Για ΣΕΝΑ τον …

Τον χρόνο σταματάω για ΣΕΝΑ Αγγελέ μου

περιμένω πως και πως να σε σφίξω στην αγκαλιά μου

να νιώσεις τα γλυκά μου χάδια και να σου πω:

Αγγελέ μου καλωσόρισες στη ζωή μου

Μαζί με την Μαρκέλλα θα μου την κάνετε ομορφότερη …
Advertisement

Για ΣΕΝΑ τον …

Τον χρόνο σταματάω για ΣΕΝΑ Αγγελέ μου

περιμένω πως και πως να σε σφίξω στην αγκαλιά μου

να νιώσεις τα γλυκά μου χάδια και να σου πω:

Αγγελέ μου καλωσόρισες στη ζωή μου

Μαζί με την Μαρκέλλα θα μου την κάνετε ομορφότερη …

Για ΣΕΝΑ τον …

Τον χρόνο σταματάω για ΣΕΝΑ Αγγελέ μου

περιμένω πως και πως να σε σφίξω στην αγκαλιά μου

να νιώσεις τα γλυκά μου χάδια και να σου πω:

Αγγελέ μου καλωσόρισες στη ζωή μου

Μαζί με την Μαρκέλλα θα μου την κάνετε ομορφότερη …

Για ΣΕΝΑ τον …

Τον χρόνο σταματάω για ΣΕΝΑ Αγγελέ μου

περιμένω πως και πως να σε σφίξω στην αγκαλιά μου

να νιώσεις τα γλυκά μου χάδια και να σου πω:

Αγγελέ μου καλωσόρισες στη ζωή μου

Μαζί με την Μαρκέλλα θα μου την κάνετε ομορφότερη …

Για ΣΕΝΑ τον …

Τον χρόνο σταματάω για ΣΕΝΑ Αγγελέ μου

περιμένω πως και πως να σε σφίξω στην αγκαλιά μου

να νιώσεις τα γλυκά μου χάδια και να σου πω:

Αγγελέ μου καλωσόρισες στη ζωή μου

Μαζί με την Μαρκέλλα θα μου την κάνετε ομορφότερη …

Για ΣΕΝΑ τον …

Τον χρόνο σταματάω για ΣΕΝΑ Αγγελέ μου

περιμένω πως και πως να σε σφίξω στην αγκαλιά μου

να νιώσεις τα γλυκά μου χάδια και να σου πω:

Αγγελέ μου καλωσόρισες στη ζωή μου

Μαζί με την Μαρκέλλα θα μου την κάνετε ομορφότερη …

Για ΣΕΝΑ τον …

Τον χρόνο σταματάω για ΣΕΝΑ Αγγελέ μου

περιμένω πως και πως να σε σφίξω στην αγκαλιά μου

να νιώσεις τα γλυκά μου χάδια και να σου πω:

Αγγελέ μου καλωσόρισες στη ζωή μου

Μαζί με την Μαρκέλλα θα μου την κάνετε ομορφότερη …

Για ΣΕΝΑ τον …

Τον χρόνο σταματάω για ΣΕΝΑ Αγγελέ μου

περιμένω πως και πως να σε σφίξω στην αγκαλιά μου

να νιώσεις τα γλυκά μου χάδια και να σου πω:

Αγγελέ μου καλωσόρισες στη ζωή μου

Μαζί με την Μαρκέλλα θα μου την κάνετε ομορφότερη …

Για ΣΕΝΑ τον …

Τον χρόνο σταματάω για ΣΕΝΑ Αγγελέ μου

περιμένω πως και πως να σε σφίξω στην αγκαλιά μου

να νιώσεις τα γλυκά μου χάδια και να σου πω:

Αγγελέ μου καλωσόρισες στη ζωή μου

Μαζί με την Μαρκέλλα θα μου την κάνετε ομορφότερη …

Για ΣΕΝΑ τον …

Τον χρόνο σταματάω για ΣΕΝΑ Αγγελέ μου

περιμένω πως και πως να σε σφίξω στην αγκαλιά μου

να νιώσεις τα γλυκά μου χάδια και να σου πω:

Αγγελέ μου καλωσόρισες στη ζωή μου

Μαζί με την Μαρκέλλα θα μου την κάνετε ομορφότερη …