Όπως το φως …

Στίχοι: Φοίβος

Μουσική: Φοίβος

Πρώτη εκτέλεση: Τόλης Βοσκόπουλος

Άλλες ερμηνείες: Δέσποινα Βανδή

Γύρισες με μια βροχή στα μάτια

με όνειρα κομμάτια

θαρρώ κοντά μου γύρισες και μου ζητάς συγνώμη

για σένα μια ακόμη κρατώ

Ακόμα μια φορά μαζί

μέσα μας η αγάπη ζει

φεύγεις και φεύγω μια ζωή

μα όταν χωρίζουμε πονάμε

Ακόμα μια φορά μαζί

όπως το φως κι αστραπή

όπως γυρίζει αυτή η γη

έτσι κι εμείς εδώ γυρνάμε

Σε άλλα χέρια δεν χωράμε

φίλα με απόψε ξεκινάμε ξανά

γύρισες σκυμμένο το κεφάλι

και στη καρδιά σου πάλι κενό

κοντά μου γύρισες δεν ψάχνω για ευθύνες

μακριά σου τόσους μήνες δε ζω

Όπως το φως …

Στίχοι: Φοίβος

Μουσική: Φοίβος

Πρώτη εκτέλεση: Τόλης Βοσκόπουλος

Άλλες ερμηνείες: Δέσποινα Βανδή

Γύρισες με μια βροχή στα μάτια

με όνειρα κομμάτια

θαρρώ κοντά μου γύρισες και μου ζητάς συγνώμη

για σένα μια ακόμη κρατώ

Ακόμα μια φορά μαζί

μέσα μας η αγάπη ζει

φεύγεις και φεύγω μια ζωή

μα όταν χωρίζουμε πονάμε

Ακόμα μια φορά μαζί

όπως το φως κι αστραπή

όπως γυρίζει αυτή η γη

έτσι κι εμείς εδώ γυρνάμε

Σε άλλα χέρια δεν χωράμε

φίλα με απόψε ξεκινάμε ξανά

γύρισες σκυμμένο το κεφάλι

και στη καρδιά σου πάλι κενό

κοντά μου γύρισες δεν ψάχνω για ευθύνες

μακριά σου τόσους μήνες δε ζω

Όπως το φως …

Στίχοι: Φοίβος

Μουσική: Φοίβος

Πρώτη εκτέλεση: Τόλης Βοσκόπουλος

Άλλες ερμηνείες: Δέσποινα Βανδή

Γύρισες με μια βροχή στα μάτια

με όνειρα κομμάτια

θαρρώ κοντά μου γύρισες και μου ζητάς συγνώμη

για σένα μια ακόμη κρατώ

Ακόμα μια φορά μαζί

μέσα μας η αγάπη ζει

φεύγεις και φεύγω μια ζωή

μα όταν χωρίζουμε πονάμε

Ακόμα μια φορά μαζί

όπως το φως κι αστραπή

όπως γυρίζει αυτή η γη

έτσι κι εμείς εδώ γυρνάμε

Σε άλλα χέρια δεν χωράμε

φίλα με απόψε ξεκινάμε ξανά

γύρισες σκυμμένο το κεφάλι

και στη καρδιά σου πάλι κενό

κοντά μου γύρισες δεν ψάχνω για ευθύνες

μακριά σου τόσους μήνες δε ζω

Όπως το φως …

Στίχοι: Φοίβος

Μουσική: Φοίβος

Πρώτη εκτέλεση: Τόλης Βοσκόπουλος

Άλλες ερμηνείες: Δέσποινα Βανδή

Γύρισες με μια βροχή στα μάτια

με όνειρα κομμάτια

θαρρώ κοντά μου γύρισες και μου ζητάς συγνώμη

για σένα μια ακόμη κρατώ

Ακόμα μια φορά μαζί

μέσα μας η αγάπη ζει

φεύγεις και φεύγω μια ζωή

μα όταν χωρίζουμε πονάμε

Ακόμα μια φορά μαζί

όπως το φως κι αστραπή

όπως γυρίζει αυτή η γη

έτσι κι εμείς εδώ γυρνάμε

Σε άλλα χέρια δεν χωράμε

φίλα με απόψε ξεκινάμε ξανά

γύρισες σκυμμένο το κεφάλι

και στη καρδιά σου πάλι κενό

κοντά μου γύρισες δεν ψάχνω για ευθύνες

μακριά σου τόσους μήνες δε ζω

Όπως το φως …

Στίχοι: Φοίβος

Μουσική: Φοίβος

Πρώτη εκτέλεση: Τόλης Βοσκόπουλος

Άλλες ερμηνείες: Δέσποινα Βανδή

Γύρισες με μια βροχή στα μάτια

με όνειρα κομμάτια

θαρρώ κοντά μου γύρισες και μου ζητάς συγνώμη

για σένα μια ακόμη κρατώ

Ακόμα μια φορά μαζί

μέσα μας η αγάπη ζει

φεύγεις και φεύγω μια ζωή

μα όταν χωρίζουμε πονάμε

Ακόμα μια φορά μαζί

όπως το φως κι αστραπή

όπως γυρίζει αυτή η γη

έτσι κι εμείς εδώ γυρνάμε

Σε άλλα χέρια δεν χωράμε

φίλα με απόψε ξεκινάμε ξανά

γύρισες σκυμμένο το κεφάλι

και στη καρδιά σου πάλι κενό

κοντά μου γύρισες δεν ψάχνω για ευθύνες

μακριά σου τόσους μήνες δε ζω

Όπως το φως …

Στίχοι: Φοίβος

Μουσική: Φοίβος

Πρώτη εκτέλεση: Τόλης Βοσκόπουλος

Άλλες ερμηνείες: Δέσποινα Βανδή

Γύρισες με μια βροχή στα μάτια

με όνειρα κομμάτια

θαρρώ κοντά μου γύρισες και μου ζητάς συγνώμη

για σένα μια ακόμη κρατώ

Ακόμα μια φορά μαζί

μέσα μας η αγάπη ζει

φεύγεις και φεύγω μια ζωή

μα όταν χωρίζουμε πονάμε

Ακόμα μια φορά μαζί

όπως το φως κι αστραπή

όπως γυρίζει αυτή η γη

έτσι κι εμείς εδώ γυρνάμε

Σε άλλα χέρια δεν χωράμε

φίλα με απόψε ξεκινάμε ξανά

γύρισες σκυμμένο το κεφάλι

και στη καρδιά σου πάλι κενό

κοντά μου γύρισες δεν ψάχνω για ευθύνες

μακριά σου τόσους μήνες δε ζω

Όπως το φως …

Στίχοι: Φοίβος

Μουσική: Φοίβος

Πρώτη εκτέλεση: Τόλης Βοσκόπουλος

Άλλες ερμηνείες: Δέσποινα Βανδή

Γύρισες με μια βροχή στα μάτια

με όνειρα κομμάτια

θαρρώ κοντά μου γύρισες και μου ζητάς συγνώμη

για σένα μια ακόμη κρατώ

Ακόμα μια φορά μαζί

μέσα μας η αγάπη ζει

φεύγεις και φεύγω μια ζωή

μα όταν χωρίζουμε πονάμε

Ακόμα μια φορά μαζί

όπως το φως κι αστραπή

όπως γυρίζει αυτή η γη

έτσι κι εμείς εδώ γυρνάμε

Σε άλλα χέρια δεν χωράμε

φίλα με απόψε ξεκινάμε ξανά

γύρισες σκυμμένο το κεφάλι

και στη καρδιά σου πάλι κενό

κοντά μου γύρισες δεν ψάχνω για ευθύνες

μακριά σου τόσους μήνες δε ζω

Όπως το φως …

Στίχοι: Φοίβος

Μουσική: Φοίβος

Πρώτη εκτέλεση: Τόλης Βοσκόπουλος

Άλλες ερμηνείες: Δέσποινα Βανδή

Γύρισες με μια βροχή στα μάτια

με όνειρα κομμάτια

θαρρώ κοντά μου γύρισες και μου ζητάς συγνώμη

για σένα μια ακόμη κρατώ

Ακόμα μια φορά μαζί

μέσα μας η αγάπη ζει

φεύγεις και φεύγω μια ζωή

μα όταν χωρίζουμε πονάμε

Ακόμα μια φορά μαζί

όπως το φως κι αστραπή

όπως γυρίζει αυτή η γη

έτσι κι εμείς εδώ γυρνάμε

Σε άλλα χέρια δεν χωράμε

φίλα με απόψε ξεκινάμε ξανά

γύρισες σκυμμένο το κεφάλι

και στη καρδιά σου πάλι κενό

κοντά μου γύρισες δεν ψάχνω για ευθύνες

μακριά σου τόσους μήνες δε ζω

Όπως το φως …

Στίχοι: Φοίβος

Μουσική: Φοίβος

Πρώτη εκτέλεση: Τόλης Βοσκόπουλος

Άλλες ερμηνείες: Δέσποινα Βανδή

Γύρισες με μια βροχή στα μάτια

με όνειρα κομμάτια

θαρρώ κοντά μου γύρισες και μου ζητάς συγνώμη

για σένα μια ακόμη κρατώ

Ακόμα μια φορά μαζί

μέσα μας η αγάπη ζει

φεύγεις και φεύγω μια ζωή

μα όταν χωρίζουμε πονάμε

Ακόμα μια φορά μαζί

όπως το φως κι αστραπή

όπως γυρίζει αυτή η γη

έτσι κι εμείς εδώ γυρνάμε

Σε άλλα χέρια δεν χωράμε

φίλα με απόψε ξεκινάμε ξανά

γύρισες σκυμμένο το κεφάλι

και στη καρδιά σου πάλι κενό

κοντά μου γύρισες δεν ψάχνω για ευθύνες

μακριά σου τόσους μήνες δε ζω

Όπως το φως …

Στίχοι: Φοίβος

Μουσική: Φοίβος

Πρώτη εκτέλεση: Τόλης Βοσκόπουλος

Άλλες ερμηνείες: Δέσποινα Βανδή

Γύρισες με μια βροχή στα μάτια

με όνειρα κομμάτια

θαρρώ κοντά μου γύρισες και μου ζητάς συγνώμη

για σένα μια ακόμη κρατώ

Ακόμα μια φορά μαζί

μέσα μας η αγάπη ζει

φεύγεις και φεύγω μια ζωή

μα όταν χωρίζουμε πονάμε

Ακόμα μια φορά μαζί

όπως το φως κι αστραπή

όπως γυρίζει αυτή η γη

έτσι κι εμείς εδώ γυρνάμε

Σε άλλα χέρια δεν χωράμε

φίλα με απόψε ξεκινάμε ξανά

γύρισες σκυμμένο το κεφάλι

και στη καρδιά σου πάλι κενό

κοντά μου γύρισες δεν ψάχνω για ευθύνες

μακριά σου τόσους μήνες δε ζω