Το προσπαθώ …

ξθυηγ.jpg

Η ζωή δεν είναι πάντα γενναιόδωρη με μας.

Το σημαντικό είναι εμείς να μη το βάζουμε κάτω.

Κάπου το είχα διαβάσει αλλά δε θυμάμαι που.

Εγώ προσπαθώ να το ακολουθήσω αυτό.

Μερικές φορές το καταφέρνων αλλά …

τουλάχιστον το προσπαθώ …

Advertisement

Το προσπαθώ …

ξθυηγ.jpg

Η ζωή δεν είναι πάντα γενναιόδωρη με μας.

Το σημαντικό είναι εμείς να μη το βάζουμε κάτω.

Κάπου το είχα διαβάσει αλλά δε θυμάμαι που.

Εγώ προσπαθώ να το ακολουθήσω αυτό.

Μερικές φορές το καταφέρνων αλλά …

τουλάχιστον το προσπαθώ …

Το προσπαθώ …

ξθυηγ.jpg

Η ζωή δεν είναι πάντα γενναιόδωρη με μας.

Το σημαντικό είναι εμείς να μη το βάζουμε κάτω.

Κάπου το είχα διαβάσει αλλά δε θυμάμαι που.

Εγώ προσπαθώ να το ακολουθήσω αυτό.

Μερικές φορές το καταφέρνων αλλά …

τουλάχιστον το προσπαθώ …

Το προσπαθώ …

ξθυηγ.jpg

Η ζωή δεν είναι πάντα γενναιόδωρη με μας.

Το σημαντικό είναι εμείς να μη το βάζουμε κάτω.

Κάπου το είχα διαβάσει αλλά δε θυμάμαι που.

Εγώ προσπαθώ να το ακολουθήσω αυτό.

Μερικές φορές το καταφέρνων αλλά …

τουλάχιστον το προσπαθώ …

Το προσπαθώ …

ξθυηγ.jpg

Η ζωή δεν είναι πάντα γενναιόδωρη με μας.

Το σημαντικό είναι εμείς να μη το βάζουμε κάτω.

Κάπου το είχα διαβάσει αλλά δε θυμάμαι που.

Εγώ προσπαθώ να το ακολουθήσω αυτό.

Μερικές φορές το καταφέρνων αλλά …

τουλάχιστον το προσπαθώ …

Το προσπαθώ …

ξθυηγ.jpg

Η ζωή δεν είναι πάντα γενναιόδωρη με μας.

Το σημαντικό είναι εμείς να μη το βάζουμε κάτω.

Κάπου το είχα διαβάσει αλλά δε θυμάμαι που.

Εγώ προσπαθώ να το ακολουθήσω αυτό.

Μερικές φορές το καταφέρνων αλλά …

τουλάχιστον το προσπαθώ …

Το προσπαθώ …

ξθυηγ.jpg

Η ζωή δεν είναι πάντα γενναιόδωρη με μας.

Το σημαντικό είναι εμείς να μη το βάζουμε κάτω.

Κάπου το είχα διαβάσει αλλά δε θυμάμαι που.

Εγώ προσπαθώ να το ακολουθήσω αυτό.

Μερικές φορές το καταφέρνων αλλά …

τουλάχιστον το προσπαθώ …

Το προσπαθώ …

ξθυηγ.jpg

Η ζωή δεν είναι πάντα γενναιόδωρη με μας.

Το σημαντικό είναι εμείς να μη το βάζουμε κάτω.

Κάπου το είχα διαβάσει αλλά δε θυμάμαι που.

Εγώ προσπαθώ να το ακολουθήσω αυτό.

Μερικές φορές το καταφέρνων αλλά …

τουλάχιστον το προσπαθώ …

Το προσπαθώ …

ξθυηγ.jpg

Η ζωή δεν είναι πάντα γενναιόδωρη με μας.

Το σημαντικό είναι εμείς να μη το βάζουμε κάτω.

Κάπου το είχα διαβάσει αλλά δε θυμάμαι που.

Εγώ προσπαθώ να το ακολουθήσω αυτό.

Μερικές φορές το καταφέρνων αλλά …

τουλάχιστον το προσπαθώ …

Το προσπαθώ …

ξθυηγ.jpg

Η ζωή δεν είναι πάντα γενναιόδωρη με μας.

Το σημαντικό είναι εμείς να μη το βάζουμε κάτω.

Κάπου το είχα διαβάσει αλλά δε θυμάμαι που.

Εγώ προσπαθώ να το ακολουθήσω αυτό.

Μερικές φορές το καταφέρνων αλλά …

τουλάχιστον το προσπαθώ …