Έρωτας λένε ότι είναι …

loveeeeeeeeeeeeeeeeee.jpg

Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι ποτάμι

Που πνίγει το τρυφερό κλαδάκι

Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι ξυράφι

Που αφήνει την ψυχή σου να ματώσει

Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι πείνα

Και μια έντονη συνεχής ανάγκη

Εγώ λέω ότι είναι ένα λουλούδι

και εσύ μόνο ένας σπόρος

Η καρδιά που φοβάται να σπάσει

Δεν μαθαίνει ποτέ να χορεύει.

Advertisement

Έρωτας λένε ότι είναι …

loveeeeeeeeeeeeeeeeee.jpg

Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι ποτάμι

Που πνίγει το τρυφερό κλαδάκι

Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι ξυράφι

Που αφήνει την ψυχή σου να ματώσει

Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι πείνα

Και μια έντονη συνεχής ανάγκη

Εγώ λέω ότι είναι ένα λουλούδι

και εσύ μόνο ένας σπόρος

Η καρδιά που φοβάται να σπάσει

Δεν μαθαίνει ποτέ να χορεύει.

Έρωτας λένε ότι είναι …

loveeeeeeeeeeeeeeeeee.jpg

Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι ποτάμι

Που πνίγει το τρυφερό κλαδάκι

Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι ξυράφι

Που αφήνει την ψυχή σου να ματώσει

Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι πείνα

Και μια έντονη συνεχής ανάγκη

Εγώ λέω ότι είναι ένα λουλούδι

και εσύ μόνο ένας σπόρος

Η καρδιά που φοβάται να σπάσει

Δεν μαθαίνει ποτέ να χορεύει.

Έρωτας λένε ότι είναι …

loveeeeeeeeeeeeeeeeee.jpg

Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι ποτάμι

Που πνίγει το τρυφερό κλαδάκι

Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι ξυράφι

Που αφήνει την ψυχή σου να ματώσει

Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι πείνα

Και μια έντονη συνεχής ανάγκη

Εγώ λέω ότι είναι ένα λουλούδι

και εσύ μόνο ένας σπόρος

Η καρδιά που φοβάται να σπάσει

Δεν μαθαίνει ποτέ να χορεύει.

Έρωτας λένε ότι είναι …

loveeeeeeeeeeeeeeeeee.jpg

Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι ποτάμι

Που πνίγει το τρυφερό κλαδάκι

Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι ξυράφι

Που αφήνει την ψυχή σου να ματώσει

Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι πείνα

Και μια έντονη συνεχής ανάγκη

Εγώ λέω ότι είναι ένα λουλούδι

και εσύ μόνο ένας σπόρος

Η καρδιά που φοβάται να σπάσει

Δεν μαθαίνει ποτέ να χορεύει.

Έρωτας λένε ότι είναι …

loveeeeeeeeeeeeeeeeee.jpg

Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι ποτάμι

Που πνίγει το τρυφερό κλαδάκι

Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι ξυράφι

Που αφήνει την ψυχή σου να ματώσει

Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι πείνα

Και μια έντονη συνεχής ανάγκη

Εγώ λέω ότι είναι ένα λουλούδι

και εσύ μόνο ένας σπόρος

Η καρδιά που φοβάται να σπάσει

Δεν μαθαίνει ποτέ να χορεύει.

Έρωτας λένε ότι είναι …

loveeeeeeeeeeeeeeeeee.jpg

Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι ποτάμι

Που πνίγει το τρυφερό κλαδάκι

Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι ξυράφι

Που αφήνει την ψυχή σου να ματώσει

Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι πείνα

Και μια έντονη συνεχής ανάγκη

Εγώ λέω ότι είναι ένα λουλούδι

και εσύ μόνο ένας σπόρος

Η καρδιά που φοβάται να σπάσει

Δεν μαθαίνει ποτέ να χορεύει.

Έρωτας λένε ότι είναι …

loveeeeeeeeeeeeeeeeee.jpg

Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι ποτάμι

Που πνίγει το τρυφερό κλαδάκι

Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι ξυράφι

Που αφήνει την ψυχή σου να ματώσει

Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι πείνα

Και μια έντονη συνεχής ανάγκη

Εγώ λέω ότι είναι ένα λουλούδι

και εσύ μόνο ένας σπόρος

Η καρδιά που φοβάται να σπάσει

Δεν μαθαίνει ποτέ να χορεύει.

Έρωτας λένε ότι είναι …

loveeeeeeeeeeeeeeeeee.jpg

Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι ποτάμι

Που πνίγει το τρυφερό κλαδάκι

Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι ξυράφι

Που αφήνει την ψυχή σου να ματώσει

Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι πείνα

Και μια έντονη συνεχής ανάγκη

Εγώ λέω ότι είναι ένα λουλούδι

και εσύ μόνο ένας σπόρος

Η καρδιά που φοβάται να σπάσει

Δεν μαθαίνει ποτέ να χορεύει.

Έρωτας λένε ότι είναι …

loveeeeeeeeeeeeeeeeee.jpg

Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι ποτάμι

Που πνίγει το τρυφερό κλαδάκι

Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι ξυράφι

Που αφήνει την ψυχή σου να ματώσει

Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι πείνα

Και μια έντονη συνεχής ανάγκη

Εγώ λέω ότι είναι ένα λουλούδι

και εσύ μόνο ένας σπόρος

Η καρδιά που φοβάται να σπάσει

Δεν μαθαίνει ποτέ να χορεύει.