Σε μένα γιατί …

Σε μένα γιατί κανενας δε μπόρεσε να με αγαπήσει

όσο εγώ αγάπησα τον εαυτό μου …

Advertisement