Ο λύκος και η νεράιδα της λίμνης…(story by fotinipet)

Μόλις σήμερα είδα δύο e-mail από μια κοπέλα την Φωτεινή με το εξής μήνυμα:
Ο φίλος InMusicLost οπτικοποίησε ένα από τα παραμυθάκια μου και μου το αφιέρωσε..

Κι εγώ με την σειρά μου το αφιερώνω σε σας..
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΖΩΗ..ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΕ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕ ΚΑΙ ΘΕΛΗΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΤΟΥ ΔΩΣΩ ΖΩΗ..ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΝΟΥ ΕΡΩΤΑ…ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΧΑΣΕΤΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ…

Advertisement

Ο λύκος και η νεράιδα της λίμνης…(story by fotinipet)

Μόλις σήμερα είδα δύο e-mail από μια κοπέλα την Φωτεινή με το εξής μήνυμα:
Ο φίλος InMusicLost οπτικοποίησε ένα από τα παραμυθάκια μου και μου το αφιέρωσε..

Κι εγώ με την σειρά μου το αφιερώνω σε σας..
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΖΩΗ..ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΕ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕ ΚΑΙ ΘΕΛΗΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΤΟΥ ΔΩΣΩ ΖΩΗ..ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΝΟΥ ΕΡΩΤΑ…ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΧΑΣΕΤΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ…

Ο λύκος και η νεράιδα της λίμνης…(story by fotinipet)

Μόλις σήμερα είδα δύο e-mail από μια κοπέλα την Φωτεινή με το εξής μήνυμα:
Ο φίλος InMusicLost οπτικοποίησε ένα από τα παραμυθάκια μου και μου το αφιέρωσε..

Κι εγώ με την σειρά μου το αφιερώνω σε σας..
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΖΩΗ..ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΕ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕ ΚΑΙ ΘΕΛΗΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΤΟΥ ΔΩΣΩ ΖΩΗ..ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΝΟΥ ΕΡΩΤΑ…ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΧΑΣΕΤΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ…

Ο λύκος και η νεράιδα της λίμνης…(story by fotinipet)

Μόλις σήμερα είδα δύο e-mail από μια κοπέλα την Φωτεινή με το εξής μήνυμα:
Ο φίλος InMusicLost οπτικοποίησε ένα από τα παραμυθάκια μου και μου το αφιέρωσε..

Κι εγώ με την σειρά μου το αφιερώνω σε σας..
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΖΩΗ..ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΕ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕ ΚΑΙ ΘΕΛΗΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΤΟΥ ΔΩΣΩ ΖΩΗ..ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΝΟΥ ΕΡΩΤΑ…ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΧΑΣΕΤΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ…

Ο λύκος και η νεράιδα της λίμνης…(story by fotinipet)

Μόλις σήμερα είδα δύο e-mail από μια κοπέλα την Φωτεινή με το εξής μήνυμα:
Ο φίλος InMusicLost οπτικοποίησε ένα από τα παραμυθάκια μου και μου το αφιέρωσε..

Κι εγώ με την σειρά μου το αφιερώνω σε σας..
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΖΩΗ..ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΕ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕ ΚΑΙ ΘΕΛΗΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΤΟΥ ΔΩΣΩ ΖΩΗ..ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΝΟΥ ΕΡΩΤΑ…ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΧΑΣΕΤΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ…

Ο λύκος και η νεράιδα της λίμνης…(story by fotinipet)

Μόλις σήμερα είδα δύο e-mail από μια κοπέλα την Φωτεινή με το εξής μήνυμα:
Ο φίλος InMusicLost οπτικοποίησε ένα από τα παραμυθάκια μου και μου το αφιέρωσε..

Κι εγώ με την σειρά μου το αφιερώνω σε σας..
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΖΩΗ..ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΕ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕ ΚΑΙ ΘΕΛΗΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΤΟΥ ΔΩΣΩ ΖΩΗ..ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΝΟΥ ΕΡΩΤΑ…ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΧΑΣΕΤΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ…

Ο λύκος και η νεράιδα της λίμνης…(story by fotinipet)

Μόλις σήμερα είδα δύο e-mail από μια κοπέλα την Φωτεινή με το εξής μήνυμα:
Ο φίλος InMusicLost οπτικοποίησε ένα από τα παραμυθάκια μου και μου το αφιέρωσε..

Κι εγώ με την σειρά μου το αφιερώνω σε σας..
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΖΩΗ..ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΕ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕ ΚΑΙ ΘΕΛΗΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΤΟΥ ΔΩΣΩ ΖΩΗ..ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΝΟΥ ΕΡΩΤΑ…ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΧΑΣΕΤΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ…

Ο λύκος και η νεράιδα της λίμνης…(story by fotinipet)

Μόλις σήμερα είδα δύο e-mail από μια κοπέλα την Φωτεινή με το εξής μήνυμα:
Ο φίλος InMusicLost οπτικοποίησε ένα από τα παραμυθάκια μου και μου το αφιέρωσε..

Κι εγώ με την σειρά μου το αφιερώνω σε σας..
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΖΩΗ..ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΕ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕ ΚΑΙ ΘΕΛΗΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΤΟΥ ΔΩΣΩ ΖΩΗ..ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΝΟΥ ΕΡΩΤΑ…ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΧΑΣΕΤΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ…

Ο λύκος και η νεράιδα της λίμνης…(story by fotinipet)

Μόλις σήμερα είδα δύο e-mail από μια κοπέλα την Φωτεινή με το εξής μήνυμα:
Ο φίλος InMusicLost οπτικοποίησε ένα από τα παραμυθάκια μου και μου το αφιέρωσε..

Κι εγώ με την σειρά μου το αφιερώνω σε σας..
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΖΩΗ..ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΕ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕ ΚΑΙ ΘΕΛΗΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΤΟΥ ΔΩΣΩ ΖΩΗ..ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΝΟΥ ΕΡΩΤΑ…ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΧΑΣΕΤΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ…

Ο λύκος και η νεράιδα της λίμνης…(story by fotinipet)

Μόλις σήμερα είδα δύο e-mail από μια κοπέλα την Φωτεινή με το εξής μήνυμα:
Ο φίλος InMusicLost οπτικοποίησε ένα από τα παραμυθάκια μου και μου το αφιέρωσε..

Κι εγώ με την σειρά μου το αφιερώνω σε σας..
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΖΩΗ..ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΕ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕ ΚΑΙ ΘΕΛΗΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΤΟΥ ΔΩΣΩ ΖΩΗ..ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΝΟΥ ΕΡΩΤΑ…ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΧΑΣΕΤΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ…