Δες με …

love31.gif

Δες με λιγάκι,δες μέσα μουδες μες την ψυχή μου.

Εσένα έχω στο μυαλό,εσύ είσαι η ζωή μου.

Δες με λιγάκιδες άγγελε μου,δες μες την καρδιά μου.

Εσύ είσαι τα πάντα μου,εσύ είσαι η ματιά μου.

Δες με λιγάκι,μια φοράκαι νιώσε ότι νιώθωμία τρέλα, μία χαρά και έναν μεγάλο πόθο.

Δες με λιγάκι και θα καταλάβεις όσα για σένα νιώθω

Advertisement

Δες με …

love31.gif

Δες με λιγάκι,δες μέσα μουδες μες την ψυχή μου.

Εσένα έχω στο μυαλό,εσύ είσαι η ζωή μου.

Δες με λιγάκιδες άγγελε μου,δες μες την καρδιά μου.

Εσύ είσαι τα πάντα μου,εσύ είσαι η ματιά μου.

Δες με λιγάκι,μια φοράκαι νιώσε ότι νιώθωμία τρέλα, μία χαρά και έναν μεγάλο πόθο.

Δες με λιγάκι και θα καταλάβεις όσα για σένα νιώθω

Δες με …

love31.gif

Δες με λιγάκι,δες μέσα μουδες μες την ψυχή μου.

Εσένα έχω στο μυαλό,εσύ είσαι η ζωή μου.

Δες με λιγάκιδες άγγελε μου,δες μες την καρδιά μου.

Εσύ είσαι τα πάντα μου,εσύ είσαι η ματιά μου.

Δες με λιγάκι,μια φοράκαι νιώσε ότι νιώθωμία τρέλα, μία χαρά και έναν μεγάλο πόθο.

Δες με λιγάκι και θα καταλάβεις όσα για σένα νιώθω

Δες με …

love31.gif

Δες με λιγάκι,δες μέσα μουδες μες την ψυχή μου.

Εσένα έχω στο μυαλό,εσύ είσαι η ζωή μου.

Δες με λιγάκιδες άγγελε μου,δες μες την καρδιά μου.

Εσύ είσαι τα πάντα μου,εσύ είσαι η ματιά μου.

Δες με λιγάκι,μια φοράκαι νιώσε ότι νιώθωμία τρέλα, μία χαρά και έναν μεγάλο πόθο.

Δες με λιγάκι και θα καταλάβεις όσα για σένα νιώθω

Δες με …

love31.gif

Δες με λιγάκι,δες μέσα μουδες μες την ψυχή μου.

Εσένα έχω στο μυαλό,εσύ είσαι η ζωή μου.

Δες με λιγάκιδες άγγελε μου,δες μες την καρδιά μου.

Εσύ είσαι τα πάντα μου,εσύ είσαι η ματιά μου.

Δες με λιγάκι,μια φοράκαι νιώσε ότι νιώθωμία τρέλα, μία χαρά και έναν μεγάλο πόθο.

Δες με λιγάκι και θα καταλάβεις όσα για σένα νιώθω

Δες με …

love31.gif

Δες με λιγάκι,δες μέσα μουδες μες την ψυχή μου.

Εσένα έχω στο μυαλό,εσύ είσαι η ζωή μου.

Δες με λιγάκιδες άγγελε μου,δες μες την καρδιά μου.

Εσύ είσαι τα πάντα μου,εσύ είσαι η ματιά μου.

Δες με λιγάκι,μια φοράκαι νιώσε ότι νιώθωμία τρέλα, μία χαρά και έναν μεγάλο πόθο.

Δες με λιγάκι και θα καταλάβεις όσα για σένα νιώθω

Δες με …

love31.gif

Δες με λιγάκι,δες μέσα μουδες μες την ψυχή μου.

Εσένα έχω στο μυαλό,εσύ είσαι η ζωή μου.

Δες με λιγάκιδες άγγελε μου,δες μες την καρδιά μου.

Εσύ είσαι τα πάντα μου,εσύ είσαι η ματιά μου.

Δες με λιγάκι,μια φοράκαι νιώσε ότι νιώθωμία τρέλα, μία χαρά και έναν μεγάλο πόθο.

Δες με λιγάκι και θα καταλάβεις όσα για σένα νιώθω

Δες με …

love31.gif

Δες με λιγάκι,δες μέσα μουδες μες την ψυχή μου.

Εσένα έχω στο μυαλό,εσύ είσαι η ζωή μου.

Δες με λιγάκιδες άγγελε μου,δες μες την καρδιά μου.

Εσύ είσαι τα πάντα μου,εσύ είσαι η ματιά μου.

Δες με λιγάκι,μια φοράκαι νιώσε ότι νιώθωμία τρέλα, μία χαρά και έναν μεγάλο πόθο.

Δες με λιγάκι και θα καταλάβεις όσα για σένα νιώθω

Δες με …

love31.gif

Δες με λιγάκι,δες μέσα μουδες μες την ψυχή μου.

Εσένα έχω στο μυαλό,εσύ είσαι η ζωή μου.

Δες με λιγάκιδες άγγελε μου,δες μες την καρδιά μου.

Εσύ είσαι τα πάντα μου,εσύ είσαι η ματιά μου.

Δες με λιγάκι,μια φοράκαι νιώσε ότι νιώθωμία τρέλα, μία χαρά και έναν μεγάλο πόθο.

Δες με λιγάκι και θα καταλάβεις όσα για σένα νιώθω

Δες με …

love31.gif

Δες με λιγάκι,δες μέσα μουδες μες την ψυχή μου.

Εσένα έχω στο μυαλό,εσύ είσαι η ζωή μου.

Δες με λιγάκιδες άγγελε μου,δες μες την καρδιά μου.

Εσύ είσαι τα πάντα μου,εσύ είσαι η ματιά μου.

Δες με λιγάκι,μια φοράκαι νιώσε ότι νιώθωμία τρέλα, μία χαρά και έναν μεγάλο πόθο.

Δες με λιγάκι και θα καταλάβεις όσα για σένα νιώθω