Ανάσα της αυγής …

Ανάσα της αυγής

στα χείλη μου σε νιώθω

το φιλί σου γεύομαι

στη καρδιά σε κουβαλάω.

Να φύγεις δεν θέλω από κοντά μου

δεν θέλω να μου λείψει η αγκαλιά σου

τα χείλη σου θέλω να γεύομαι

στην καρδιά σου να βρίσκομαι.

Να μην φοβάμαι να κοιμηθώ

μήπως και φύγεις μακριά μου

να υπάρχεις στην ζωή μου

κάθε στιγμή και κάθε λεπτό.

Να μου λες πως μ’ αγαπάς

να μου το δείχνεις κάθε λεπτό

με ότι τρόπο μπορείς

ανάσα της αυγής εσύ.

Advertisement

Ανάσα της αυγής …

Ανάσα της αυγής

στα χείλη μου σε νιώθω

το φιλί σου γεύομαι

στη καρδιά σε κουβαλάω.

Να φύγεις δεν θέλω από κοντά μου

δεν θέλω να μου λείψει η αγκαλιά σου

τα χείλη σου θέλω να γεύομαι

στην καρδιά σου να βρίσκομαι.

Να μην φοβάμαι να κοιμηθώ

μήπως και φύγεις μακριά μου

να υπάρχεις στην ζωή μου

κάθε στιγμή και κάθε λεπτό.

Να μου λες πως μ’ αγαπάς

να μου το δείχνεις κάθε λεπτό

με ότι τρόπο μπορείς

ανάσα της αυγής εσύ.

Ανάσα της αυγής …

Ανάσα της αυγής

στα χείλη μου σε νιώθω

το φιλί σου γεύομαι

στη καρδιά σε κουβαλάω.

Να φύγεις δεν θέλω από κοντά μου

δεν θέλω να μου λείψει η αγκαλιά σου

τα χείλη σου θέλω να γεύομαι

στην καρδιά σου να βρίσκομαι.

Να μην φοβάμαι να κοιμηθώ

μήπως και φύγεις μακριά μου

να υπάρχεις στην ζωή μου

κάθε στιγμή και κάθε λεπτό.

Να μου λες πως μ’ αγαπάς

να μου το δείχνεις κάθε λεπτό

με ότι τρόπο μπορείς

ανάσα της αυγής εσύ.

Ανάσα της αυγής …

Ανάσα της αυγής

στα χείλη μου σε νιώθω

το φιλί σου γεύομαι

στη καρδιά σε κουβαλάω.

Να φύγεις δεν θέλω από κοντά μου

δεν θέλω να μου λείψει η αγκαλιά σου

τα χείλη σου θέλω να γεύομαι

στην καρδιά σου να βρίσκομαι.

Να μην φοβάμαι να κοιμηθώ

μήπως και φύγεις μακριά μου

να υπάρχεις στην ζωή μου

κάθε στιγμή και κάθε λεπτό.

Να μου λες πως μ’ αγαπάς

να μου το δείχνεις κάθε λεπτό

με ότι τρόπο μπορείς

ανάσα της αυγής εσύ.

Ανάσα της αυγής …

Ανάσα της αυγής

στα χείλη μου σε νιώθω

το φιλί σου γεύομαι

στη καρδιά σε κουβαλάω.

Να φύγεις δεν θέλω από κοντά μου

δεν θέλω να μου λείψει η αγκαλιά σου

τα χείλη σου θέλω να γεύομαι

στην καρδιά σου να βρίσκομαι.

Να μην φοβάμαι να κοιμηθώ

μήπως και φύγεις μακριά μου

να υπάρχεις στην ζωή μου

κάθε στιγμή και κάθε λεπτό.

Να μου λες πως μ’ αγαπάς

να μου το δείχνεις κάθε λεπτό

με ότι τρόπο μπορείς

ανάσα της αυγής εσύ.

Ανάσα της αυγής …

Ανάσα της αυγής

στα χείλη μου σε νιώθω

το φιλί σου γεύομαι

στη καρδιά σε κουβαλάω.

Να φύγεις δεν θέλω από κοντά μου

δεν θέλω να μου λείψει η αγκαλιά σου

τα χείλη σου θέλω να γεύομαι

στην καρδιά σου να βρίσκομαι.

Να μην φοβάμαι να κοιμηθώ

μήπως και φύγεις μακριά μου

να υπάρχεις στην ζωή μου

κάθε στιγμή και κάθε λεπτό.

Να μου λες πως μ’ αγαπάς

να μου το δείχνεις κάθε λεπτό

με ότι τρόπο μπορείς

ανάσα της αυγής εσύ.

Ανάσα της αυγής …

Ανάσα της αυγής

στα χείλη μου σε νιώθω

το φιλί σου γεύομαι

στη καρδιά σε κουβαλάω.

Να φύγεις δεν θέλω από κοντά μου

δεν θέλω να μου λείψει η αγκαλιά σου

τα χείλη σου θέλω να γεύομαι

στην καρδιά σου να βρίσκομαι.

Να μην φοβάμαι να κοιμηθώ

μήπως και φύγεις μακριά μου

να υπάρχεις στην ζωή μου

κάθε στιγμή και κάθε λεπτό.

Να μου λες πως μ’ αγαπάς

να μου το δείχνεις κάθε λεπτό

με ότι τρόπο μπορείς

ανάσα της αυγής εσύ.

Ανάσα της αυγής …

Ανάσα της αυγής

στα χείλη μου σε νιώθω

το φιλί σου γεύομαι

στη καρδιά σε κουβαλάω.

Να φύγεις δεν θέλω από κοντά μου

δεν θέλω να μου λείψει η αγκαλιά σου

τα χείλη σου θέλω να γεύομαι

στην καρδιά σου να βρίσκομαι.

Να μην φοβάμαι να κοιμηθώ

μήπως και φύγεις μακριά μου

να υπάρχεις στην ζωή μου

κάθε στιγμή και κάθε λεπτό.

Να μου λες πως μ’ αγαπάς

να μου το δείχνεις κάθε λεπτό

με ότι τρόπο μπορείς

ανάσα της αυγής εσύ.

Ανάσα της αυγής …

Ανάσα της αυγής

στα χείλη μου σε νιώθω

το φιλί σου γεύομαι

στη καρδιά σε κουβαλάω.

Να φύγεις δεν θέλω από κοντά μου

δεν θέλω να μου λείψει η αγκαλιά σου

τα χείλη σου θέλω να γεύομαι

στην καρδιά σου να βρίσκομαι.

Να μην φοβάμαι να κοιμηθώ

μήπως και φύγεις μακριά μου

να υπάρχεις στην ζωή μου

κάθε στιγμή και κάθε λεπτό.

Να μου λες πως μ’ αγαπάς

να μου το δείχνεις κάθε λεπτό

με ότι τρόπο μπορείς

ανάσα της αυγής εσύ.

Ανάσα της αυγής …

Ανάσα της αυγής

στα χείλη μου σε νιώθω

το φιλί σου γεύομαι

στη καρδιά σε κουβαλάω.

Να φύγεις δεν θέλω από κοντά μου

δεν θέλω να μου λείψει η αγκαλιά σου

τα χείλη σου θέλω να γεύομαι

στην καρδιά σου να βρίσκομαι.

Να μην φοβάμαι να κοιμηθώ

μήπως και φύγεις μακριά μου

να υπάρχεις στην ζωή μου

κάθε στιγμή και κάθε λεπτό.

Να μου λες πως μ’ αγαπάς

να μου το δείχνεις κάθε λεπτό

με ότι τρόπο μπορείς

ανάσα της αυγής εσύ.