Μαγικό είναι …

μα.jpg

Πάμε δυνατά χωρίς πολλά να λέμε

ένα σ΄αγαπώ μόνο φτάνει

λέει τόσα τόσα πολλά

σε σένα και σε μένα.

Μην ακούς τους άλλους

‘ισως να φοβούνται να το πουν

να μη ξέρουν πως να το πούν

ή να πιστευούν πως σημασία δεν έχει.

Πες το δυνατά

και τίποτα μη φοβάσαι

νιώσε το για άλλη μια φορά

πόσο μαγικό είναι.
Advertisement

Μαγικό είναι …

μα.jpg

Πάμε δυνατά χωρίς πολλά να λέμε

ένα σ΄αγαπώ μόνο φτάνει

λέει τόσα τόσα πολλά

σε σένα και σε μένα.

Μην ακούς τους άλλους

‘ισως να φοβούνται να το πουν

να μη ξέρουν πως να το πούν

ή να πιστευούν πως σημασία δεν έχει.

Πες το δυνατά

και τίποτα μη φοβάσαι

νιώσε το για άλλη μια φορά

πόσο μαγικό είναι.

Μαγικό είναι …

μα.jpg

Πάμε δυνατά χωρίς πολλά να λέμε

ένα σ΄αγαπώ μόνο φτάνει

λέει τόσα τόσα πολλά

σε σένα και σε μένα.

Μην ακούς τους άλλους

‘ισως να φοβούνται να το πουν

να μη ξέρουν πως να το πούν

ή να πιστευούν πως σημασία δεν έχει.

Πες το δυνατά

και τίποτα μη φοβάσαι

νιώσε το για άλλη μια φορά

πόσο μαγικό είναι.

Μαγικό είναι …

μα.jpg

Πάμε δυνατά χωρίς πολλά να λέμε

ένα σ΄αγαπώ μόνο φτάνει

λέει τόσα τόσα πολλά

σε σένα και σε μένα.

Μην ακούς τους άλλους

‘ισως να φοβούνται να το πουν

να μη ξέρουν πως να το πούν

ή να πιστευούν πως σημασία δεν έχει.

Πες το δυνατά

και τίποτα μη φοβάσαι

νιώσε το για άλλη μια φορά

πόσο μαγικό είναι.

Μαγικό είναι …

μα.jpg

Πάμε δυνατά χωρίς πολλά να λέμε

ένα σ΄αγαπώ μόνο φτάνει

λέει τόσα τόσα πολλά

σε σένα και σε μένα.

Μην ακούς τους άλλους

‘ισως να φοβούνται να το πουν

να μη ξέρουν πως να το πούν

ή να πιστευούν πως σημασία δεν έχει.

Πες το δυνατά

και τίποτα μη φοβάσαι

νιώσε το για άλλη μια φορά

πόσο μαγικό είναι.

Μαγικό είναι …

μα.jpg

Πάμε δυνατά χωρίς πολλά να λέμε

ένα σ΄αγαπώ μόνο φτάνει

λέει τόσα τόσα πολλά

σε σένα και σε μένα.

Μην ακούς τους άλλους

‘ισως να φοβούνται να το πουν

να μη ξέρουν πως να το πούν

ή να πιστευούν πως σημασία δεν έχει.

Πες το δυνατά

και τίποτα μη φοβάσαι

νιώσε το για άλλη μια φορά

πόσο μαγικό είναι.

Μαγικό είναι …

μα.jpg

Πάμε δυνατά χωρίς πολλά να λέμε

ένα σ΄αγαπώ μόνο φτάνει

λέει τόσα τόσα πολλά

σε σένα και σε μένα.

Μην ακούς τους άλλους

‘ισως να φοβούνται να το πουν

να μη ξέρουν πως να το πούν

ή να πιστευούν πως σημασία δεν έχει.

Πες το δυνατά

και τίποτα μη φοβάσαι

νιώσε το για άλλη μια φορά

πόσο μαγικό είναι.

Μαγικό είναι …

μα.jpg

Πάμε δυνατά χωρίς πολλά να λέμε

ένα σ΄αγαπώ μόνο φτάνει

λέει τόσα τόσα πολλά

σε σένα και σε μένα.

Μην ακούς τους άλλους

‘ισως να φοβούνται να το πουν

να μη ξέρουν πως να το πούν

ή να πιστευούν πως σημασία δεν έχει.

Πες το δυνατά

και τίποτα μη φοβάσαι

νιώσε το για άλλη μια φορά

πόσο μαγικό είναι.

Μαγικό είναι …

μα.jpg

Πάμε δυνατά χωρίς πολλά να λέμε

ένα σ΄αγαπώ μόνο φτάνει

λέει τόσα τόσα πολλά

σε σένα και σε μένα.

Μην ακούς τους άλλους

‘ισως να φοβούνται να το πουν

να μη ξέρουν πως να το πούν

ή να πιστευούν πως σημασία δεν έχει.

Πες το δυνατά

και τίποτα μη φοβάσαι

νιώσε το για άλλη μια φορά

πόσο μαγικό είναι.

Μαγικό είναι …

μα.jpg

Πάμε δυνατά χωρίς πολλά να λέμε

ένα σ΄αγαπώ μόνο φτάνει

λέει τόσα τόσα πολλά

σε σένα και σε μένα.

Μην ακούς τους άλλους

‘ισως να φοβούνται να το πουν

να μη ξέρουν πως να το πούν

ή να πιστευούν πως σημασία δεν έχει.

Πες το δυνατά

και τίποτα μη φοβάσαι

νιώσε το για άλλη μια φορά

πόσο μαγικό είναι.