Να το φωνάξω παντού …

Ναι είμαι ερωτευμένη.

Δε το κράτησα ποτέ κρυφό.

Είμαι ευτυχισμένη με αυτό τον άνθρωπο.

Και θέλω να το φωνάξω παντού ….

Να το φωνάξω παντού …

Ναι είμαι ερωτευμένη.

Δε το κράτησα ποτέ κρυφό.

Είμαι ευτυχισμένη με αυτό τον άνθρωπο.

Και θέλω να το φωνάξω παντού ….