Τι είναι τελικά …

flowerserer.gif

Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι ποτάμι

Που πνίγει το τρυφερό κλαδάκι


Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι ξυράφι


Που αφήνει την ψυχή σου να ματώσει


Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι πείνα


…Και μια έντονη συνεχής ανάγκη


Εγώ λέω ότι είναι ένα λουλούδι


και εσύ μόνο ένας σπόρος


Η καρδιά που φοβάται να σπάσει


Δεν μαθαίνει ποτέ να χορεύει

Advertisement

Τι είναι τελικά …

flowerserer.gif

Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι ποτάμι

Που πνίγει το τρυφερό κλαδάκι


Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι ξυράφι


Που αφήνει την ψυχή σου να ματώσει


Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι πείνα


…Και μια έντονη συνεχής ανάγκη


Εγώ λέω ότι είναι ένα λουλούδι


και εσύ μόνο ένας σπόρος


Η καρδιά που φοβάται να σπάσει


Δεν μαθαίνει ποτέ να χορεύει

Τι είναι τελικά …

flowerserer.gif

Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι ποτάμι

Που πνίγει το τρυφερό κλαδάκι


Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι ξυράφι


Που αφήνει την ψυχή σου να ματώσει


Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι πείνα


…Και μια έντονη συνεχής ανάγκη


Εγώ λέω ότι είναι ένα λουλούδι


και εσύ μόνο ένας σπόρος


Η καρδιά που φοβάται να σπάσει


Δεν μαθαίνει ποτέ να χορεύει

Τι είναι τελικά …

flowerserer.gif

Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι ποτάμι

Που πνίγει το τρυφερό κλαδάκι


Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι ξυράφι


Που αφήνει την ψυχή σου να ματώσει


Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι πείνα


…Και μια έντονη συνεχής ανάγκη


Εγώ λέω ότι είναι ένα λουλούδι


και εσύ μόνο ένας σπόρος


Η καρδιά που φοβάται να σπάσει


Δεν μαθαίνει ποτέ να χορεύει

Τι είναι τελικά …

flowerserer.gif

Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι ποτάμι

Που πνίγει το τρυφερό κλαδάκι


Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι ξυράφι


Που αφήνει την ψυχή σου να ματώσει


Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι πείνα


…Και μια έντονη συνεχής ανάγκη


Εγώ λέω ότι είναι ένα λουλούδι


και εσύ μόνο ένας σπόρος


Η καρδιά που φοβάται να σπάσει


Δεν μαθαίνει ποτέ να χορεύει

Τι είναι τελικά …

flowerserer.gif

Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι ποτάμι

Που πνίγει το τρυφερό κλαδάκι


Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι ξυράφι


Που αφήνει την ψυχή σου να ματώσει


Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι πείνα


…Και μια έντονη συνεχής ανάγκη


Εγώ λέω ότι είναι ένα λουλούδι


και εσύ μόνο ένας σπόρος


Η καρδιά που φοβάται να σπάσει


Δεν μαθαίνει ποτέ να χορεύει

Τι είναι τελικά …

flowerserer.gif

Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι ποτάμι

Που πνίγει το τρυφερό κλαδάκι


Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι ξυράφι


Που αφήνει την ψυχή σου να ματώσει


Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι πείνα


…Και μια έντονη συνεχής ανάγκη


Εγώ λέω ότι είναι ένα λουλούδι


και εσύ μόνο ένας σπόρος


Η καρδιά που φοβάται να σπάσει


Δεν μαθαίνει ποτέ να χορεύει

Τι είναι τελικά …

flowerserer.gif

Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι ποτάμι

Που πνίγει το τρυφερό κλαδάκι


Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι ξυράφι


Που αφήνει την ψυχή σου να ματώσει


Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι πείνα


…Και μια έντονη συνεχής ανάγκη


Εγώ λέω ότι είναι ένα λουλούδι


και εσύ μόνο ένας σπόρος


Η καρδιά που φοβάται να σπάσει


Δεν μαθαίνει ποτέ να χορεύει

Τι είναι τελικά …

flowerserer.gif

Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι ποτάμι

Που πνίγει το τρυφερό κλαδάκι


Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι ξυράφι


Που αφήνει την ψυχή σου να ματώσει


Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι πείνα


…Και μια έντονη συνεχής ανάγκη


Εγώ λέω ότι είναι ένα λουλούδι


και εσύ μόνο ένας σπόρος


Η καρδιά που φοβάται να σπάσει


Δεν μαθαίνει ποτέ να χορεύει

Τι είναι τελικά …

flowerserer.gif

Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι ποτάμι

Που πνίγει το τρυφερό κλαδάκι


Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι ξυράφι


Που αφήνει την ψυχή σου να ματώσει


Κάποιοι λένε ότι ο έρωτας είναι πείνα


…Και μια έντονη συνεχής ανάγκη


Εγώ λέω ότι είναι ένα λουλούδι


και εσύ μόνο ένας σπόρος


Η καρδιά που φοβάται να σπάσει


Δεν μαθαίνει ποτέ να χορεύει