Σε δύο κόσμους …

Ζω ανάμεσα σε δύο κόσμους

στο τι λέει η καρδιά μου

και στο κάθε πρέπει

που μπορεί να υπάρχει στη ζωή μου.

 

Τα πρέπει μου με ακολουθούν

σε κάθε βήμα μου

νιώθω βαριά τα βηματά τους

ξέρω πως το καλό μου θέλουν.

 

Άλλα ζητάει όμως η καρδιά μου

είναι τόσο μακριά

από το κάθε πρέπει της ζωής μου

τόσο κοντά στα θέλω μου.

Advertisement

Σε δύο κόσμους …

Ζω ανάμεσα σε δύο κόσμους

στο τι λέει η καρδιά μου

και στο κάθε πρέπει

που μπορεί να υπάρχει στη ζωή μου.

 

Τα πρέπει μου με ακολουθούν

σε κάθε βήμα μου

νιώθω βαριά τα βηματά τους

ξέρω πως το καλό μου θέλουν.

 

Άλλα ζητάει όμως η καρδιά μου

είναι τόσο μακριά

από το κάθε πρέπει της ζωής μου

τόσο κοντά στα θέλω μου.

Σε δύο κόσμους …

Ζω ανάμεσα σε δύο κόσμους

στο τι λέει η καρδιά μου

και στο κάθε πρέπει

που μπορεί να υπάρχει στη ζωή μου.

 

Τα πρέπει μου με ακολουθούν

σε κάθε βήμα μου

νιώθω βαριά τα βηματά τους

ξέρω πως το καλό μου θέλουν.

 

Άλλα ζητάει όμως η καρδιά μου

είναι τόσο μακριά

από το κάθε πρέπει της ζωής μου

τόσο κοντά στα θέλω μου.

Σε δύο κόσμους …

Ζω ανάμεσα σε δύο κόσμους

στο τι λέει η καρδιά μου

και στο κάθε πρέπει

που μπορεί να υπάρχει στη ζωή μου.

 

Τα πρέπει μου με ακολουθούν

σε κάθε βήμα μου

νιώθω βαριά τα βηματά τους

ξέρω πως το καλό μου θέλουν.

 

Άλλα ζητάει όμως η καρδιά μου

είναι τόσο μακριά

από το κάθε πρέπει της ζωής μου

τόσο κοντά στα θέλω μου.

Σε δύο κόσμους …

Ζω ανάμεσα σε δύο κόσμους

στο τι λέει η καρδιά μου

και στο κάθε πρέπει

που μπορεί να υπάρχει στη ζωή μου.

 

Τα πρέπει μου με ακολουθούν

σε κάθε βήμα μου

νιώθω βαριά τα βηματά τους

ξέρω πως το καλό μου θέλουν.

 

Άλλα ζητάει όμως η καρδιά μου

είναι τόσο μακριά

από το κάθε πρέπει της ζωής μου

τόσο κοντά στα θέλω μου.

Σε δύο κόσμους …

Ζω ανάμεσα σε δύο κόσμους

στο τι λέει η καρδιά μου

και στο κάθε πρέπει

που μπορεί να υπάρχει στη ζωή μου.

 

Τα πρέπει μου με ακολουθούν

σε κάθε βήμα μου

νιώθω βαριά τα βηματά τους

ξέρω πως το καλό μου θέλουν.

 

Άλλα ζητάει όμως η καρδιά μου

είναι τόσο μακριά

από το κάθε πρέπει της ζωής μου

τόσο κοντά στα θέλω μου.

Σε δύο κόσμους …

Ζω ανάμεσα σε δύο κόσμους

στο τι λέει η καρδιά μου

και στο κάθε πρέπει

που μπορεί να υπάρχει στη ζωή μου.

 

Τα πρέπει μου με ακολουθούν

σε κάθε βήμα μου

νιώθω βαριά τα βηματά τους

ξέρω πως το καλό μου θέλουν.

 

Άλλα ζητάει όμως η καρδιά μου

είναι τόσο μακριά

από το κάθε πρέπει της ζωής μου

τόσο κοντά στα θέλω μου.

Σε δύο κόσμους …

Ζω ανάμεσα σε δύο κόσμους

στο τι λέει η καρδιά μου

και στο κάθε πρέπει

που μπορεί να υπάρχει στη ζωή μου.

 

Τα πρέπει μου με ακολουθούν

σε κάθε βήμα μου

νιώθω βαριά τα βηματά τους

ξέρω πως το καλό μου θέλουν.

 

Άλλα ζητάει όμως η καρδιά μου

είναι τόσο μακριά

από το κάθε πρέπει της ζωής μου

τόσο κοντά στα θέλω μου.

Σε δύο κόσμους …

Ζω ανάμεσα σε δύο κόσμους

στο τι λέει η καρδιά μου

και στο κάθε πρέπει

που μπορεί να υπάρχει στη ζωή μου.

 

Τα πρέπει μου με ακολουθούν

σε κάθε βήμα μου

νιώθω βαριά τα βηματά τους

ξέρω πως το καλό μου θέλουν.

 

Άλλα ζητάει όμως η καρδιά μου

είναι τόσο μακριά

από το κάθε πρέπει της ζωής μου

τόσο κοντά στα θέλω μου.

Σε δύο κόσμους …

Ζω ανάμεσα σε δύο κόσμους

στο τι λέει η καρδιά μου

και στο κάθε πρέπει

που μπορεί να υπάρχει στη ζωή μου.

 

Τα πρέπει μου με ακολουθούν

σε κάθε βήμα μου

νιώθω βαριά τα βηματά τους

ξέρω πως το καλό μου θέλουν.

 

Άλλα ζητάει όμως η καρδιά μου

είναι τόσο μακριά

από το κάθε πρέπει της ζωής μου

τόσο κοντά στα θέλω μου.