Σαν σήμερα …

happy-birthday.jpg

Σαν σήμερα πριν από 7 χρόνια ένα κοριτσάκι ήρθε στον κόσμο

Το κοριτσάκι μου σήμερα έχει τα γενεθλιά της

και εγώ είμαι τόσο χαρούμενη

που το κοριτσάκι μου μεγάλωσε.

Eγώ θέλω να της ευχηθώ να τα εκατοστήσει

και να είναι πάντα ευτυχισμένη.

Κεραστείτε για να μου ευχηθείτε.

γλυκά9.jpg

γλυκά 001.jpg

γλυκά3.jpg

γλυκα2.jpg

Advertisement

Σαν σήμερα …

happy-birthday.jpg

Σαν σήμερα πριν από 7 χρόνια ένα κοριτσάκι ήρθε στον κόσμο

Το κοριτσάκι μου σήμερα έχει τα γενεθλιά της

και εγώ είμαι τόσο χαρούμενη

που το κοριτσάκι μου μεγάλωσε.

Eγώ θέλω να της ευχηθώ να τα εκατοστήσει

και να είναι πάντα ευτυχισμένη.

Κεραστείτε για να μου ευχηθείτε.

γλυκά9.jpg

γλυκά 001.jpg

γλυκά3.jpg

γλυκα2.jpg

Σαν σήμερα …

happy-birthday.jpg

Σαν σήμερα πριν από 7 χρόνια ένα κοριτσάκι ήρθε στον κόσμο

Το κοριτσάκι μου σήμερα έχει τα γενεθλιά της

και εγώ είμαι τόσο χαρούμενη

που το κοριτσάκι μου μεγάλωσε.

Eγώ θέλω να της ευχηθώ να τα εκατοστήσει

και να είναι πάντα ευτυχισμένη.

Κεραστείτε για να μου ευχηθείτε.

γλυκά9.jpg

γλυκά 001.jpg

γλυκά3.jpg

γλυκα2.jpg

Σαν σήμερα …

happy-birthday.jpg

Σαν σήμερα πριν από 7 χρόνια ένα κοριτσάκι ήρθε στον κόσμο

Το κοριτσάκι μου σήμερα έχει τα γενεθλιά της

και εγώ είμαι τόσο χαρούμενη

που το κοριτσάκι μου μεγάλωσε.

Eγώ θέλω να της ευχηθώ να τα εκατοστήσει

και να είναι πάντα ευτυχισμένη.

Κεραστείτε για να μου ευχηθείτε.

γλυκά9.jpg

γλυκά 001.jpg

γλυκά3.jpg

γλυκα2.jpg

Σαν σήμερα …

happy-birthday.jpg

Σαν σήμερα πριν από 7 χρόνια ένα κοριτσάκι ήρθε στον κόσμο

Το κοριτσάκι μου σήμερα έχει τα γενεθλιά της

και εγώ είμαι τόσο χαρούμενη

που το κοριτσάκι μου μεγάλωσε.

Eγώ θέλω να της ευχηθώ να τα εκατοστήσει

και να είναι πάντα ευτυχισμένη.

Κεραστείτε για να μου ευχηθείτε.

γλυκά9.jpg

γλυκά 001.jpg

γλυκά3.jpg

γλυκα2.jpg

Σαν σήμερα …

happy-birthday.jpg

Σαν σήμερα πριν από 7 χρόνια ένα κοριτσάκι ήρθε στον κόσμο

Το κοριτσάκι μου σήμερα έχει τα γενεθλιά της

και εγώ είμαι τόσο χαρούμενη

που το κοριτσάκι μου μεγάλωσε.

Eγώ θέλω να της ευχηθώ να τα εκατοστήσει

και να είναι πάντα ευτυχισμένη.

Κεραστείτε για να μου ευχηθείτε.

γλυκά9.jpg

γλυκά 001.jpg

γλυκά3.jpg

γλυκα2.jpg

Σαν σήμερα …

happy-birthday.jpg

Σαν σήμερα πριν από 7 χρόνια ένα κοριτσάκι ήρθε στον κόσμο

Το κοριτσάκι μου σήμερα έχει τα γενεθλιά της

και εγώ είμαι τόσο χαρούμενη

που το κοριτσάκι μου μεγάλωσε.

Eγώ θέλω να της ευχηθώ να τα εκατοστήσει

και να είναι πάντα ευτυχισμένη.

Κεραστείτε για να μου ευχηθείτε.

γλυκά9.jpg

γλυκά 001.jpg

γλυκά3.jpg

γλυκα2.jpg

Σαν σήμερα …

happy-birthday.jpg

Σαν σήμερα πριν από 7 χρόνια ένα κοριτσάκι ήρθε στον κόσμο

Το κοριτσάκι μου σήμερα έχει τα γενεθλιά της

και εγώ είμαι τόσο χαρούμενη

που το κοριτσάκι μου μεγάλωσε.

Eγώ θέλω να της ευχηθώ να τα εκατοστήσει

και να είναι πάντα ευτυχισμένη.

Κεραστείτε για να μου ευχηθείτε.

γλυκά9.jpg

γλυκά 001.jpg

γλυκά3.jpg

γλυκα2.jpg

Σαν σήμερα …

happy-birthday.jpg

Σαν σήμερα πριν από 7 χρόνια ένα κοριτσάκι ήρθε στον κόσμο

Το κοριτσάκι μου σήμερα έχει τα γενεθλιά της

και εγώ είμαι τόσο χαρούμενη

που το κοριτσάκι μου μεγάλωσε.

Eγώ θέλω να της ευχηθώ να τα εκατοστήσει

και να είναι πάντα ευτυχισμένη.

Κεραστείτε για να μου ευχηθείτε.

γλυκά9.jpg

γλυκά 001.jpg

γλυκά3.jpg

γλυκα2.jpg

Σαν σήμερα …

happy-birthday.jpg

Σαν σήμερα πριν από 7 χρόνια ένα κοριτσάκι ήρθε στον κόσμο

Το κοριτσάκι μου σήμερα έχει τα γενεθλιά της

και εγώ είμαι τόσο χαρούμενη

που το κοριτσάκι μου μεγάλωσε.

Eγώ θέλω να της ευχηθώ να τα εκατοστήσει

και να είναι πάντα ευτυχισμένη.

Κεραστείτε για να μου ευχηθείτε.

γλυκά9.jpg

γλυκά 001.jpg

γλυκά3.jpg

γλυκα2.jpg