Και αν …

love123.jpg

Και αν η ζωή δε μου φέρθηκε όμορφα

εγώ δε το βάζω κάτω

κοιτάω μπροστά και συνεχίζω

χωρίς να σκέφτομαι τίποτα.

Εσύ θέλω να είσαι καλά

να με σκέφτεσαι, να μ’ αγαπάς

να μη σε νοιάζει κανένας άλλος

μόνο εγώ και εσύ να είμαστε αγκαλιά.

Advertisement

Και αν …

love123.jpg

Και αν η ζωή δε μου φέρθηκε όμορφα

εγώ δε το βάζω κάτω

κοιτάω μπροστά και συνεχίζω

χωρίς να σκέφτομαι τίποτα.

Εσύ θέλω να είσαι καλά

να με σκέφτεσαι, να μ’ αγαπάς

να μη σε νοιάζει κανένας άλλος

μόνο εγώ και εσύ να είμαστε αγκαλιά.

Και αν …

love123.jpg

Και αν η ζωή δε μου φέρθηκε όμορφα

εγώ δε το βάζω κάτω

κοιτάω μπροστά και συνεχίζω

χωρίς να σκέφτομαι τίποτα.

Εσύ θέλω να είσαι καλά

να με σκέφτεσαι, να μ’ αγαπάς

να μη σε νοιάζει κανένας άλλος

μόνο εγώ και εσύ να είμαστε αγκαλιά.

Και αν …

love123.jpg

Και αν η ζωή δε μου φέρθηκε όμορφα

εγώ δε το βάζω κάτω

κοιτάω μπροστά και συνεχίζω

χωρίς να σκέφτομαι τίποτα.

Εσύ θέλω να είσαι καλά

να με σκέφτεσαι, να μ’ αγαπάς

να μη σε νοιάζει κανένας άλλος

μόνο εγώ και εσύ να είμαστε αγκαλιά.

Και αν …

love123.jpg

Και αν η ζωή δε μου φέρθηκε όμορφα

εγώ δε το βάζω κάτω

κοιτάω μπροστά και συνεχίζω

χωρίς να σκέφτομαι τίποτα.

Εσύ θέλω να είσαι καλά

να με σκέφτεσαι, να μ’ αγαπάς

να μη σε νοιάζει κανένας άλλος

μόνο εγώ και εσύ να είμαστε αγκαλιά.

Και αν …

love123.jpg

Και αν η ζωή δε μου φέρθηκε όμορφα

εγώ δε το βάζω κάτω

κοιτάω μπροστά και συνεχίζω

χωρίς να σκέφτομαι τίποτα.

Εσύ θέλω να είσαι καλά

να με σκέφτεσαι, να μ’ αγαπάς

να μη σε νοιάζει κανένας άλλος

μόνο εγώ και εσύ να είμαστε αγκαλιά.

Και αν …

love123.jpg

Και αν η ζωή δε μου φέρθηκε όμορφα

εγώ δε το βάζω κάτω

κοιτάω μπροστά και συνεχίζω

χωρίς να σκέφτομαι τίποτα.

Εσύ θέλω να είσαι καλά

να με σκέφτεσαι, να μ’ αγαπάς

να μη σε νοιάζει κανένας άλλος

μόνο εγώ και εσύ να είμαστε αγκαλιά.

Και αν …

love123.jpg

Και αν η ζωή δε μου φέρθηκε όμορφα

εγώ δε το βάζω κάτω

κοιτάω μπροστά και συνεχίζω

χωρίς να σκέφτομαι τίποτα.

Εσύ θέλω να είσαι καλά

να με σκέφτεσαι, να μ’ αγαπάς

να μη σε νοιάζει κανένας άλλος

μόνο εγώ και εσύ να είμαστε αγκαλιά.

Και αν …

love123.jpg

Και αν η ζωή δε μου φέρθηκε όμορφα

εγώ δε το βάζω κάτω

κοιτάω μπροστά και συνεχίζω

χωρίς να σκέφτομαι τίποτα.

Εσύ θέλω να είσαι καλά

να με σκέφτεσαι, να μ’ αγαπάς

να μη σε νοιάζει κανένας άλλος

μόνο εγώ και εσύ να είμαστε αγκαλιά.

Και αν …

love123.jpg

Και αν η ζωή δε μου φέρθηκε όμορφα

εγώ δε το βάζω κάτω

κοιτάω μπροστά και συνεχίζω

χωρίς να σκέφτομαι τίποτα.

Εσύ θέλω να είσαι καλά

να με σκέφτεσαι, να μ’ αγαπάς

να μη σε νοιάζει κανένας άλλος

μόνο εγώ και εσύ να είμαστε αγκαλιά.