Μακάρι να καταλάβεις …

kkk.jpg

Σ’ αγαπώ μου είπες.

Σε θέλω στην ζωή μου.

Δε μπορώ χωρίς εσένα ούτε λεπτό.

Όμως έφυγες όταν είδες πως …

δεν μπορούσες να χαλάσεις το χατήρι των γύρω σου.

Μακάρι να καταλάβεις πόσο με πλήγωσες

πριν να είναι αργά για μας …

Advertisement

Μακάρι να καταλάβεις …

kkk.jpg

Σ’ αγαπώ μου είπες.

Σε θέλω στην ζωή μου.

Δε μπορώ χωρίς εσένα ούτε λεπτό.

Όμως έφυγες όταν είδες πως …

δεν μπορούσες να χαλάσεις το χατήρι των γύρω σου.

Μακάρι να καταλάβεις πόσο με πλήγωσες

πριν να είναι αργά για μας …

Μακάρι να καταλάβεις …

kkk.jpg

Σ’ αγαπώ μου είπες.

Σε θέλω στην ζωή μου.

Δε μπορώ χωρίς εσένα ούτε λεπτό.

Όμως έφυγες όταν είδες πως …

δεν μπορούσες να χαλάσεις το χατήρι των γύρω σου.

Μακάρι να καταλάβεις πόσο με πλήγωσες

πριν να είναι αργά για μας …

Μακάρι να καταλάβεις …

kkk.jpg

Σ’ αγαπώ μου είπες.

Σε θέλω στην ζωή μου.

Δε μπορώ χωρίς εσένα ούτε λεπτό.

Όμως έφυγες όταν είδες πως …

δεν μπορούσες να χαλάσεις το χατήρι των γύρω σου.

Μακάρι να καταλάβεις πόσο με πλήγωσες

πριν να είναι αργά για μας …

Μακάρι να καταλάβεις …

kkk.jpg

Σ’ αγαπώ μου είπες.

Σε θέλω στην ζωή μου.

Δε μπορώ χωρίς εσένα ούτε λεπτό.

Όμως έφυγες όταν είδες πως …

δεν μπορούσες να χαλάσεις το χατήρι των γύρω σου.

Μακάρι να καταλάβεις πόσο με πλήγωσες

πριν να είναι αργά για μας …

Μακάρι να καταλάβεις …

kkk.jpg

Σ’ αγαπώ μου είπες.

Σε θέλω στην ζωή μου.

Δε μπορώ χωρίς εσένα ούτε λεπτό.

Όμως έφυγες όταν είδες πως …

δεν μπορούσες να χαλάσεις το χατήρι των γύρω σου.

Μακάρι να καταλάβεις πόσο με πλήγωσες

πριν να είναι αργά για μας …

Μακάρι να καταλάβεις …

kkk.jpg

Σ’ αγαπώ μου είπες.

Σε θέλω στην ζωή μου.

Δε μπορώ χωρίς εσένα ούτε λεπτό.

Όμως έφυγες όταν είδες πως …

δεν μπορούσες να χαλάσεις το χατήρι των γύρω σου.

Μακάρι να καταλάβεις πόσο με πλήγωσες

πριν να είναι αργά για μας …

Μακάρι να καταλάβεις …

kkk.jpg

Σ’ αγαπώ μου είπες.

Σε θέλω στην ζωή μου.

Δε μπορώ χωρίς εσένα ούτε λεπτό.

Όμως έφυγες όταν είδες πως …

δεν μπορούσες να χαλάσεις το χατήρι των γύρω σου.

Μακάρι να καταλάβεις πόσο με πλήγωσες

πριν να είναι αργά για μας …

Μακάρι να καταλάβεις …

kkk.jpg

Σ’ αγαπώ μου είπες.

Σε θέλω στην ζωή μου.

Δε μπορώ χωρίς εσένα ούτε λεπτό.

Όμως έφυγες όταν είδες πως …

δεν μπορούσες να χαλάσεις το χατήρι των γύρω σου.

Μακάρι να καταλάβεις πόσο με πλήγωσες

πριν να είναι αργά για μας …

Μακάρι να καταλάβεις …

kkk.jpg

Σ’ αγαπώ μου είπες.

Σε θέλω στην ζωή μου.

Δε μπορώ χωρίς εσένα ούτε λεπτό.

Όμως έφυγες όταν είδες πως …

δεν μπορούσες να χαλάσεις το χατήρι των γύρω σου.

Μακάρι να καταλάβεις πόσο με πλήγωσες

πριν να είναι αργά για μας …