Χαμογέλασε στον ήλιο …

hqdefault.jpg

Κάθε πρωί ο ήλιος σε φωτογραφίζει

κάθε αχτίδα του κι ένας φακός με φλας

Θα σε μαλώσω που το βλέμμα σου δακρύζει

Προς το φακό σου είπα πρέπει να γελάς

Κι αν η ζωή με χίλιους τρόπους σε ξεγέλασε

Χαμογέλασε , στον ήλιο χαμογέλασε…

Όταν βουρκώνει ο ουρανός κι αρχίζει μπόρα

ο αφέντης ήλιος πάντα βρίσκεται εκεί

Το πιο καλό χαμόγελό σου τότε φόρα

Σε σημαδεύουνε αόρατοι φακοί

Πικρό το χθες, αλλά χθες ήτανε και πέρασε

Χαμογέλασε, στον ήλιο χαμογέλασε.

αφιερωμένο …
Advertisement

Χαμογέλασε στον ήλιο …

hqdefault.jpg

Κάθε πρωί ο ήλιος σε φωτογραφίζει

κάθε αχτίδα του κι ένας φακός με φλας

Θα σε μαλώσω που το βλέμμα σου δακρύζει

Προς το φακό σου είπα πρέπει να γελάς

Κι αν η ζωή με χίλιους τρόπους σε ξεγέλασε

Χαμογέλασε , στον ήλιο χαμογέλασε…

Όταν βουρκώνει ο ουρανός κι αρχίζει μπόρα

ο αφέντης ήλιος πάντα βρίσκεται εκεί

Το πιο καλό χαμόγελό σου τότε φόρα

Σε σημαδεύουνε αόρατοι φακοί

Πικρό το χθες, αλλά χθες ήτανε και πέρασε

Χαμογέλασε, στον ήλιο χαμογέλασε.

αφιερωμένο …

Χαμογέλασε στον ήλιο …

hqdefault.jpg

Κάθε πρωί ο ήλιος σε φωτογραφίζει

κάθε αχτίδα του κι ένας φακός με φλας

Θα σε μαλώσω που το βλέμμα σου δακρύζει

Προς το φακό σου είπα πρέπει να γελάς

Κι αν η ζωή με χίλιους τρόπους σε ξεγέλασε

Χαμογέλασε , στον ήλιο χαμογέλασε…

Όταν βουρκώνει ο ουρανός κι αρχίζει μπόρα

ο αφέντης ήλιος πάντα βρίσκεται εκεί

Το πιο καλό χαμόγελό σου τότε φόρα

Σε σημαδεύουνε αόρατοι φακοί

Πικρό το χθες, αλλά χθες ήτανε και πέρασε

Χαμογέλασε, στον ήλιο χαμογέλασε.

αφιερωμένο …

Χαμογέλασε στον ήλιο …

hqdefault.jpg

Κάθε πρωί ο ήλιος σε φωτογραφίζει

κάθε αχτίδα του κι ένας φακός με φλας

Θα σε μαλώσω που το βλέμμα σου δακρύζει

Προς το φακό σου είπα πρέπει να γελάς

Κι αν η ζωή με χίλιους τρόπους σε ξεγέλασε

Χαμογέλασε , στον ήλιο χαμογέλασε…

Όταν βουρκώνει ο ουρανός κι αρχίζει μπόρα

ο αφέντης ήλιος πάντα βρίσκεται εκεί

Το πιο καλό χαμόγελό σου τότε φόρα

Σε σημαδεύουνε αόρατοι φακοί

Πικρό το χθες, αλλά χθες ήτανε και πέρασε

Χαμογέλασε, στον ήλιο χαμογέλασε.

αφιερωμένο …

Χαμογέλασε στον ήλιο …

hqdefault.jpg

Κάθε πρωί ο ήλιος σε φωτογραφίζει

κάθε αχτίδα του κι ένας φακός με φλας

Θα σε μαλώσω που το βλέμμα σου δακρύζει

Προς το φακό σου είπα πρέπει να γελάς

Κι αν η ζωή με χίλιους τρόπους σε ξεγέλασε

Χαμογέλασε , στον ήλιο χαμογέλασε…

Όταν βουρκώνει ο ουρανός κι αρχίζει μπόρα

ο αφέντης ήλιος πάντα βρίσκεται εκεί

Το πιο καλό χαμόγελό σου τότε φόρα

Σε σημαδεύουνε αόρατοι φακοί

Πικρό το χθες, αλλά χθες ήτανε και πέρασε

Χαμογέλασε, στον ήλιο χαμογέλασε.

αφιερωμένο …

Χαμογέλασε στον ήλιο …

hqdefault.jpg

Κάθε πρωί ο ήλιος σε φωτογραφίζει

κάθε αχτίδα του κι ένας φακός με φλας

Θα σε μαλώσω που το βλέμμα σου δακρύζει

Προς το φακό σου είπα πρέπει να γελάς

Κι αν η ζωή με χίλιους τρόπους σε ξεγέλασε

Χαμογέλασε , στον ήλιο χαμογέλασε…

Όταν βουρκώνει ο ουρανός κι αρχίζει μπόρα

ο αφέντης ήλιος πάντα βρίσκεται εκεί

Το πιο καλό χαμόγελό σου τότε φόρα

Σε σημαδεύουνε αόρατοι φακοί

Πικρό το χθες, αλλά χθες ήτανε και πέρασε

Χαμογέλασε, στον ήλιο χαμογέλασε.

αφιερωμένο …

Χαμογέλασε στον ήλιο …

hqdefault.jpg

Κάθε πρωί ο ήλιος σε φωτογραφίζει

κάθε αχτίδα του κι ένας φακός με φλας

Θα σε μαλώσω που το βλέμμα σου δακρύζει

Προς το φακό σου είπα πρέπει να γελάς

Κι αν η ζωή με χίλιους τρόπους σε ξεγέλασε

Χαμογέλασε , στον ήλιο χαμογέλασε…

Όταν βουρκώνει ο ουρανός κι αρχίζει μπόρα

ο αφέντης ήλιος πάντα βρίσκεται εκεί

Το πιο καλό χαμόγελό σου τότε φόρα

Σε σημαδεύουνε αόρατοι φακοί

Πικρό το χθες, αλλά χθες ήτανε και πέρασε

Χαμογέλασε, στον ήλιο χαμογέλασε.

αφιερωμένο …

Χαμογέλασε στον ήλιο …

hqdefault.jpg

Κάθε πρωί ο ήλιος σε φωτογραφίζει

κάθε αχτίδα του κι ένας φακός με φλας

Θα σε μαλώσω που το βλέμμα σου δακρύζει

Προς το φακό σου είπα πρέπει να γελάς

Κι αν η ζωή με χίλιους τρόπους σε ξεγέλασε

Χαμογέλασε , στον ήλιο χαμογέλασε…

Όταν βουρκώνει ο ουρανός κι αρχίζει μπόρα

ο αφέντης ήλιος πάντα βρίσκεται εκεί

Το πιο καλό χαμόγελό σου τότε φόρα

Σε σημαδεύουνε αόρατοι φακοί

Πικρό το χθες, αλλά χθες ήτανε και πέρασε

Χαμογέλασε, στον ήλιο χαμογέλασε.

αφιερωμένο …

Χαμογέλασε στον ήλιο …

hqdefault.jpg

Κάθε πρωί ο ήλιος σε φωτογραφίζει

κάθε αχτίδα του κι ένας φακός με φλας

Θα σε μαλώσω που το βλέμμα σου δακρύζει

Προς το φακό σου είπα πρέπει να γελάς

Κι αν η ζωή με χίλιους τρόπους σε ξεγέλασε

Χαμογέλασε , στον ήλιο χαμογέλασε…

Όταν βουρκώνει ο ουρανός κι αρχίζει μπόρα

ο αφέντης ήλιος πάντα βρίσκεται εκεί

Το πιο καλό χαμόγελό σου τότε φόρα

Σε σημαδεύουνε αόρατοι φακοί

Πικρό το χθες, αλλά χθες ήτανε και πέρασε

Χαμογέλασε, στον ήλιο χαμογέλασε.

αφιερωμένο …

Χαμογέλασε στον ήλιο …

hqdefault.jpg

Κάθε πρωί ο ήλιος σε φωτογραφίζει

κάθε αχτίδα του κι ένας φακός με φλας

Θα σε μαλώσω που το βλέμμα σου δακρύζει

Προς το φακό σου είπα πρέπει να γελάς

Κι αν η ζωή με χίλιους τρόπους σε ξεγέλασε

Χαμογέλασε , στον ήλιο χαμογέλασε…

Όταν βουρκώνει ο ουρανός κι αρχίζει μπόρα

ο αφέντης ήλιος πάντα βρίσκεται εκεί

Το πιο καλό χαμόγελό σου τότε φόρα

Σε σημαδεύουνε αόρατοι φακοί

Πικρό το χθες, αλλά χθες ήτανε και πέρασε

Χαμογέλασε, στον ήλιο χαμογέλασε.

αφιερωμένο …