Χρόνια μας πολλά μωρό μου …

Πέρασε ήδη ένας μήνας που είμαστε μαζί.

Είμαι τόσο ευτυχισμένη και εσύ ευθύνεσαι γι’ αυτό.

Μ’ αγαπάς και μου το λες συνέχεια.

Μου το δείχνεις με κάθε τρόπο.

Σ’ αγαπώ πολύ μη το ξεχάσεις ποτε

Χρόνια μας πολλά μωρό μου …

Advertisement

Χρόνια μας πολλά μωρό μου …

Πέρασε ήδη ένας μήνας που είμαστε μαζί.

Είμαι τόσο ευτυχισμένη και εσύ ευθύνεσαι γι’ αυτό.

Μ’ αγαπάς και μου το λες συνέχεια.

Μου το δείχνεις με κάθε τρόπο.

Σ’ αγαπώ πολύ μη το ξεχάσεις ποτε

Χρόνια μας πολλά μωρό μου …

Χρόνια μας πολλά μωρό μου …

Πέρασε ήδη ένας μήνας που είμαστε μαζί.

Είμαι τόσο ευτυχισμένη και εσύ ευθύνεσαι γι’ αυτό.

Μ’ αγαπάς και μου το λες συνέχεια.

Μου το δείχνεις με κάθε τρόπο.

Σ’ αγαπώ πολύ μη το ξεχάσεις ποτε

Χρόνια μας πολλά μωρό μου …

Χρόνια μας πολλά μωρό μου …

Πέρασε ήδη ένας μήνας που είμαστε μαζί.

Είμαι τόσο ευτυχισμένη και εσύ ευθύνεσαι γι’ αυτό.

Μ’ αγαπάς και μου το λες συνέχεια.

Μου το δείχνεις με κάθε τρόπο.

Σ’ αγαπώ πολύ μη το ξεχάσεις ποτε

Χρόνια μας πολλά μωρό μου …

Χρόνια μας πολλά μωρό μου …

Πέρασε ήδη ένας μήνας που είμαστε μαζί.

Είμαι τόσο ευτυχισμένη και εσύ ευθύνεσαι γι’ αυτό.

Μ’ αγαπάς και μου το λες συνέχεια.

Μου το δείχνεις με κάθε τρόπο.

Σ’ αγαπώ πολύ μη το ξεχάσεις ποτε

Χρόνια μας πολλά μωρό μου …

Χρόνια μας πολλά μωρό μου …

Πέρασε ήδη ένας μήνας που είμαστε μαζί.

Είμαι τόσο ευτυχισμένη και εσύ ευθύνεσαι γι’ αυτό.

Μ’ αγαπάς και μου το λες συνέχεια.

Μου το δείχνεις με κάθε τρόπο.

Σ’ αγαπώ πολύ μη το ξεχάσεις ποτε

Χρόνια μας πολλά μωρό μου …

Χρόνια μας πολλά μωρό μου …

Πέρασε ήδη ένας μήνας που είμαστε μαζί.

Είμαι τόσο ευτυχισμένη και εσύ ευθύνεσαι γι’ αυτό.

Μ’ αγαπάς και μου το λες συνέχεια.

Μου το δείχνεις με κάθε τρόπο.

Σ’ αγαπώ πολύ μη το ξεχάσεις ποτε

Χρόνια μας πολλά μωρό μου …

Χρόνια μας πολλά μωρό μου …

Πέρασε ήδη ένας μήνας που είμαστε μαζί.

Είμαι τόσο ευτυχισμένη και εσύ ευθύνεσαι γι’ αυτό.

Μ’ αγαπάς και μου το λες συνέχεια.

Μου το δείχνεις με κάθε τρόπο.

Σ’ αγαπώ πολύ μη το ξεχάσεις ποτε

Χρόνια μας πολλά μωρό μου …

Χρόνια μας πολλά μωρό μου …

Πέρασε ήδη ένας μήνας που είμαστε μαζί.

Είμαι τόσο ευτυχισμένη και εσύ ευθύνεσαι γι’ αυτό.

Μ’ αγαπάς και μου το λες συνέχεια.

Μου το δείχνεις με κάθε τρόπο.

Σ’ αγαπώ πολύ μη το ξεχάσεις ποτε

Χρόνια μας πολλά μωρό μου …

Χρόνια μας πολλά μωρό μου …

Πέρασε ήδη ένας μήνας που είμαστε μαζί.

Είμαι τόσο ευτυχισμένη και εσύ ευθύνεσαι γι’ αυτό.

Μ’ αγαπάς και μου το λες συνέχεια.

Μου το δείχνεις με κάθε τρόπο.

Σ’ αγαπώ πολύ μη το ξεχάσεις ποτε

Χρόνια μας πολλά μωρό μου …