Ευτυχία θα πει …

Είπα στον αέρα ένα όνομα να μου πει

ν’ αισθανθώ πως κάποιος με σκέφτεται

μ’ αγαπάει και ας μη φαίνεται

και το όνομα σου μου είπε.

 

Στα ματια σου έζησα την ζωή

τα χείλη σου λάτρεψα να φιλάω

ν’ αγγίζω το κορμί σου

ν’ αναρωτιέμαι αν τα λόγια σου ισχύουν.

 

Η αγάπη με πλησίασε μαζί σου

άκουσα τα βηματά της

ένα λιμάνι βρήκα και εγώ

την αγκαλιά σου και είμαι ευτυχισμένη.

Ευτυχία θα πει …

Είπα στον αέρα ένα όνομα να μου πει

ν’ αισθανθώ πως κάποιος με σκέφτεται

μ’ αγαπάει και ας μη φαίνεται

και το όνομα σου μου είπε.

 

Στα ματια σου έζησα την ζωή

τα χείλη σου λάτρεψα να φιλάω

ν’ αγγίζω το κορμί σου

ν’ αναρωτιέμαι αν τα λόγια σου ισχύουν.

 

Η αγάπη με πλησίασε μαζί σου

άκουσα τα βηματά της

ένα λιμάνι βρήκα και εγώ

την αγκαλιά σου και είμαι ευτυχισμένη.

Ευτυχία θα πει …

Είπα στον αέρα ένα όνομα να μου πει

ν’ αισθανθώ πως κάποιος με σκέφτεται

μ’ αγαπάει και ας μη φαίνεται

και το όνομα σου μου είπε.

 

Στα ματια σου έζησα την ζωή

τα χείλη σου λάτρεψα να φιλάω

ν’ αγγίζω το κορμί σου

ν’ αναρωτιέμαι αν τα λόγια σου ισχύουν.

 

Η αγάπη με πλησίασε μαζί σου

άκουσα τα βηματά της

ένα λιμάνι βρήκα και εγώ

την αγκαλιά σου και είμαι ευτυχισμένη.

Ευτυχία θα πει …

Είπα στον αέρα ένα όνομα να μου πει

ν’ αισθανθώ πως κάποιος με σκέφτεται

μ’ αγαπάει και ας μη φαίνεται

και το όνομα σου μου είπε.

 

Στα ματια σου έζησα την ζωή

τα χείλη σου λάτρεψα να φιλάω

ν’ αγγίζω το κορμί σου

ν’ αναρωτιέμαι αν τα λόγια σου ισχύουν.

 

Η αγάπη με πλησίασε μαζί σου

άκουσα τα βηματά της

ένα λιμάνι βρήκα και εγώ

την αγκαλιά σου και είμαι ευτυχισμένη.

Ευτυχία θα πει …

Είπα στον αέρα ένα όνομα να μου πει

ν’ αισθανθώ πως κάποιος με σκέφτεται

μ’ αγαπάει και ας μη φαίνεται

και το όνομα σου μου είπε.

 

Στα ματια σου έζησα την ζωή

τα χείλη σου λάτρεψα να φιλάω

ν’ αγγίζω το κορμί σου

ν’ αναρωτιέμαι αν τα λόγια σου ισχύουν.

 

Η αγάπη με πλησίασε μαζί σου

άκουσα τα βηματά της

ένα λιμάνι βρήκα και εγώ

την αγκαλιά σου και είμαι ευτυχισμένη.

Ευτυχία θα πει …

Είπα στον αέρα ένα όνομα να μου πει

ν’ αισθανθώ πως κάποιος με σκέφτεται

μ’ αγαπάει και ας μη φαίνεται

και το όνομα σου μου είπε.

 

Στα ματια σου έζησα την ζωή

τα χείλη σου λάτρεψα να φιλάω

ν’ αγγίζω το κορμί σου

ν’ αναρωτιέμαι αν τα λόγια σου ισχύουν.

 

Η αγάπη με πλησίασε μαζί σου

άκουσα τα βηματά της

ένα λιμάνι βρήκα και εγώ

την αγκαλιά σου και είμαι ευτυχισμένη.

Ευτυχία θα πει …

Είπα στον αέρα ένα όνομα να μου πει

ν’ αισθανθώ πως κάποιος με σκέφτεται

μ’ αγαπάει και ας μη φαίνεται

και το όνομα σου μου είπε.

 

Στα ματια σου έζησα την ζωή

τα χείλη σου λάτρεψα να φιλάω

ν’ αγγίζω το κορμί σου

ν’ αναρωτιέμαι αν τα λόγια σου ισχύουν.

 

Η αγάπη με πλησίασε μαζί σου

άκουσα τα βηματά της

ένα λιμάνι βρήκα και εγώ

την αγκαλιά σου και είμαι ευτυχισμένη.

Ευτυχία θα πει …

Είπα στον αέρα ένα όνομα να μου πει

ν’ αισθανθώ πως κάποιος με σκέφτεται

μ’ αγαπάει και ας μη φαίνεται

και το όνομα σου μου είπε.

 

Στα ματια σου έζησα την ζωή

τα χείλη σου λάτρεψα να φιλάω

ν’ αγγίζω το κορμί σου

ν’ αναρωτιέμαι αν τα λόγια σου ισχύουν.

 

Η αγάπη με πλησίασε μαζί σου

άκουσα τα βηματά της

ένα λιμάνι βρήκα και εγώ

την αγκαλιά σου και είμαι ευτυχισμένη.

Ευτυχία θα πει …

Είπα στον αέρα ένα όνομα να μου πει

ν’ αισθανθώ πως κάποιος με σκέφτεται

μ’ αγαπάει και ας μη φαίνεται

και το όνομα σου μου είπε.

 

Στα ματια σου έζησα την ζωή

τα χείλη σου λάτρεψα να φιλάω

ν’ αγγίζω το κορμί σου

ν’ αναρωτιέμαι αν τα λόγια σου ισχύουν.

 

Η αγάπη με πλησίασε μαζί σου

άκουσα τα βηματά της

ένα λιμάνι βρήκα και εγώ

την αγκαλιά σου και είμαι ευτυχισμένη.

Ευτυχία θα πει …

Είπα στον αέρα ένα όνομα να μου πει

ν’ αισθανθώ πως κάποιος με σκέφτεται

μ’ αγαπάει και ας μη φαίνεται

και το όνομα σου μου είπε.

 

Στα ματια σου έζησα την ζωή

τα χείλη σου λάτρεψα να φιλάω

ν’ αγγίζω το κορμί σου

ν’ αναρωτιέμαι αν τα λόγια σου ισχύουν.

 

Η αγάπη με πλησίασε μαζί σου

άκουσα τα βηματά της

ένα λιμάνι βρήκα και εγώ

την αγκαλιά σου και είμαι ευτυχισμένη.