Για το χαμογελό σου …

Φυσικό ναρκωτικό το χαμόγελό του
xamogelo_386.jpg

Έρευνα της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής, υποστηρίζει ότι όταν η μητέρα αντικρίζει το χαμόγελο του μωρού της, στον εγκέφαλό της ενεργοποιούνται οι ίδιες περιοχές που σχετίζονται με την ευχαρίστηση και την εξάρτηση που προκαλούν οι ναρκωτικές ουσίες. Σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει και η έκφραση του προσώπου του μωρού. Οι αμερικανοί ερευνητές «φωτογράφησαν» τις αντιδράσεις του εγκεφάλου 28 νέων μητέρων με μωρά από 5 έως 10 μηνών, ενώ κοίταζαν φωτογραφίες του μωρού τους και άλλων μωρών σε διάφορες εκφράσεις, χαρούμενες, θλιμμένες ή ουδέτερες. Η μέγιστη αντίδραση και διέγερση καταγράφηκε όταν έβλεπαν το χαμογελαστό προσωπάκι των μωρών τους και η μικρότερη όταν έβλεπαν θλιμμένα μωράκια.

Πηγή:

http://www.myworld.gr/site/content.php?sel=164&artid=428867

Για το χαμογελό σου …

Φυσικό ναρκωτικό το χαμόγελό του
xamogelo_386.jpg

Έρευνα της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής, υποστηρίζει ότι όταν η μητέρα αντικρίζει το χαμόγελο του μωρού της, στον εγκέφαλό της ενεργοποιούνται οι ίδιες περιοχές που σχετίζονται με την ευχαρίστηση και την εξάρτηση που προκαλούν οι ναρκωτικές ουσίες. Σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει και η έκφραση του προσώπου του μωρού. Οι αμερικανοί ερευνητές «φωτογράφησαν» τις αντιδράσεις του εγκεφάλου 28 νέων μητέρων με μωρά από 5 έως 10 μηνών, ενώ κοίταζαν φωτογραφίες του μωρού τους και άλλων μωρών σε διάφορες εκφράσεις, χαρούμενες, θλιμμένες ή ουδέτερες. Η μέγιστη αντίδραση και διέγερση καταγράφηκε όταν έβλεπαν το χαμογελαστό προσωπάκι των μωρών τους και η μικρότερη όταν έβλεπαν θλιμμένα μωράκια.

Πηγή:

http://www.myworld.gr/site/content.php?sel=164&artid=428867

Για το χαμογελό σου …

Φυσικό ναρκωτικό το χαμόγελό του
xamogelo_386.jpg

Έρευνα της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής, υποστηρίζει ότι όταν η μητέρα αντικρίζει το χαμόγελο του μωρού της, στον εγκέφαλό της ενεργοποιούνται οι ίδιες περιοχές που σχετίζονται με την ευχαρίστηση και την εξάρτηση που προκαλούν οι ναρκωτικές ουσίες. Σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει και η έκφραση του προσώπου του μωρού. Οι αμερικανοί ερευνητές «φωτογράφησαν» τις αντιδράσεις του εγκεφάλου 28 νέων μητέρων με μωρά από 5 έως 10 μηνών, ενώ κοίταζαν φωτογραφίες του μωρού τους και άλλων μωρών σε διάφορες εκφράσεις, χαρούμενες, θλιμμένες ή ουδέτερες. Η μέγιστη αντίδραση και διέγερση καταγράφηκε όταν έβλεπαν το χαμογελαστό προσωπάκι των μωρών τους και η μικρότερη όταν έβλεπαν θλιμμένα μωράκια.

Πηγή:

http://www.myworld.gr/site/content.php?sel=164&artid=428867

Για το χαμογελό σου …

Φυσικό ναρκωτικό το χαμόγελό του
xamogelo_386.jpg

Έρευνα της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής, υποστηρίζει ότι όταν η μητέρα αντικρίζει το χαμόγελο του μωρού της, στον εγκέφαλό της ενεργοποιούνται οι ίδιες περιοχές που σχετίζονται με την ευχαρίστηση και την εξάρτηση που προκαλούν οι ναρκωτικές ουσίες. Σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει και η έκφραση του προσώπου του μωρού. Οι αμερικανοί ερευνητές «φωτογράφησαν» τις αντιδράσεις του εγκεφάλου 28 νέων μητέρων με μωρά από 5 έως 10 μηνών, ενώ κοίταζαν φωτογραφίες του μωρού τους και άλλων μωρών σε διάφορες εκφράσεις, χαρούμενες, θλιμμένες ή ουδέτερες. Η μέγιστη αντίδραση και διέγερση καταγράφηκε όταν έβλεπαν το χαμογελαστό προσωπάκι των μωρών τους και η μικρότερη όταν έβλεπαν θλιμμένα μωράκια.

Πηγή:

http://www.myworld.gr/site/content.php?sel=164&artid=428867

Για το χαμογελό σου …

Φυσικό ναρκωτικό το χαμόγελό του
xamogelo_386.jpg

Έρευνα της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής, υποστηρίζει ότι όταν η μητέρα αντικρίζει το χαμόγελο του μωρού της, στον εγκέφαλό της ενεργοποιούνται οι ίδιες περιοχές που σχετίζονται με την ευχαρίστηση και την εξάρτηση που προκαλούν οι ναρκωτικές ουσίες. Σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει και η έκφραση του προσώπου του μωρού. Οι αμερικανοί ερευνητές «φωτογράφησαν» τις αντιδράσεις του εγκεφάλου 28 νέων μητέρων με μωρά από 5 έως 10 μηνών, ενώ κοίταζαν φωτογραφίες του μωρού τους και άλλων μωρών σε διάφορες εκφράσεις, χαρούμενες, θλιμμένες ή ουδέτερες. Η μέγιστη αντίδραση και διέγερση καταγράφηκε όταν έβλεπαν το χαμογελαστό προσωπάκι των μωρών τους και η μικρότερη όταν έβλεπαν θλιμμένα μωράκια.

Πηγή:

http://www.myworld.gr/site/content.php?sel=164&artid=428867

Για το χαμογελό σου …

Φυσικό ναρκωτικό το χαμόγελό του
xamogelo_386.jpg

Έρευνα της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής, υποστηρίζει ότι όταν η μητέρα αντικρίζει το χαμόγελο του μωρού της, στον εγκέφαλό της ενεργοποιούνται οι ίδιες περιοχές που σχετίζονται με την ευχαρίστηση και την εξάρτηση που προκαλούν οι ναρκωτικές ουσίες. Σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει και η έκφραση του προσώπου του μωρού. Οι αμερικανοί ερευνητές «φωτογράφησαν» τις αντιδράσεις του εγκεφάλου 28 νέων μητέρων με μωρά από 5 έως 10 μηνών, ενώ κοίταζαν φωτογραφίες του μωρού τους και άλλων μωρών σε διάφορες εκφράσεις, χαρούμενες, θλιμμένες ή ουδέτερες. Η μέγιστη αντίδραση και διέγερση καταγράφηκε όταν έβλεπαν το χαμογελαστό προσωπάκι των μωρών τους και η μικρότερη όταν έβλεπαν θλιμμένα μωράκια.

Πηγή:

http://www.myworld.gr/site/content.php?sel=164&artid=428867

Για το χαμογελό σου …

Φυσικό ναρκωτικό το χαμόγελό του
xamogelo_386.jpg

Έρευνα της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής, υποστηρίζει ότι όταν η μητέρα αντικρίζει το χαμόγελο του μωρού της, στον εγκέφαλό της ενεργοποιούνται οι ίδιες περιοχές που σχετίζονται με την ευχαρίστηση και την εξάρτηση που προκαλούν οι ναρκωτικές ουσίες. Σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει και η έκφραση του προσώπου του μωρού. Οι αμερικανοί ερευνητές «φωτογράφησαν» τις αντιδράσεις του εγκεφάλου 28 νέων μητέρων με μωρά από 5 έως 10 μηνών, ενώ κοίταζαν φωτογραφίες του μωρού τους και άλλων μωρών σε διάφορες εκφράσεις, χαρούμενες, θλιμμένες ή ουδέτερες. Η μέγιστη αντίδραση και διέγερση καταγράφηκε όταν έβλεπαν το χαμογελαστό προσωπάκι των μωρών τους και η μικρότερη όταν έβλεπαν θλιμμένα μωράκια.

Πηγή:

http://www.myworld.gr/site/content.php?sel=164&artid=428867

Για το χαμογελό σου …

Φυσικό ναρκωτικό το χαμόγελό του
xamogelo_386.jpg

Έρευνα της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής, υποστηρίζει ότι όταν η μητέρα αντικρίζει το χαμόγελο του μωρού της, στον εγκέφαλό της ενεργοποιούνται οι ίδιες περιοχές που σχετίζονται με την ευχαρίστηση και την εξάρτηση που προκαλούν οι ναρκωτικές ουσίες. Σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει και η έκφραση του προσώπου του μωρού. Οι αμερικανοί ερευνητές «φωτογράφησαν» τις αντιδράσεις του εγκεφάλου 28 νέων μητέρων με μωρά από 5 έως 10 μηνών, ενώ κοίταζαν φωτογραφίες του μωρού τους και άλλων μωρών σε διάφορες εκφράσεις, χαρούμενες, θλιμμένες ή ουδέτερες. Η μέγιστη αντίδραση και διέγερση καταγράφηκε όταν έβλεπαν το χαμογελαστό προσωπάκι των μωρών τους και η μικρότερη όταν έβλεπαν θλιμμένα μωράκια.

Πηγή:

http://www.myworld.gr/site/content.php?sel=164&artid=428867

Για το χαμογελό σου …

Φυσικό ναρκωτικό το χαμόγελό του
xamogelo_386.jpg

Έρευνα της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής, υποστηρίζει ότι όταν η μητέρα αντικρίζει το χαμόγελο του μωρού της, στον εγκέφαλό της ενεργοποιούνται οι ίδιες περιοχές που σχετίζονται με την ευχαρίστηση και την εξάρτηση που προκαλούν οι ναρκωτικές ουσίες. Σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει και η έκφραση του προσώπου του μωρού. Οι αμερικανοί ερευνητές «φωτογράφησαν» τις αντιδράσεις του εγκεφάλου 28 νέων μητέρων με μωρά από 5 έως 10 μηνών, ενώ κοίταζαν φωτογραφίες του μωρού τους και άλλων μωρών σε διάφορες εκφράσεις, χαρούμενες, θλιμμένες ή ουδέτερες. Η μέγιστη αντίδραση και διέγερση καταγράφηκε όταν έβλεπαν το χαμογελαστό προσωπάκι των μωρών τους και η μικρότερη όταν έβλεπαν θλιμμένα μωράκια.

Πηγή:

http://www.myworld.gr/site/content.php?sel=164&artid=428867

Για το χαμογελό σου …

Φυσικό ναρκωτικό το χαμόγελό του
xamogelo_386.jpg

Έρευνα της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής, υποστηρίζει ότι όταν η μητέρα αντικρίζει το χαμόγελο του μωρού της, στον εγκέφαλό της ενεργοποιούνται οι ίδιες περιοχές που σχετίζονται με την ευχαρίστηση και την εξάρτηση που προκαλούν οι ναρκωτικές ουσίες. Σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει και η έκφραση του προσώπου του μωρού. Οι αμερικανοί ερευνητές «φωτογράφησαν» τις αντιδράσεις του εγκεφάλου 28 νέων μητέρων με μωρά από 5 έως 10 μηνών, ενώ κοίταζαν φωτογραφίες του μωρού τους και άλλων μωρών σε διάφορες εκφράσεις, χαρούμενες, θλιμμένες ή ουδέτερες. Η μέγιστη αντίδραση και διέγερση καταγράφηκε όταν έβλεπαν το χαμογελαστό προσωπάκι των μωρών τους και η μικρότερη όταν έβλεπαν θλιμμένα μωράκια.

Πηγή:

http://www.myworld.gr/site/content.php?sel=164&artid=428867