Ψυχή μου …

163A_Rose_for_You.jpg

Η ψυχή που φοβάται να πεθάνει

Δεν μαθαίνει ποτέ να ζει

όταν η νύχτα είναι τόσο μοναχική

και ο δρόμος τόσο μακρύς

και νομίζεις ότι ο έρωτας είναι μόνο

για τους τυχερούς και τους δυνατούς,

θυμήσου ότι το χειμώνα

κάτω από το πικρό χιόνιζει

ζει ο σπόρος που με την αγάπη του ήλιου

γίνεται τριαντάφυλλο την άνοιξη …

Advertisement

Ψυχή μου …

163A_Rose_for_You.jpg

Η ψυχή που φοβάται να πεθάνει

Δεν μαθαίνει ποτέ να ζει

όταν η νύχτα είναι τόσο μοναχική

και ο δρόμος τόσο μακρύς

και νομίζεις ότι ο έρωτας είναι μόνο

για τους τυχερούς και τους δυνατούς,

θυμήσου ότι το χειμώνα

κάτω από το πικρό χιόνιζει

ζει ο σπόρος που με την αγάπη του ήλιου

γίνεται τριαντάφυλλο την άνοιξη …

Ψυχή μου …

163A_Rose_for_You.jpg

Η ψυχή που φοβάται να πεθάνει

Δεν μαθαίνει ποτέ να ζει

όταν η νύχτα είναι τόσο μοναχική

και ο δρόμος τόσο μακρύς

και νομίζεις ότι ο έρωτας είναι μόνο

για τους τυχερούς και τους δυνατούς,

θυμήσου ότι το χειμώνα

κάτω από το πικρό χιόνιζει

ζει ο σπόρος που με την αγάπη του ήλιου

γίνεται τριαντάφυλλο την άνοιξη …

Ψυχή μου …

163A_Rose_for_You.jpg

Η ψυχή που φοβάται να πεθάνει

Δεν μαθαίνει ποτέ να ζει

όταν η νύχτα είναι τόσο μοναχική

και ο δρόμος τόσο μακρύς

και νομίζεις ότι ο έρωτας είναι μόνο

για τους τυχερούς και τους δυνατούς,

θυμήσου ότι το χειμώνα

κάτω από το πικρό χιόνιζει

ζει ο σπόρος που με την αγάπη του ήλιου

γίνεται τριαντάφυλλο την άνοιξη …

Ψυχή μου …

163A_Rose_for_You.jpg

Η ψυχή που φοβάται να πεθάνει

Δεν μαθαίνει ποτέ να ζει

όταν η νύχτα είναι τόσο μοναχική

και ο δρόμος τόσο μακρύς

και νομίζεις ότι ο έρωτας είναι μόνο

για τους τυχερούς και τους δυνατούς,

θυμήσου ότι το χειμώνα

κάτω από το πικρό χιόνιζει

ζει ο σπόρος που με την αγάπη του ήλιου

γίνεται τριαντάφυλλο την άνοιξη …

Ψυχή μου …

163A_Rose_for_You.jpg

Η ψυχή που φοβάται να πεθάνει

Δεν μαθαίνει ποτέ να ζει

όταν η νύχτα είναι τόσο μοναχική

και ο δρόμος τόσο μακρύς

και νομίζεις ότι ο έρωτας είναι μόνο

για τους τυχερούς και τους δυνατούς,

θυμήσου ότι το χειμώνα

κάτω από το πικρό χιόνιζει

ζει ο σπόρος που με την αγάπη του ήλιου

γίνεται τριαντάφυλλο την άνοιξη …

Ψυχή μου …

163A_Rose_for_You.jpg

Η ψυχή που φοβάται να πεθάνει

Δεν μαθαίνει ποτέ να ζει

όταν η νύχτα είναι τόσο μοναχική

και ο δρόμος τόσο μακρύς

και νομίζεις ότι ο έρωτας είναι μόνο

για τους τυχερούς και τους δυνατούς,

θυμήσου ότι το χειμώνα

κάτω από το πικρό χιόνιζει

ζει ο σπόρος που με την αγάπη του ήλιου

γίνεται τριαντάφυλλο την άνοιξη …

Ψυχή μου …

163A_Rose_for_You.jpg

Η ψυχή που φοβάται να πεθάνει

Δεν μαθαίνει ποτέ να ζει

όταν η νύχτα είναι τόσο μοναχική

και ο δρόμος τόσο μακρύς

και νομίζεις ότι ο έρωτας είναι μόνο

για τους τυχερούς και τους δυνατούς,

θυμήσου ότι το χειμώνα

κάτω από το πικρό χιόνιζει

ζει ο σπόρος που με την αγάπη του ήλιου

γίνεται τριαντάφυλλο την άνοιξη …

Ψυχή μου …

163A_Rose_for_You.jpg

Η ψυχή που φοβάται να πεθάνει

Δεν μαθαίνει ποτέ να ζει

όταν η νύχτα είναι τόσο μοναχική

και ο δρόμος τόσο μακρύς

και νομίζεις ότι ο έρωτας είναι μόνο

για τους τυχερούς και τους δυνατούς,

θυμήσου ότι το χειμώνα

κάτω από το πικρό χιόνιζει

ζει ο σπόρος που με την αγάπη του ήλιου

γίνεται τριαντάφυλλο την άνοιξη …

Ψυχή μου …

163A_Rose_for_You.jpg

Η ψυχή που φοβάται να πεθάνει

Δεν μαθαίνει ποτέ να ζει

όταν η νύχτα είναι τόσο μοναχική

και ο δρόμος τόσο μακρύς

και νομίζεις ότι ο έρωτας είναι μόνο

για τους τυχερούς και τους δυνατούς,

θυμήσου ότι το χειμώνα

κάτω από το πικρό χιόνιζει

ζει ο σπόρος που με την αγάπη του ήλιου

γίνεται τριαντάφυλλο την άνοιξη …