Πιστεύω …

Την αγάπη και την κάθε στιγμή κοντά σου …