Ελεύθερη …

Πονάω για την ζωή

που δεν πρόλαβα να ζήσω

γι’ αυτά που φύγανε μακριά μου

και πίσω δε γυρίζουν.

 

Να κάνω πράγματα για μένα

όχι γιατί πρέπει

αλλά γιατί θέλω να τα κάνω

και εγώ μια φορά.

 

Να μην σκέφτομαι

το πώς, τι, γιατί

ν’ αισθάνομαι ελεύθερη

απ΄ τα πάντα.

Advertisement

Ελεύθερη …

Πονάω για την ζωή

που δεν πρόλαβα να ζήσω

γι’ αυτά που φύγανε μακριά μου

και πίσω δε γυρίζουν.

 

Να κάνω πράγματα για μένα

όχι γιατί πρέπει

αλλά γιατί θέλω να τα κάνω

και εγώ μια φορά.

 

Να μην σκέφτομαι

το πώς, τι, γιατί

ν’ αισθάνομαι ελεύθερη

απ΄ τα πάντα.

Ελεύθερη …

Πονάω για την ζωή

που δεν πρόλαβα να ζήσω

γι’ αυτά που φύγανε μακριά μου

και πίσω δε γυρίζουν.

 

Να κάνω πράγματα για μένα

όχι γιατί πρέπει

αλλά γιατί θέλω να τα κάνω

και εγώ μια φορά.

 

Να μην σκέφτομαι

το πώς, τι, γιατί

ν’ αισθάνομαι ελεύθερη

απ΄ τα πάντα.

Ελεύθερη …

Πονάω για την ζωή

που δεν πρόλαβα να ζήσω

γι’ αυτά που φύγανε μακριά μου

και πίσω δε γυρίζουν.

 

Να κάνω πράγματα για μένα

όχι γιατί πρέπει

αλλά γιατί θέλω να τα κάνω

και εγώ μια φορά.

 

Να μην σκέφτομαι

το πώς, τι, γιατί

ν’ αισθάνομαι ελεύθερη

απ΄ τα πάντα.

Ελεύθερη …

Πονάω για την ζωή

που δεν πρόλαβα να ζήσω

γι’ αυτά που φύγανε μακριά μου

και πίσω δε γυρίζουν.

 

Να κάνω πράγματα για μένα

όχι γιατί πρέπει

αλλά γιατί θέλω να τα κάνω

και εγώ μια φορά.

 

Να μην σκέφτομαι

το πώς, τι, γιατί

ν’ αισθάνομαι ελεύθερη

απ΄ τα πάντα.

Ελεύθερη …

Πονάω για την ζωή

που δεν πρόλαβα να ζήσω

γι’ αυτά που φύγανε μακριά μου

και πίσω δε γυρίζουν.

 

Να κάνω πράγματα για μένα

όχι γιατί πρέπει

αλλά γιατί θέλω να τα κάνω

και εγώ μια φορά.

 

Να μην σκέφτομαι

το πώς, τι, γιατί

ν’ αισθάνομαι ελεύθερη

απ΄ τα πάντα.

Ελεύθερη …

Πονάω για την ζωή

που δεν πρόλαβα να ζήσω

γι’ αυτά που φύγανε μακριά μου

και πίσω δε γυρίζουν.

 

Να κάνω πράγματα για μένα

όχι γιατί πρέπει

αλλά γιατί θέλω να τα κάνω

και εγώ μια φορά.

 

Να μην σκέφτομαι

το πώς, τι, γιατί

ν’ αισθάνομαι ελεύθερη

απ΄ τα πάντα.

Ελεύθερη …

Πονάω για την ζωή

που δεν πρόλαβα να ζήσω

γι’ αυτά που φύγανε μακριά μου

και πίσω δε γυρίζουν.

 

Να κάνω πράγματα για μένα

όχι γιατί πρέπει

αλλά γιατί θέλω να τα κάνω

και εγώ μια φορά.

 

Να μην σκέφτομαι

το πώς, τι, γιατί

ν’ αισθάνομαι ελεύθερη

απ΄ τα πάντα.

Ελεύθερη …

Πονάω για την ζωή

που δεν πρόλαβα να ζήσω

γι’ αυτά που φύγανε μακριά μου

και πίσω δε γυρίζουν.

 

Να κάνω πράγματα για μένα

όχι γιατί πρέπει

αλλά γιατί θέλω να τα κάνω

και εγώ μια φορά.

 

Να μην σκέφτομαι

το πώς, τι, γιατί

ν’ αισθάνομαι ελεύθερη

απ΄ τα πάντα.

Ελεύθερη …

Πονάω για την ζωή

που δεν πρόλαβα να ζήσω

γι’ αυτά που φύγανε μακριά μου

και πίσω δε γυρίζουν.

 

Να κάνω πράγματα για μένα

όχι γιατί πρέπει

αλλά γιατί θέλω να τα κάνω

και εγώ μια φορά.

 

Να μην σκέφτομαι

το πώς, τι, γιατί

ν’ αισθάνομαι ελεύθερη

απ΄ τα πάντα.