Πόσο το εννοείς …

Να νιώσω την κάθε στιγμή σου

τα χείλη σου να γευτώ

σαν να είναι η πρώτη φορά

μόνο εσένα ν’ αγγίζω.

 

Στα μάτια σου ποτέ δάκρυ

να μην υπάρχει

ένα χαμόγελο μονίμως

να κοσμεί το προσωπό σου.

 

Κάθε στιγμή να μου χαμογελάς

στα μάτια σου να βλέπω

πόσο πραγματικά  εννοείς

στην αγκαλιά μου να βρίσκεσαι.

Advertisement

Πόσο το εννοείς …

Να νιώσω την κάθε στιγμή σου

τα χείλη σου να γευτώ

σαν να είναι η πρώτη φορά

μόνο εσένα ν’ αγγίζω.

 

Στα μάτια σου ποτέ δάκρυ

να μην υπάρχει

ένα χαμόγελο μονίμως

να κοσμεί το προσωπό σου.

 

Κάθε στιγμή να μου χαμογελάς

στα μάτια σου να βλέπω

πόσο πραγματικά  εννοείς

στην αγκαλιά μου να βρίσκεσαι.

Πόσο το εννοείς …

Να νιώσω την κάθε στιγμή σου

τα χείλη σου να γευτώ

σαν να είναι η πρώτη φορά

μόνο εσένα ν’ αγγίζω.

 

Στα μάτια σου ποτέ δάκρυ

να μην υπάρχει

ένα χαμόγελο μονίμως

να κοσμεί το προσωπό σου.

 

Κάθε στιγμή να μου χαμογελάς

στα μάτια σου να βλέπω

πόσο πραγματικά  εννοείς

στην αγκαλιά μου να βρίσκεσαι.

Πόσο το εννοείς …

Να νιώσω την κάθε στιγμή σου

τα χείλη σου να γευτώ

σαν να είναι η πρώτη φορά

μόνο εσένα ν’ αγγίζω.

 

Στα μάτια σου ποτέ δάκρυ

να μην υπάρχει

ένα χαμόγελο μονίμως

να κοσμεί το προσωπό σου.

 

Κάθε στιγμή να μου χαμογελάς

στα μάτια σου να βλέπω

πόσο πραγματικά  εννοείς

στην αγκαλιά μου να βρίσκεσαι.

Πόσο το εννοείς …

Να νιώσω την κάθε στιγμή σου

τα χείλη σου να γευτώ

σαν να είναι η πρώτη φορά

μόνο εσένα ν’ αγγίζω.

 

Στα μάτια σου ποτέ δάκρυ

να μην υπάρχει

ένα χαμόγελο μονίμως

να κοσμεί το προσωπό σου.

 

Κάθε στιγμή να μου χαμογελάς

στα μάτια σου να βλέπω

πόσο πραγματικά  εννοείς

στην αγκαλιά μου να βρίσκεσαι.

Πόσο το εννοείς …

Να νιώσω την κάθε στιγμή σου

τα χείλη σου να γευτώ

σαν να είναι η πρώτη φορά

μόνο εσένα ν’ αγγίζω.

 

Στα μάτια σου ποτέ δάκρυ

να μην υπάρχει

ένα χαμόγελο μονίμως

να κοσμεί το προσωπό σου.

 

Κάθε στιγμή να μου χαμογελάς

στα μάτια σου να βλέπω

πόσο πραγματικά  εννοείς

στην αγκαλιά μου να βρίσκεσαι.

Πόσο το εννοείς …

Να νιώσω την κάθε στιγμή σου

τα χείλη σου να γευτώ

σαν να είναι η πρώτη φορά

μόνο εσένα ν’ αγγίζω.

 

Στα μάτια σου ποτέ δάκρυ

να μην υπάρχει

ένα χαμόγελο μονίμως

να κοσμεί το προσωπό σου.

 

Κάθε στιγμή να μου χαμογελάς

στα μάτια σου να βλέπω

πόσο πραγματικά  εννοείς

στην αγκαλιά μου να βρίσκεσαι.

Πόσο το εννοείς …

Να νιώσω την κάθε στιγμή σου

τα χείλη σου να γευτώ

σαν να είναι η πρώτη φορά

μόνο εσένα ν’ αγγίζω.

 

Στα μάτια σου ποτέ δάκρυ

να μην υπάρχει

ένα χαμόγελο μονίμως

να κοσμεί το προσωπό σου.

 

Κάθε στιγμή να μου χαμογελάς

στα μάτια σου να βλέπω

πόσο πραγματικά  εννοείς

στην αγκαλιά μου να βρίσκεσαι.

Πόσο το εννοείς …

Να νιώσω την κάθε στιγμή σου

τα χείλη σου να γευτώ

σαν να είναι η πρώτη φορά

μόνο εσένα ν’ αγγίζω.

 

Στα μάτια σου ποτέ δάκρυ

να μην υπάρχει

ένα χαμόγελο μονίμως

να κοσμεί το προσωπό σου.

 

Κάθε στιγμή να μου χαμογελάς

στα μάτια σου να βλέπω

πόσο πραγματικά  εννοείς

στην αγκαλιά μου να βρίσκεσαι.

Πόσο το εννοείς …

Να νιώσω την κάθε στιγμή σου

τα χείλη σου να γευτώ

σαν να είναι η πρώτη φορά

μόνο εσένα ν’ αγγίζω.

 

Στα μάτια σου ποτέ δάκρυ

να μην υπάρχει

ένα χαμόγελο μονίμως

να κοσμεί το προσωπό σου.

 

Κάθε στιγμή να μου χαμογελάς

στα μάτια σου να βλέπω

πόσο πραγματικά  εννοείς

στην αγκαλιά μου να βρίσκεσαι.