Για πάντα …

Για πάντα μου είπες θα σ’ αγαπώ

στα μάτια σου μια αμφιβολία είδα

τα χείλη σου μουδιασμένα

στο κάθε φιλί σου.

 

Τ’ αισθήματα σου αλλάξανε

δε νιώθω αγάπη πια

μια συνήθεια για μένα ήσουνα

κάτι που δύσκολα μπορώ να το αποχωριστώ.

 

Ο έρωτας έφυγε ξαφνικά

τα μάτια άρχισαν

σαν ποτάμαι να τρέχουν

τα χέρια πάψαν αγκαλιές να δίνουν.

 

Η καρδιά έπαψε να αισθάνεται

μόνη της έμεινε ξανά

χωρίς να θέλει έφυγε

για πάντα σ’ αγάπησε.

Advertisement

Για πάντα …

Για πάντα μου είπες θα σ’ αγαπώ

στα μάτια σου μια αμφιβολία είδα

τα χείλη σου μουδιασμένα

στο κάθε φιλί σου.

 

Τ’ αισθήματα σου αλλάξανε

δε νιώθω αγάπη πια

μια συνήθεια για μένα ήσουνα

κάτι που δύσκολα μπορώ να το αποχωριστώ.

 

Ο έρωτας έφυγε ξαφνικά

τα μάτια άρχισαν

σαν ποτάμαι να τρέχουν

τα χέρια πάψαν αγκαλιές να δίνουν.

 

Η καρδιά έπαψε να αισθάνεται

μόνη της έμεινε ξανά

χωρίς να θέλει έφυγε

για πάντα σ’ αγάπησε.

Για πάντα …

Για πάντα μου είπες θα σ’ αγαπώ

στα μάτια σου μια αμφιβολία είδα

τα χείλη σου μουδιασμένα

στο κάθε φιλί σου.

 

Τ’ αισθήματα σου αλλάξανε

δε νιώθω αγάπη πια

μια συνήθεια για μένα ήσουνα

κάτι που δύσκολα μπορώ να το αποχωριστώ.

 

Ο έρωτας έφυγε ξαφνικά

τα μάτια άρχισαν

σαν ποτάμαι να τρέχουν

τα χέρια πάψαν αγκαλιές να δίνουν.

 

Η καρδιά έπαψε να αισθάνεται

μόνη της έμεινε ξανά

χωρίς να θέλει έφυγε

για πάντα σ’ αγάπησε.

Για πάντα …

Για πάντα μου είπες θα σ’ αγαπώ

στα μάτια σου μια αμφιβολία είδα

τα χείλη σου μουδιασμένα

στο κάθε φιλί σου.

 

Τ’ αισθήματα σου αλλάξανε

δε νιώθω αγάπη πια

μια συνήθεια για μένα ήσουνα

κάτι που δύσκολα μπορώ να το αποχωριστώ.

 

Ο έρωτας έφυγε ξαφνικά

τα μάτια άρχισαν

σαν ποτάμαι να τρέχουν

τα χέρια πάψαν αγκαλιές να δίνουν.

 

Η καρδιά έπαψε να αισθάνεται

μόνη της έμεινε ξανά

χωρίς να θέλει έφυγε

για πάντα σ’ αγάπησε.

Για πάντα …

Για πάντα μου είπες θα σ’ αγαπώ

στα μάτια σου μια αμφιβολία είδα

τα χείλη σου μουδιασμένα

στο κάθε φιλί σου.

 

Τ’ αισθήματα σου αλλάξανε

δε νιώθω αγάπη πια

μια συνήθεια για μένα ήσουνα

κάτι που δύσκολα μπορώ να το αποχωριστώ.

 

Ο έρωτας έφυγε ξαφνικά

τα μάτια άρχισαν

σαν ποτάμαι να τρέχουν

τα χέρια πάψαν αγκαλιές να δίνουν.

 

Η καρδιά έπαψε να αισθάνεται

μόνη της έμεινε ξανά

χωρίς να θέλει έφυγε

για πάντα σ’ αγάπησε.

Για πάντα …

Για πάντα μου είπες θα σ’ αγαπώ

στα μάτια σου μια αμφιβολία είδα

τα χείλη σου μουδιασμένα

στο κάθε φιλί σου.

 

Τ’ αισθήματα σου αλλάξανε

δε νιώθω αγάπη πια

μια συνήθεια για μένα ήσουνα

κάτι που δύσκολα μπορώ να το αποχωριστώ.

 

Ο έρωτας έφυγε ξαφνικά

τα μάτια άρχισαν

σαν ποτάμαι να τρέχουν

τα χέρια πάψαν αγκαλιές να δίνουν.

 

Η καρδιά έπαψε να αισθάνεται

μόνη της έμεινε ξανά

χωρίς να θέλει έφυγε

για πάντα σ’ αγάπησε.

Για πάντα …

Για πάντα μου είπες θα σ’ αγαπώ

στα μάτια σου μια αμφιβολία είδα

τα χείλη σου μουδιασμένα

στο κάθε φιλί σου.

 

Τ’ αισθήματα σου αλλάξανε

δε νιώθω αγάπη πια

μια συνήθεια για μένα ήσουνα

κάτι που δύσκολα μπορώ να το αποχωριστώ.

 

Ο έρωτας έφυγε ξαφνικά

τα μάτια άρχισαν

σαν ποτάμαι να τρέχουν

τα χέρια πάψαν αγκαλιές να δίνουν.

 

Η καρδιά έπαψε να αισθάνεται

μόνη της έμεινε ξανά

χωρίς να θέλει έφυγε

για πάντα σ’ αγάπησε.

Για πάντα …

Για πάντα μου είπες θα σ’ αγαπώ

στα μάτια σου μια αμφιβολία είδα

τα χείλη σου μουδιασμένα

στο κάθε φιλί σου.

 

Τ’ αισθήματα σου αλλάξανε

δε νιώθω αγάπη πια

μια συνήθεια για μένα ήσουνα

κάτι που δύσκολα μπορώ να το αποχωριστώ.

 

Ο έρωτας έφυγε ξαφνικά

τα μάτια άρχισαν

σαν ποτάμαι να τρέχουν

τα χέρια πάψαν αγκαλιές να δίνουν.

 

Η καρδιά έπαψε να αισθάνεται

μόνη της έμεινε ξανά

χωρίς να θέλει έφυγε

για πάντα σ’ αγάπησε.

Για πάντα …

Για πάντα μου είπες θα σ’ αγαπώ

στα μάτια σου μια αμφιβολία είδα

τα χείλη σου μουδιασμένα

στο κάθε φιλί σου.

 

Τ’ αισθήματα σου αλλάξανε

δε νιώθω αγάπη πια

μια συνήθεια για μένα ήσουνα

κάτι που δύσκολα μπορώ να το αποχωριστώ.

 

Ο έρωτας έφυγε ξαφνικά

τα μάτια άρχισαν

σαν ποτάμαι να τρέχουν

τα χέρια πάψαν αγκαλιές να δίνουν.

 

Η καρδιά έπαψε να αισθάνεται

μόνη της έμεινε ξανά

χωρίς να θέλει έφυγε

για πάντα σ’ αγάπησε.

Για πάντα …

Για πάντα μου είπες θα σ’ αγαπώ

στα μάτια σου μια αμφιβολία είδα

τα χείλη σου μουδιασμένα

στο κάθε φιλί σου.

 

Τ’ αισθήματα σου αλλάξανε

δε νιώθω αγάπη πια

μια συνήθεια για μένα ήσουνα

κάτι που δύσκολα μπορώ να το αποχωριστώ.

 

Ο έρωτας έφυγε ξαφνικά

τα μάτια άρχισαν

σαν ποτάμαι να τρέχουν

τα χέρια πάψαν αγκαλιές να δίνουν.

 

Η καρδιά έπαψε να αισθάνεται

μόνη της έμεινε ξανά

χωρίς να θέλει έφυγε

για πάντα σ’ αγάπησε.