Ονειρεύτηκα εχθες …

Ονειρεύτηκα εχθές

πως γύρισες και πάλι κοντά μου

έσκυψες και με φίλησες

στα χείλη τρυφερά

μου είπες πως

δε θα φύγεις ξανά από κοντά μου..Σε κοιτούσα

στα μάτια με πολύ αγάπη

σκεφτόμουνα τα λόγια σου

και δε πίστευα ότι άκουγα

ένα όνειρο που ζητούσα

γινόταν επιτέλους πραγματικότητα.Ήταν το όνειρό τόσο ζωντανό

Αισθανόμουνα ευτυχία

Που επιτέλους πραγματοποιούταν

Που όταν ξύπνησα

Δε μπορούσα να ηρεμήσω απ΄ τον πόνο

Που δεν ήσουνα κοντά μου.
Advertisement

Ονειρεύτηκα εχθες …

Ονειρεύτηκα εχθές

πως γύρισες και πάλι κοντά μου

έσκυψες και με φίλησες

στα χείλη τρυφερά

μου είπες πως

δε θα φύγεις ξανά από κοντά μου..Σε κοιτούσα

στα μάτια με πολύ αγάπη

σκεφτόμουνα τα λόγια σου

και δε πίστευα ότι άκουγα

ένα όνειρο που ζητούσα

γινόταν επιτέλους πραγματικότητα.Ήταν το όνειρό τόσο ζωντανό

Αισθανόμουνα ευτυχία

Που επιτέλους πραγματοποιούταν

Που όταν ξύπνησα

Δε μπορούσα να ηρεμήσω απ΄ τον πόνο

Που δεν ήσουνα κοντά μου.

Ονειρεύτηκα εχθες …

Ονειρεύτηκα εχθές

πως γύρισες και πάλι κοντά μου

έσκυψες και με φίλησες

στα χείλη τρυφερά

μου είπες πως

δε θα φύγεις ξανά από κοντά μου..Σε κοιτούσα

στα μάτια με πολύ αγάπη

σκεφτόμουνα τα λόγια σου

και δε πίστευα ότι άκουγα

ένα όνειρο που ζητούσα

γινόταν επιτέλους πραγματικότητα.Ήταν το όνειρό τόσο ζωντανό

Αισθανόμουνα ευτυχία

Που επιτέλους πραγματοποιούταν

Που όταν ξύπνησα

Δε μπορούσα να ηρεμήσω απ΄ τον πόνο

Που δεν ήσουνα κοντά μου.

Ονειρεύτηκα εχθες …

Ονειρεύτηκα εχθές

πως γύρισες και πάλι κοντά μου

έσκυψες και με φίλησες

στα χείλη τρυφερά

μου είπες πως

δε θα φύγεις ξανά από κοντά μου..Σε κοιτούσα

στα μάτια με πολύ αγάπη

σκεφτόμουνα τα λόγια σου

και δε πίστευα ότι άκουγα

ένα όνειρο που ζητούσα

γινόταν επιτέλους πραγματικότητα.Ήταν το όνειρό τόσο ζωντανό

Αισθανόμουνα ευτυχία

Που επιτέλους πραγματοποιούταν

Που όταν ξύπνησα

Δε μπορούσα να ηρεμήσω απ΄ τον πόνο

Που δεν ήσουνα κοντά μου.

Ονειρεύτηκα εχθες …

Ονειρεύτηκα εχθές

πως γύρισες και πάλι κοντά μου

έσκυψες και με φίλησες

στα χείλη τρυφερά

μου είπες πως

δε θα φύγεις ξανά από κοντά μου..Σε κοιτούσα

στα μάτια με πολύ αγάπη

σκεφτόμουνα τα λόγια σου

και δε πίστευα ότι άκουγα

ένα όνειρο που ζητούσα

γινόταν επιτέλους πραγματικότητα.Ήταν το όνειρό τόσο ζωντανό

Αισθανόμουνα ευτυχία

Που επιτέλους πραγματοποιούταν

Που όταν ξύπνησα

Δε μπορούσα να ηρεμήσω απ΄ τον πόνο

Που δεν ήσουνα κοντά μου.

Ονειρεύτηκα εχθες …

Ονειρεύτηκα εχθές

πως γύρισες και πάλι κοντά μου

έσκυψες και με φίλησες

στα χείλη τρυφερά

μου είπες πως

δε θα φύγεις ξανά από κοντά μου..Σε κοιτούσα

στα μάτια με πολύ αγάπη

σκεφτόμουνα τα λόγια σου

και δε πίστευα ότι άκουγα

ένα όνειρο που ζητούσα

γινόταν επιτέλους πραγματικότητα.Ήταν το όνειρό τόσο ζωντανό

Αισθανόμουνα ευτυχία

Που επιτέλους πραγματοποιούταν

Που όταν ξύπνησα

Δε μπορούσα να ηρεμήσω απ΄ τον πόνο

Που δεν ήσουνα κοντά μου.

Ονειρεύτηκα εχθες …

Ονειρεύτηκα εχθές

πως γύρισες και πάλι κοντά μου

έσκυψες και με φίλησες

στα χείλη τρυφερά

μου είπες πως

δε θα φύγεις ξανά από κοντά μου..Σε κοιτούσα

στα μάτια με πολύ αγάπη

σκεφτόμουνα τα λόγια σου

και δε πίστευα ότι άκουγα

ένα όνειρο που ζητούσα

γινόταν επιτέλους πραγματικότητα.Ήταν το όνειρό τόσο ζωντανό

Αισθανόμουνα ευτυχία

Που επιτέλους πραγματοποιούταν

Που όταν ξύπνησα

Δε μπορούσα να ηρεμήσω απ΄ τον πόνο

Που δεν ήσουνα κοντά μου.

Ονειρεύτηκα εχθες …

Ονειρεύτηκα εχθές

πως γύρισες και πάλι κοντά μου

έσκυψες και με φίλησες

στα χείλη τρυφερά

μου είπες πως

δε θα φύγεις ξανά από κοντά μου..Σε κοιτούσα

στα μάτια με πολύ αγάπη

σκεφτόμουνα τα λόγια σου

και δε πίστευα ότι άκουγα

ένα όνειρο που ζητούσα

γινόταν επιτέλους πραγματικότητα.Ήταν το όνειρό τόσο ζωντανό

Αισθανόμουνα ευτυχία

Που επιτέλους πραγματοποιούταν

Που όταν ξύπνησα

Δε μπορούσα να ηρεμήσω απ΄ τον πόνο

Που δεν ήσουνα κοντά μου.

Ονειρεύτηκα εχθες …

Ονειρεύτηκα εχθές

πως γύρισες και πάλι κοντά μου

έσκυψες και με φίλησες

στα χείλη τρυφερά

μου είπες πως

δε θα φύγεις ξανά από κοντά μου..Σε κοιτούσα

στα μάτια με πολύ αγάπη

σκεφτόμουνα τα λόγια σου

και δε πίστευα ότι άκουγα

ένα όνειρο που ζητούσα

γινόταν επιτέλους πραγματικότητα.Ήταν το όνειρό τόσο ζωντανό

Αισθανόμουνα ευτυχία

Που επιτέλους πραγματοποιούταν

Που όταν ξύπνησα

Δε μπορούσα να ηρεμήσω απ΄ τον πόνο

Που δεν ήσουνα κοντά μου.

Ονειρεύτηκα εχθες …

Ονειρεύτηκα εχθές

πως γύρισες και πάλι κοντά μου

έσκυψες και με φίλησες

στα χείλη τρυφερά

μου είπες πως

δε θα φύγεις ξανά από κοντά μου..Σε κοιτούσα

στα μάτια με πολύ αγάπη

σκεφτόμουνα τα λόγια σου

και δε πίστευα ότι άκουγα

ένα όνειρο που ζητούσα

γινόταν επιτέλους πραγματικότητα.Ήταν το όνειρό τόσο ζωντανό

Αισθανόμουνα ευτυχία

Που επιτέλους πραγματοποιούταν

Που όταν ξύπνησα

Δε μπορούσα να ηρεμήσω απ΄ τον πόνο

Που δεν ήσουνα κοντά μου.