Πες πως ήμοουνα …

Τα χείλη φιλιά θέλουνε να δώσουν

Αγάπη να πλημυρίσουν

Να ξεχάσουν ότι τους πλήγωσε …