Κάθε μέρα …

Μια νύχτα μαζί σου είναι το ονειρό μου

Εγώ εσυ και η αγάπη μας

Όμορφα δεν θα είναι μωρό μου;

Θα φτιάξουμε τη ζωή μας

Και θα υπάρχουμε μόνο εγώ και εσύ

Σ’ αγαπάω κάθε μερα και περισσότερο …

Κάθε μέρα …

Μια νύχτα μαζί σου είναι το ονειρό μου

Εγώ εσυ και η αγάπη μας

Όμορφα δεν θα είναι μωρό μου;

Θα φτιάξουμε τη ζωή μας

Και θα υπάρχουμε μόνο εγώ και εσύ

Σ’ αγαπάω κάθε μερα και περισσότερο …

Κάθε μέρα …

Μια νύχτα μαζί σου είναι το ονειρό μου

Εγώ εσυ και η αγάπη μας

Όμορφα δεν θα είναι μωρό μου;

Θα φτιάξουμε τη ζωή μας

Και θα υπάρχουμε μόνο εγώ και εσύ

Σ’ αγαπάω κάθε μερα και περισσότερο …

Κάθε μέρα …

Μια νύχτα μαζί σου είναι το ονειρό μου

Εγώ εσυ και η αγάπη μας

Όμορφα δεν θα είναι μωρό μου;

Θα φτιάξουμε τη ζωή μας

Και θα υπάρχουμε μόνο εγώ και εσύ

Σ’ αγαπάω κάθε μερα και περισσότερο …

Κάθε μέρα …

Μια νύχτα μαζί σου είναι το ονειρό μου

Εγώ εσυ και η αγάπη μας

Όμορφα δεν θα είναι μωρό μου;

Θα φτιάξουμε τη ζωή μας

Και θα υπάρχουμε μόνο εγώ και εσύ

Σ’ αγαπάω κάθε μερα και περισσότερο …

Κάθε μέρα …

Μια νύχτα μαζί σου είναι το ονειρό μου

Εγώ εσυ και η αγάπη μας

Όμορφα δεν θα είναι μωρό μου;

Θα φτιάξουμε τη ζωή μας

Και θα υπάρχουμε μόνο εγώ και εσύ

Σ’ αγαπάω κάθε μερα και περισσότερο …

Κάθε μέρα …

Μια νύχτα μαζί σου είναι το ονειρό μου

Εγώ εσυ και η αγάπη μας

Όμορφα δεν θα είναι μωρό μου;

Θα φτιάξουμε τη ζωή μας

Και θα υπάρχουμε μόνο εγώ και εσύ

Σ’ αγαπάω κάθε μερα και περισσότερο …

Κάθε μέρα …

Μια νύχτα μαζί σου είναι το ονειρό μου

Εγώ εσυ και η αγάπη μας

Όμορφα δεν θα είναι μωρό μου;

Θα φτιάξουμε τη ζωή μας

Και θα υπάρχουμε μόνο εγώ και εσύ

Σ’ αγαπάω κάθε μερα και περισσότερο …

Κάθε μέρα …

Μια νύχτα μαζί σου είναι το ονειρό μου

Εγώ εσυ και η αγάπη μας

Όμορφα δεν θα είναι μωρό μου;

Θα φτιάξουμε τη ζωή μας

Και θα υπάρχουμε μόνο εγώ και εσύ

Σ’ αγαπάω κάθε μερα και περισσότερο …

Κάθε μέρα …

Μια νύχτα μαζί σου είναι το ονειρό μου

Εγώ εσυ και η αγάπη μας

Όμορφα δεν θα είναι μωρό μου;

Θα φτιάξουμε τη ζωή μας

Και θα υπάρχουμε μόνο εγώ και εσύ

Σ’ αγαπάω κάθε μερα και περισσότερο …