Το προτιμάω …

love.jpg

Λίγα λεπτά πριν ένα μειλ μου έστειλες

Τι έπαθες; Είσαι καλά; μου έγραψες.

Δεν ήξερα τι να σου απαντήσω.

Η καρδιά μου πονάει αλλά

δε θέλω να το δείξω.

Προτιμώ να είμαι εγώ και ο πόνος

και κανένας να μη μάθει

τι πραγματικά μου συμβαίνει.

Να με λυπούνται δεν θέλω.

Να μ’ αγαπάνε χωρίς να ζητάνε τίποτα άλλο θέλω.

Ξέρω πως μπορεί να ζητάω πολλά αλλά …

έτσι είμαι και δεν πρόκειται πια ν’ αλλάξω.

Advertisement

Το προτιμάω …

love.jpg

Λίγα λεπτά πριν ένα μειλ μου έστειλες

Τι έπαθες; Είσαι καλά; μου έγραψες.

Δεν ήξερα τι να σου απαντήσω.

Η καρδιά μου πονάει αλλά

δε θέλω να το δείξω.

Προτιμώ να είμαι εγώ και ο πόνος

και κανένας να μη μάθει

τι πραγματικά μου συμβαίνει.

Να με λυπούνται δεν θέλω.

Να μ’ αγαπάνε χωρίς να ζητάνε τίποτα άλλο θέλω.

Ξέρω πως μπορεί να ζητάω πολλά αλλά …

έτσι είμαι και δεν πρόκειται πια ν’ αλλάξω.

Το προτιμάω …

love.jpg

Λίγα λεπτά πριν ένα μειλ μου έστειλες

Τι έπαθες; Είσαι καλά; μου έγραψες.

Δεν ήξερα τι να σου απαντήσω.

Η καρδιά μου πονάει αλλά

δε θέλω να το δείξω.

Προτιμώ να είμαι εγώ και ο πόνος

και κανένας να μη μάθει

τι πραγματικά μου συμβαίνει.

Να με λυπούνται δεν θέλω.

Να μ’ αγαπάνε χωρίς να ζητάνε τίποτα άλλο θέλω.

Ξέρω πως μπορεί να ζητάω πολλά αλλά …

έτσι είμαι και δεν πρόκειται πια ν’ αλλάξω.

Το προτιμάω …

love.jpg

Λίγα λεπτά πριν ένα μειλ μου έστειλες

Τι έπαθες; Είσαι καλά; μου έγραψες.

Δεν ήξερα τι να σου απαντήσω.

Η καρδιά μου πονάει αλλά

δε θέλω να το δείξω.

Προτιμώ να είμαι εγώ και ο πόνος

και κανένας να μη μάθει

τι πραγματικά μου συμβαίνει.

Να με λυπούνται δεν θέλω.

Να μ’ αγαπάνε χωρίς να ζητάνε τίποτα άλλο θέλω.

Ξέρω πως μπορεί να ζητάω πολλά αλλά …

έτσι είμαι και δεν πρόκειται πια ν’ αλλάξω.

Το προτιμάω …

love.jpg

Λίγα λεπτά πριν ένα μειλ μου έστειλες

Τι έπαθες; Είσαι καλά; μου έγραψες.

Δεν ήξερα τι να σου απαντήσω.

Η καρδιά μου πονάει αλλά

δε θέλω να το δείξω.

Προτιμώ να είμαι εγώ και ο πόνος

και κανένας να μη μάθει

τι πραγματικά μου συμβαίνει.

Να με λυπούνται δεν θέλω.

Να μ’ αγαπάνε χωρίς να ζητάνε τίποτα άλλο θέλω.

Ξέρω πως μπορεί να ζητάω πολλά αλλά …

έτσι είμαι και δεν πρόκειται πια ν’ αλλάξω.

Το προτιμάω …

love.jpg

Λίγα λεπτά πριν ένα μειλ μου έστειλες

Τι έπαθες; Είσαι καλά; μου έγραψες.

Δεν ήξερα τι να σου απαντήσω.

Η καρδιά μου πονάει αλλά

δε θέλω να το δείξω.

Προτιμώ να είμαι εγώ και ο πόνος

και κανένας να μη μάθει

τι πραγματικά μου συμβαίνει.

Να με λυπούνται δεν θέλω.

Να μ’ αγαπάνε χωρίς να ζητάνε τίποτα άλλο θέλω.

Ξέρω πως μπορεί να ζητάω πολλά αλλά …

έτσι είμαι και δεν πρόκειται πια ν’ αλλάξω.

Το προτιμάω …

love.jpg

Λίγα λεπτά πριν ένα μειλ μου έστειλες

Τι έπαθες; Είσαι καλά; μου έγραψες.

Δεν ήξερα τι να σου απαντήσω.

Η καρδιά μου πονάει αλλά

δε θέλω να το δείξω.

Προτιμώ να είμαι εγώ και ο πόνος

και κανένας να μη μάθει

τι πραγματικά μου συμβαίνει.

Να με λυπούνται δεν θέλω.

Να μ’ αγαπάνε χωρίς να ζητάνε τίποτα άλλο θέλω.

Ξέρω πως μπορεί να ζητάω πολλά αλλά …

έτσι είμαι και δεν πρόκειται πια ν’ αλλάξω.

Το προτιμάω …

love.jpg

Λίγα λεπτά πριν ένα μειλ μου έστειλες

Τι έπαθες; Είσαι καλά; μου έγραψες.

Δεν ήξερα τι να σου απαντήσω.

Η καρδιά μου πονάει αλλά

δε θέλω να το δείξω.

Προτιμώ να είμαι εγώ και ο πόνος

και κανένας να μη μάθει

τι πραγματικά μου συμβαίνει.

Να με λυπούνται δεν θέλω.

Να μ’ αγαπάνε χωρίς να ζητάνε τίποτα άλλο θέλω.

Ξέρω πως μπορεί να ζητάω πολλά αλλά …

έτσι είμαι και δεν πρόκειται πια ν’ αλλάξω.

Το προτιμάω …

love.jpg

Λίγα λεπτά πριν ένα μειλ μου έστειλες

Τι έπαθες; Είσαι καλά; μου έγραψες.

Δεν ήξερα τι να σου απαντήσω.

Η καρδιά μου πονάει αλλά

δε θέλω να το δείξω.

Προτιμώ να είμαι εγώ και ο πόνος

και κανένας να μη μάθει

τι πραγματικά μου συμβαίνει.

Να με λυπούνται δεν θέλω.

Να μ’ αγαπάνε χωρίς να ζητάνε τίποτα άλλο θέλω.

Ξέρω πως μπορεί να ζητάω πολλά αλλά …

έτσι είμαι και δεν πρόκειται πια ν’ αλλάξω.

Το προτιμάω …

love.jpg

Λίγα λεπτά πριν ένα μειλ μου έστειλες

Τι έπαθες; Είσαι καλά; μου έγραψες.

Δεν ήξερα τι να σου απαντήσω.

Η καρδιά μου πονάει αλλά

δε θέλω να το δείξω.

Προτιμώ να είμαι εγώ και ο πόνος

και κανένας να μη μάθει

τι πραγματικά μου συμβαίνει.

Να με λυπούνται δεν θέλω.

Να μ’ αγαπάνε χωρίς να ζητάνε τίποτα άλλο θέλω.

Ξέρω πως μπορεί να ζητάω πολλά αλλά …

έτσι είμαι και δεν πρόκειται πια ν’ αλλάξω.