Αξίζεις την αγάπη μου …

Σκέφτομαι μέσα από ΣΕΝΑ

Πως θα ήταν η ζωή μου αν δε σε γνώριζα

Αν δε γευόμουνα τα γλυκά σου φιλια

Αν τα μάτια δε σε κοιτούσαν

Και έβλεπαν πόσο πολύ μ΄ αγαπάς

Εσένα θέλω κάθε στιγμή και κάθε λεπτό

Μου ζήτησαν να διαλέξω που θέλω να ζήσω

Και εγώ διάλεξα την αγκαλιά ΣΟΥ

Μόνο εκεί είμαι ευτυχισμένη

Ζω και αναπνέω μόνο μαζί σου

Σ’ αγαπώ όσο δεν αγάπησα κανέναν άλλον

Γιατί αξίζεις την αγάπη μου μωρό μου γλυκό …

Αξίζεις την αγάπη μου …

Σκέφτομαι μέσα από ΣΕΝΑ

Πως θα ήταν η ζωή μου αν δε σε γνώριζα

Αν δε γευόμουνα τα γλυκά σου φιλια

Αν τα μάτια δε σε κοιτούσαν

Και έβλεπαν πόσο πολύ μ΄ αγαπάς

Εσένα θέλω κάθε στιγμή και κάθε λεπτό

Μου ζήτησαν να διαλέξω που θέλω να ζήσω

Και εγώ διάλεξα την αγκαλιά ΣΟΥ

Μόνο εκεί είμαι ευτυχισμένη

Ζω και αναπνέω μόνο μαζί σου

Σ’ αγαπώ όσο δεν αγάπησα κανέναν άλλον

Γιατί αξίζεις την αγάπη μου μωρό μου γλυκό …

Αξίζεις την αγάπη μου …

Σκέφτομαι μέσα από ΣΕΝΑ

Πως θα ήταν η ζωή μου αν δε σε γνώριζα

Αν δε γευόμουνα τα γλυκά σου φιλια

Αν τα μάτια δε σε κοιτούσαν

Και έβλεπαν πόσο πολύ μ΄ αγαπάς

Εσένα θέλω κάθε στιγμή και κάθε λεπτό

Μου ζήτησαν να διαλέξω που θέλω να ζήσω

Και εγώ διάλεξα την αγκαλιά ΣΟΥ

Μόνο εκεί είμαι ευτυχισμένη

Ζω και αναπνέω μόνο μαζί σου

Σ’ αγαπώ όσο δεν αγάπησα κανέναν άλλον

Γιατί αξίζεις την αγάπη μου μωρό μου γλυκό …

Αξίζεις την αγάπη μου …

Σκέφτομαι μέσα από ΣΕΝΑ

Πως θα ήταν η ζωή μου αν δε σε γνώριζα

Αν δε γευόμουνα τα γλυκά σου φιλια

Αν τα μάτια δε σε κοιτούσαν

Και έβλεπαν πόσο πολύ μ΄ αγαπάς

Εσένα θέλω κάθε στιγμή και κάθε λεπτό

Μου ζήτησαν να διαλέξω που θέλω να ζήσω

Και εγώ διάλεξα την αγκαλιά ΣΟΥ

Μόνο εκεί είμαι ευτυχισμένη

Ζω και αναπνέω μόνο μαζί σου

Σ’ αγαπώ όσο δεν αγάπησα κανέναν άλλον

Γιατί αξίζεις την αγάπη μου μωρό μου γλυκό …

Αξίζεις την αγάπη μου …

Σκέφτομαι μέσα από ΣΕΝΑ

Πως θα ήταν η ζωή μου αν δε σε γνώριζα

Αν δε γευόμουνα τα γλυκά σου φιλια

Αν τα μάτια δε σε κοιτούσαν

Και έβλεπαν πόσο πολύ μ΄ αγαπάς

Εσένα θέλω κάθε στιγμή και κάθε λεπτό

Μου ζήτησαν να διαλέξω που θέλω να ζήσω

Και εγώ διάλεξα την αγκαλιά ΣΟΥ

Μόνο εκεί είμαι ευτυχισμένη

Ζω και αναπνέω μόνο μαζί σου

Σ’ αγαπώ όσο δεν αγάπησα κανέναν άλλον

Γιατί αξίζεις την αγάπη μου μωρό μου γλυκό …

Αξίζεις την αγάπη μου …

Σκέφτομαι μέσα από ΣΕΝΑ

Πως θα ήταν η ζωή μου αν δε σε γνώριζα

Αν δε γευόμουνα τα γλυκά σου φιλια

Αν τα μάτια δε σε κοιτούσαν

Και έβλεπαν πόσο πολύ μ΄ αγαπάς

Εσένα θέλω κάθε στιγμή και κάθε λεπτό

Μου ζήτησαν να διαλέξω που θέλω να ζήσω

Και εγώ διάλεξα την αγκαλιά ΣΟΥ

Μόνο εκεί είμαι ευτυχισμένη

Ζω και αναπνέω μόνο μαζί σου

Σ’ αγαπώ όσο δεν αγάπησα κανέναν άλλον

Γιατί αξίζεις την αγάπη μου μωρό μου γλυκό …

Αξίζεις την αγάπη μου …

Σκέφτομαι μέσα από ΣΕΝΑ

Πως θα ήταν η ζωή μου αν δε σε γνώριζα

Αν δε γευόμουνα τα γλυκά σου φιλια

Αν τα μάτια δε σε κοιτούσαν

Και έβλεπαν πόσο πολύ μ΄ αγαπάς

Εσένα θέλω κάθε στιγμή και κάθε λεπτό

Μου ζήτησαν να διαλέξω που θέλω να ζήσω

Και εγώ διάλεξα την αγκαλιά ΣΟΥ

Μόνο εκεί είμαι ευτυχισμένη

Ζω και αναπνέω μόνο μαζί σου

Σ’ αγαπώ όσο δεν αγάπησα κανέναν άλλον

Γιατί αξίζεις την αγάπη μου μωρό μου γλυκό …

Αξίζεις την αγάπη μου …

Σκέφτομαι μέσα από ΣΕΝΑ

Πως θα ήταν η ζωή μου αν δε σε γνώριζα

Αν δε γευόμουνα τα γλυκά σου φιλια

Αν τα μάτια δε σε κοιτούσαν

Και έβλεπαν πόσο πολύ μ΄ αγαπάς

Εσένα θέλω κάθε στιγμή και κάθε λεπτό

Μου ζήτησαν να διαλέξω που θέλω να ζήσω

Και εγώ διάλεξα την αγκαλιά ΣΟΥ

Μόνο εκεί είμαι ευτυχισμένη

Ζω και αναπνέω μόνο μαζί σου

Σ’ αγαπώ όσο δεν αγάπησα κανέναν άλλον

Γιατί αξίζεις την αγάπη μου μωρό μου γλυκό …

Αξίζεις την αγάπη μου …

Σκέφτομαι μέσα από ΣΕΝΑ

Πως θα ήταν η ζωή μου αν δε σε γνώριζα

Αν δε γευόμουνα τα γλυκά σου φιλια

Αν τα μάτια δε σε κοιτούσαν

Και έβλεπαν πόσο πολύ μ΄ αγαπάς

Εσένα θέλω κάθε στιγμή και κάθε λεπτό

Μου ζήτησαν να διαλέξω που θέλω να ζήσω

Και εγώ διάλεξα την αγκαλιά ΣΟΥ

Μόνο εκεί είμαι ευτυχισμένη

Ζω και αναπνέω μόνο μαζί σου

Σ’ αγαπώ όσο δεν αγάπησα κανέναν άλλον

Γιατί αξίζεις την αγάπη μου μωρό μου γλυκό …

Αξίζεις την αγάπη μου …

Σκέφτομαι μέσα από ΣΕΝΑ

Πως θα ήταν η ζωή μου αν δε σε γνώριζα

Αν δε γευόμουνα τα γλυκά σου φιλια

Αν τα μάτια δε σε κοιτούσαν

Και έβλεπαν πόσο πολύ μ΄ αγαπάς

Εσένα θέλω κάθε στιγμή και κάθε λεπτό

Μου ζήτησαν να διαλέξω που θέλω να ζήσω

Και εγώ διάλεξα την αγκαλιά ΣΟΥ

Μόνο εκεί είμαι ευτυχισμένη

Ζω και αναπνέω μόνο μαζί σου

Σ’ αγαπώ όσο δεν αγάπησα κανέναν άλλον

Γιατί αξίζεις την αγάπη μου μωρό μου γλυκό …