Νιώσε με, σώσε με …

Στίχοι: Μανώλης Ρασούλης

Μουσική: Πέτρος Βαγιόπουλος

Πρώτη εκτέλεση: Μανώλης Ρασούλης

Πολλές φορές βαθιά αναρωτήθηκα

τριγύρω οι άνθρωποι αν μ αγαπούνε

για ό,τι φαίνομαι ή αν αληθινά

για ό,τι είμαι εγώ, κοντά μου ζούνε.

Κι όμως να που δεν ξέρω

ποιος εγώ, κι υποφέρω

νιώσε με, σώσε με

κι ό,τι θες σ το προσφέρω.

Είναι στιγμές σιωπής που αναλογίστηκα

τους όρκους που δωσα, γλυκιά μου, εσένα

και με τα λόγια μου για μένα πείστηκα

τώρα δεν έχω πια φόβο κανένα.

Κι όμως να που δεν ξέρω…

Πολλοί ορκίστηκαν πως μ αγαπήσανε

γιατί κατάλαβαν ποιος είμαι τάχα

και σαν τους πίστεψα μ εγκαταλείψανε,

ανάγκη μ είχανε, αυτό μονάχα

Advertisement

Νιώσε με, σώσε με …

Στίχοι: Μανώλης Ρασούλης

Μουσική: Πέτρος Βαγιόπουλος

Πρώτη εκτέλεση: Μανώλης Ρασούλης

Πολλές φορές βαθιά αναρωτήθηκα

τριγύρω οι άνθρωποι αν μ αγαπούνε

για ό,τι φαίνομαι ή αν αληθινά

για ό,τι είμαι εγώ, κοντά μου ζούνε.

Κι όμως να που δεν ξέρω

ποιος εγώ, κι υποφέρω

νιώσε με, σώσε με

κι ό,τι θες σ το προσφέρω.

Είναι στιγμές σιωπής που αναλογίστηκα

τους όρκους που δωσα, γλυκιά μου, εσένα

και με τα λόγια μου για μένα πείστηκα

τώρα δεν έχω πια φόβο κανένα.

Κι όμως να που δεν ξέρω…

Πολλοί ορκίστηκαν πως μ αγαπήσανε

γιατί κατάλαβαν ποιος είμαι τάχα

και σαν τους πίστεψα μ εγκαταλείψανε,

ανάγκη μ είχανε, αυτό μονάχα

Νιώσε με, σώσε με …

Στίχοι: Μανώλης Ρασούλης

Μουσική: Πέτρος Βαγιόπουλος

Πρώτη εκτέλεση: Μανώλης Ρασούλης

Πολλές φορές βαθιά αναρωτήθηκα

τριγύρω οι άνθρωποι αν μ αγαπούνε

για ό,τι φαίνομαι ή αν αληθινά

για ό,τι είμαι εγώ, κοντά μου ζούνε.

Κι όμως να που δεν ξέρω

ποιος εγώ, κι υποφέρω

νιώσε με, σώσε με

κι ό,τι θες σ το προσφέρω.

Είναι στιγμές σιωπής που αναλογίστηκα

τους όρκους που δωσα, γλυκιά μου, εσένα

και με τα λόγια μου για μένα πείστηκα

τώρα δεν έχω πια φόβο κανένα.

Κι όμως να που δεν ξέρω…

Πολλοί ορκίστηκαν πως μ αγαπήσανε

γιατί κατάλαβαν ποιος είμαι τάχα

και σαν τους πίστεψα μ εγκαταλείψανε,

ανάγκη μ είχανε, αυτό μονάχα

Νιώσε με, σώσε με …

Στίχοι: Μανώλης Ρασούλης

Μουσική: Πέτρος Βαγιόπουλος

Πρώτη εκτέλεση: Μανώλης Ρασούλης

Πολλές φορές βαθιά αναρωτήθηκα

τριγύρω οι άνθρωποι αν μ αγαπούνε

για ό,τι φαίνομαι ή αν αληθινά

για ό,τι είμαι εγώ, κοντά μου ζούνε.

Κι όμως να που δεν ξέρω

ποιος εγώ, κι υποφέρω

νιώσε με, σώσε με

κι ό,τι θες σ το προσφέρω.

Είναι στιγμές σιωπής που αναλογίστηκα

τους όρκους που δωσα, γλυκιά μου, εσένα

και με τα λόγια μου για μένα πείστηκα

τώρα δεν έχω πια φόβο κανένα.

Κι όμως να που δεν ξέρω…

Πολλοί ορκίστηκαν πως μ αγαπήσανε

γιατί κατάλαβαν ποιος είμαι τάχα

και σαν τους πίστεψα μ εγκαταλείψανε,

ανάγκη μ είχανε, αυτό μονάχα

Νιώσε με, σώσε με …

Στίχοι: Μανώλης Ρασούλης

Μουσική: Πέτρος Βαγιόπουλος

Πρώτη εκτέλεση: Μανώλης Ρασούλης

Πολλές φορές βαθιά αναρωτήθηκα

τριγύρω οι άνθρωποι αν μ αγαπούνε

για ό,τι φαίνομαι ή αν αληθινά

για ό,τι είμαι εγώ, κοντά μου ζούνε.

Κι όμως να που δεν ξέρω

ποιος εγώ, κι υποφέρω

νιώσε με, σώσε με

κι ό,τι θες σ το προσφέρω.

Είναι στιγμές σιωπής που αναλογίστηκα

τους όρκους που δωσα, γλυκιά μου, εσένα

και με τα λόγια μου για μένα πείστηκα

τώρα δεν έχω πια φόβο κανένα.

Κι όμως να που δεν ξέρω…

Πολλοί ορκίστηκαν πως μ αγαπήσανε

γιατί κατάλαβαν ποιος είμαι τάχα

και σαν τους πίστεψα μ εγκαταλείψανε,

ανάγκη μ είχανε, αυτό μονάχα

Νιώσε με, σώσε με …

Στίχοι: Μανώλης Ρασούλης

Μουσική: Πέτρος Βαγιόπουλος

Πρώτη εκτέλεση: Μανώλης Ρασούλης

Πολλές φορές βαθιά αναρωτήθηκα

τριγύρω οι άνθρωποι αν μ αγαπούνε

για ό,τι φαίνομαι ή αν αληθινά

για ό,τι είμαι εγώ, κοντά μου ζούνε.

Κι όμως να που δεν ξέρω

ποιος εγώ, κι υποφέρω

νιώσε με, σώσε με

κι ό,τι θες σ το προσφέρω.

Είναι στιγμές σιωπής που αναλογίστηκα

τους όρκους που δωσα, γλυκιά μου, εσένα

και με τα λόγια μου για μένα πείστηκα

τώρα δεν έχω πια φόβο κανένα.

Κι όμως να που δεν ξέρω…

Πολλοί ορκίστηκαν πως μ αγαπήσανε

γιατί κατάλαβαν ποιος είμαι τάχα

και σαν τους πίστεψα μ εγκαταλείψανε,

ανάγκη μ είχανε, αυτό μονάχα

Νιώσε με, σώσε με …

Στίχοι: Μανώλης Ρασούλης

Μουσική: Πέτρος Βαγιόπουλος

Πρώτη εκτέλεση: Μανώλης Ρασούλης

Πολλές φορές βαθιά αναρωτήθηκα

τριγύρω οι άνθρωποι αν μ αγαπούνε

για ό,τι φαίνομαι ή αν αληθινά

για ό,τι είμαι εγώ, κοντά μου ζούνε.

Κι όμως να που δεν ξέρω

ποιος εγώ, κι υποφέρω

νιώσε με, σώσε με

κι ό,τι θες σ το προσφέρω.

Είναι στιγμές σιωπής που αναλογίστηκα

τους όρκους που δωσα, γλυκιά μου, εσένα

και με τα λόγια μου για μένα πείστηκα

τώρα δεν έχω πια φόβο κανένα.

Κι όμως να που δεν ξέρω…

Πολλοί ορκίστηκαν πως μ αγαπήσανε

γιατί κατάλαβαν ποιος είμαι τάχα

και σαν τους πίστεψα μ εγκαταλείψανε,

ανάγκη μ είχανε, αυτό μονάχα

Νιώσε με, σώσε με …

Στίχοι: Μανώλης Ρασούλης

Μουσική: Πέτρος Βαγιόπουλος

Πρώτη εκτέλεση: Μανώλης Ρασούλης

Πολλές φορές βαθιά αναρωτήθηκα

τριγύρω οι άνθρωποι αν μ αγαπούνε

για ό,τι φαίνομαι ή αν αληθινά

για ό,τι είμαι εγώ, κοντά μου ζούνε.

Κι όμως να που δεν ξέρω

ποιος εγώ, κι υποφέρω

νιώσε με, σώσε με

κι ό,τι θες σ το προσφέρω.

Είναι στιγμές σιωπής που αναλογίστηκα

τους όρκους που δωσα, γλυκιά μου, εσένα

και με τα λόγια μου για μένα πείστηκα

τώρα δεν έχω πια φόβο κανένα.

Κι όμως να που δεν ξέρω…

Πολλοί ορκίστηκαν πως μ αγαπήσανε

γιατί κατάλαβαν ποιος είμαι τάχα

και σαν τους πίστεψα μ εγκαταλείψανε,

ανάγκη μ είχανε, αυτό μονάχα

Νιώσε με, σώσε με …

Στίχοι: Μανώλης Ρασούλης

Μουσική: Πέτρος Βαγιόπουλος

Πρώτη εκτέλεση: Μανώλης Ρασούλης

Πολλές φορές βαθιά αναρωτήθηκα

τριγύρω οι άνθρωποι αν μ αγαπούνε

για ό,τι φαίνομαι ή αν αληθινά

για ό,τι είμαι εγώ, κοντά μου ζούνε.

Κι όμως να που δεν ξέρω

ποιος εγώ, κι υποφέρω

νιώσε με, σώσε με

κι ό,τι θες σ το προσφέρω.

Είναι στιγμές σιωπής που αναλογίστηκα

τους όρκους που δωσα, γλυκιά μου, εσένα

και με τα λόγια μου για μένα πείστηκα

τώρα δεν έχω πια φόβο κανένα.

Κι όμως να που δεν ξέρω…

Πολλοί ορκίστηκαν πως μ αγαπήσανε

γιατί κατάλαβαν ποιος είμαι τάχα

και σαν τους πίστεψα μ εγκαταλείψανε,

ανάγκη μ είχανε, αυτό μονάχα

Νιώσε με, σώσε με …

Στίχοι: Μανώλης Ρασούλης

Μουσική: Πέτρος Βαγιόπουλος

Πρώτη εκτέλεση: Μανώλης Ρασούλης

Πολλές φορές βαθιά αναρωτήθηκα

τριγύρω οι άνθρωποι αν μ αγαπούνε

για ό,τι φαίνομαι ή αν αληθινά

για ό,τι είμαι εγώ, κοντά μου ζούνε.

Κι όμως να που δεν ξέρω

ποιος εγώ, κι υποφέρω

νιώσε με, σώσε με

κι ό,τι θες σ το προσφέρω.

Είναι στιγμές σιωπής που αναλογίστηκα

τους όρκους που δωσα, γλυκιά μου, εσένα

και με τα λόγια μου για μένα πείστηκα

τώρα δεν έχω πια φόβο κανένα.

Κι όμως να που δεν ξέρω…

Πολλοί ορκίστηκαν πως μ αγαπήσανε

γιατί κατάλαβαν ποιος είμαι τάχα

και σαν τους πίστεψα μ εγκαταλείψανε,

ανάγκη μ είχανε, αυτό μονάχα