ τι καημός μα βγήκα ψεύτρα

κι είπα ξανά φτάνει ως εδώ

μόνη θα ζω κι ας με ματώνει

κι όσο που είχα γιατρευτεί

ήρθες εσύ, ήρθες εσύ

Να μ’ αγαπάς να σαι καλός

να μ’ αγαπάς να μη με κρίνεις

ένας μικρός να σαι θεός

όταν με τρως κι όταν με πίνεις

να μ αγαπάς να σαι παιδί

να μ αγαπάς σαν τη ζωή σου

να σαι φωτιά να σαι βροχή

όσο κορμί τόσο ψυχή

Είδα πολλά κι άλλα πολλά

μες τη ζωή την ξελογιάστρα

το ριζικό μου για να βρω

του ταξιδιού άναψα τ’ άστρα

μοίρα σκληρή άγριος καιρός

κρύψαν το φως χάθηκ’ η μέρα

ψάχνω στεριά ψάχνω νησί

κι ήσουνα εσύ, ήσουνα εσύ

Σου το λέω …

Στίχοι: Γιώργος Ανδρέου

Μουσική: Γιώργος Ανδρέου

Είδα πολλά κι άλλα πολλά

μες τη ζωή την ταξιδεύτρα

είπα κι εγώ το σ αγαπώ

αχ τι καημός μα βγήκα ψεύτρα

κι είπα ξανά φτάνει ως εδώ

μόνη θα ζω κι ας με ματώνει

κι όσο που είχα γιατρευτεί

ήρθες εσύ, ήρθες εσύ

Να μ’ αγαπάς να σαι καλός

να μ’ αγαπάς να μη με κρίνεις

ένας μικρός να σαι θεός

όταν με τρως κι όταν με πίνεις

να μ αγαπάς να σαι παιδί

να μ αγαπάς σαν τη ζωή σου

να σαι φωτιά να σαι βροχή

όσο κορμί τόσο ψυχή

Είδα πολλά κι άλλα πολλά

μες τη ζωή την ξελογιάστρα

το ριζικό μου για να βρω

του ταξιδιού άναψα τ’ άστρα

μοίρα σκληρή άγριος καιρός

κρύψαν το φως χάθηκ’ η μέρα

ψάχνω στεριά ψάχνω νησί

κι ήσουνα εσύ, ήσουνα εσύ

Σου το λέω …

Στίχοι: Γιώργος Ανδρέου

Μουσική: Γιώργος Ανδρέου

Είδα πολλά κι άλλα πολλά

μες τη ζωή την ταξιδεύτρα

είπα κι εγώ το σ αγαπώ

αχ τι καημός μα βγήκα ψεύτρα

κι είπα ξανά φτάνει ως εδώ

μόνη θα ζω κι ας με ματώνει

κι όσο που είχα γιατρευτεί

ήρθες εσύ, ήρθες εσύ

Να μ’ αγαπάς να σαι καλός

να μ’ αγαπάς να μη με κρίνεις

ένας μικρός να σαι θεός

όταν με τρως κι όταν με πίνεις

να μ αγαπάς να σαι παιδί

να μ αγαπάς σαν τη ζωή σου

να σαι φωτιά να σαι βροχή

όσο κορμί τόσο ψυχή

Είδα πολλά κι άλλα πολλά

μες τη ζωή την ξελογιάστρα

το ριζικό μου για να βρω

του ταξιδιού άναψα τ’ άστρα

μοίρα σκληρή άγριος καιρός

κρύψαν το φως χάθηκ’ η μέρα

ψάχνω στεριά ψάχνω νησί

κι ήσουνα εσύ, ήσουνα εσύ

Σου το λέω …

Στίχοι: Γιώργος Ανδρέου

Μουσική: Γιώργος Ανδρέου

Είδα πολλά κι άλλα πολλά

μες τη ζωή την ταξιδεύτρα

είπα κι εγώ το σ αγαπώ

αχ τι καημός μα βγήκα ψεύτρα

κι είπα ξανά φτάνει ως εδώ

μόνη θα ζω κι ας με ματώνει

κι όσο που είχα γιατρευτεί

ήρθες εσύ, ήρθες εσύ

Να μ’ αγαπάς να σαι καλός

να μ’ αγαπάς να μη με κρίνεις

ένας μικρός να σαι θεός

όταν με τρως κι όταν με πίνεις

να μ αγαπάς να σαι παιδί

να μ αγαπάς σαν τη ζωή σου

να σαι φωτιά να σαι βροχή

όσο κορμί τόσο ψυχή

Είδα πολλά κι άλλα πολλά

μες τη ζωή την ξελογιάστρα

το ριζικό μου για να βρω

του ταξιδιού άναψα τ’ άστρα

μοίρα σκληρή άγριος καιρός

κρύψαν το φως χάθηκ’ η μέρα

ψάχνω στεριά ψάχνω νησί

κι ήσουνα εσύ, ήσουνα εσύ

Σου το λέω …

Στίχοι: Γιώργος Ανδρέου

Μουσική: Γιώργος Ανδρέου

Είδα πολλά κι άλλα πολλά

μες τη ζωή την ταξιδεύτρα

είπα κι εγώ το σ αγαπώ

αχ τι καημός μα βγήκα ψεύτρα

κι είπα ξανά φτάνει ως εδώ

μόνη θα ζω κι ας με ματώνει

κι όσο που είχα γιατρευτεί

ήρθες εσύ, ήρθες εσύ

Να μ’ αγαπάς να σαι καλός

να μ’ αγαπάς να μη με κρίνεις

ένας μικρός να σαι θεός

όταν με τρως κι όταν με πίνεις

να μ αγαπάς να σαι παιδί

να μ αγαπάς σαν τη ζωή σου

να σαι φωτιά να σαι βροχή

όσο κορμί τόσο ψυχή

Είδα πολλά κι άλλα πολλά

μες τη ζωή την ξελογιάστρα

το ριζικό μου για να βρω

του ταξιδιού άναψα τ’ άστρα

μοίρα σκληρή άγριος καιρός

κρύψαν το φως χάθηκ’ η μέρα

ψάχνω στεριά ψάχνω νησί

κι ήσουνα εσύ, ήσουνα εσύ

Σου το λέω …

Στίχοι: Γιώργος Ανδρέου

Μουσική: Γιώργος Ανδρέου

Είδα πολλά κι άλλα πολλά

μες τη ζωή την ταξιδεύτρα

είπα κι εγώ το σ αγαπώ

αχ τι καημός μα βγήκα ψεύτρα

κι είπα ξανά φτάνει ως εδώ

μόνη θα ζω κι ας με ματώνει

κι όσο που είχα γιατρευτεί

ήρθες εσύ, ήρθες εσύ

Να μ’ αγαπάς να σαι καλός

να μ’ αγαπάς να μη με κρίνεις

ένας μικρός να σαι θεός

όταν με τρως κι όταν με πίνεις

να μ αγαπάς να σαι παιδί

να μ αγαπάς σαν τη ζωή σου

να σαι φωτιά να σαι βροχή

όσο κορμί τόσο ψυχή

Είδα πολλά κι άλλα πολλά

μες τη ζωή την ξελογιάστρα

το ριζικό μου για να βρω

του ταξιδιού άναψα τ’ άστρα

μοίρα σκληρή άγριος καιρός

κρύψαν το φως χάθηκ’ η μέρα

ψάχνω στεριά ψάχνω νησί

κι ήσουνα εσύ, ήσουνα εσύ

Σου το λέω …

Στίχοι: Γιώργος Ανδρέου

Μουσική: Γιώργος Ανδρέου

Είδα πολλά κι άλλα πολλά

μες τη ζωή την ταξιδεύτρα

είπα κι εγώ το σ αγαπώ

αχ τι καημός μα βγήκα ψεύτρα

κι είπα ξανά φτάνει ως εδώ

μόνη θα ζω κι ας με ματώνει

κι όσο που είχα γιατρευτεί

ήρθες εσύ, ήρθες εσύ

Να μ’ αγαπάς να σαι καλός

να μ’ αγαπάς να μη με κρίνεις

ένας μικρός να σαι θεός

όταν με τρως κι όταν με πίνεις

να μ αγαπάς να σαι παιδί

να μ αγαπάς σαν τη ζωή σου

να σαι φωτιά να σαι βροχή

όσο κορμί τόσο ψυχή

Είδα πολλά κι άλλα πολλά

μες τη ζωή την ξελογιάστρα

το ριζικό μου για να βρω

του ταξιδιού άναψα τ’ άστρα

μοίρα σκληρή άγριος καιρός

κρύψαν το φως χάθηκ’ η μέρα

ψάχνω στεριά ψάχνω νησί

κι ήσουνα εσύ, ήσουνα εσύ