Στα όνειρα μου …

Γεννήθηκες μέσα στα όνειρα μου

ζεις στην καρδιά μου

αιχμάλωτος της κάθε σκέψης μου

που τρέφει τη φωτιά μου.

 

Δώσε μου για άλλη μια φορά

το γλυκό σου χέρι

χάρισε μου το φιλί σου

μαγεύτηκα απ΄ τα μάτια σου.

 

Μου έκλεψες τη δύναμη μου

το φόβο αισθάνομαι

στα μάτια σου το βλέπω

με θέλεις σαν και μένα.

 

Τα χείλη σου μου έδωσες

σαν σκέψη στη καταιγίδα

πάρε την ανάσα μου

γιατί είσαι η ζωή μου.

Advertisement

Στα όνειρα μου …

Γεννήθηκες μέσα στα όνειρα μου

ζεις στην καρδιά μου

αιχμάλωτος της κάθε σκέψης μου

που τρέφει τη φωτιά μου.

 

Δώσε μου για άλλη μια φορά

το γλυκό σου χέρι

χάρισε μου το φιλί σου

μαγεύτηκα απ΄ τα μάτια σου.

 

Μου έκλεψες τη δύναμη μου

το φόβο αισθάνομαι

στα μάτια σου το βλέπω

με θέλεις σαν και μένα.

 

Τα χείλη σου μου έδωσες

σαν σκέψη στη καταιγίδα

πάρε την ανάσα μου

γιατί είσαι η ζωή μου.

Στα όνειρα μου …

Γεννήθηκες μέσα στα όνειρα μου

ζεις στην καρδιά μου

αιχμάλωτος της κάθε σκέψης μου

που τρέφει τη φωτιά μου.

 

Δώσε μου για άλλη μια φορά

το γλυκό σου χέρι

χάρισε μου το φιλί σου

μαγεύτηκα απ΄ τα μάτια σου.

 

Μου έκλεψες τη δύναμη μου

το φόβο αισθάνομαι

στα μάτια σου το βλέπω

με θέλεις σαν και μένα.

 

Τα χείλη σου μου έδωσες

σαν σκέψη στη καταιγίδα

πάρε την ανάσα μου

γιατί είσαι η ζωή μου.

Στα όνειρα μου …

Γεννήθηκες μέσα στα όνειρα μου

ζεις στην καρδιά μου

αιχμάλωτος της κάθε σκέψης μου

που τρέφει τη φωτιά μου.

 

Δώσε μου για άλλη μια φορά

το γλυκό σου χέρι

χάρισε μου το φιλί σου

μαγεύτηκα απ΄ τα μάτια σου.

 

Μου έκλεψες τη δύναμη μου

το φόβο αισθάνομαι

στα μάτια σου το βλέπω

με θέλεις σαν και μένα.

 

Τα χείλη σου μου έδωσες

σαν σκέψη στη καταιγίδα

πάρε την ανάσα μου

γιατί είσαι η ζωή μου.

Στα όνειρα μου …

Γεννήθηκες μέσα στα όνειρα μου

ζεις στην καρδιά μου

αιχμάλωτος της κάθε σκέψης μου

που τρέφει τη φωτιά μου.

 

Δώσε μου για άλλη μια φορά

το γλυκό σου χέρι

χάρισε μου το φιλί σου

μαγεύτηκα απ΄ τα μάτια σου.

 

Μου έκλεψες τη δύναμη μου

το φόβο αισθάνομαι

στα μάτια σου το βλέπω

με θέλεις σαν και μένα.

 

Τα χείλη σου μου έδωσες

σαν σκέψη στη καταιγίδα

πάρε την ανάσα μου

γιατί είσαι η ζωή μου.

Στα όνειρα μου …

Γεννήθηκες μέσα στα όνειρα μου

ζεις στην καρδιά μου

αιχμάλωτος της κάθε σκέψης μου

που τρέφει τη φωτιά μου.

 

Δώσε μου για άλλη μια φορά

το γλυκό σου χέρι

χάρισε μου το φιλί σου

μαγεύτηκα απ΄ τα μάτια σου.

 

Μου έκλεψες τη δύναμη μου

το φόβο αισθάνομαι

στα μάτια σου το βλέπω

με θέλεις σαν και μένα.

 

Τα χείλη σου μου έδωσες

σαν σκέψη στη καταιγίδα

πάρε την ανάσα μου

γιατί είσαι η ζωή μου.

Στα όνειρα μου …

Γεννήθηκες μέσα στα όνειρα μου

ζεις στην καρδιά μου

αιχμάλωτος της κάθε σκέψης μου

που τρέφει τη φωτιά μου.

 

Δώσε μου για άλλη μια φορά

το γλυκό σου χέρι

χάρισε μου το φιλί σου

μαγεύτηκα απ΄ τα μάτια σου.

 

Μου έκλεψες τη δύναμη μου

το φόβο αισθάνομαι

στα μάτια σου το βλέπω

με θέλεις σαν και μένα.

 

Τα χείλη σου μου έδωσες

σαν σκέψη στη καταιγίδα

πάρε την ανάσα μου

γιατί είσαι η ζωή μου.

Στα όνειρα μου …

Γεννήθηκες μέσα στα όνειρα μου

ζεις στην καρδιά μου

αιχμάλωτος της κάθε σκέψης μου

που τρέφει τη φωτιά μου.

 

Δώσε μου για άλλη μια φορά

το γλυκό σου χέρι

χάρισε μου το φιλί σου

μαγεύτηκα απ΄ τα μάτια σου.

 

Μου έκλεψες τη δύναμη μου

το φόβο αισθάνομαι

στα μάτια σου το βλέπω

με θέλεις σαν και μένα.

 

Τα χείλη σου μου έδωσες

σαν σκέψη στη καταιγίδα

πάρε την ανάσα μου

γιατί είσαι η ζωή μου.

Στα όνειρα μου …

Γεννήθηκες μέσα στα όνειρα μου

ζεις στην καρδιά μου

αιχμάλωτος της κάθε σκέψης μου

που τρέφει τη φωτιά μου.

 

Δώσε μου για άλλη μια φορά

το γλυκό σου χέρι

χάρισε μου το φιλί σου

μαγεύτηκα απ΄ τα μάτια σου.

 

Μου έκλεψες τη δύναμη μου

το φόβο αισθάνομαι

στα μάτια σου το βλέπω

με θέλεις σαν και μένα.

 

Τα χείλη σου μου έδωσες

σαν σκέψη στη καταιγίδα

πάρε την ανάσα μου

γιατί είσαι η ζωή μου.

Στα όνειρα μου …

Γεννήθηκες μέσα στα όνειρα μου

ζεις στην καρδιά μου

αιχμάλωτος της κάθε σκέψης μου

που τρέφει τη φωτιά μου.

 

Δώσε μου για άλλη μια φορά

το γλυκό σου χέρι

χάρισε μου το φιλί σου

μαγεύτηκα απ΄ τα μάτια σου.

 

Μου έκλεψες τη δύναμη μου

το φόβο αισθάνομαι

στα μάτια σου το βλέπω

με θέλεις σαν και μένα.

 

Τα χείλη σου μου έδωσες

σαν σκέψη στη καταιγίδα

πάρε την ανάσα μου

γιατί είσαι η ζωή μου.