Μετρώ …

με.jpg

Μετρώ

τις μέρες, τις  ώρες και τα λεπτά

μέχρι στην αγκαλιά σου να βρεθώ

σε ξαναδώ και χαρούμενη γίνω.

Σου λέω συνέχεια πόσο μου λέιπεις

πόσο άδεια είναι η αγκαλιά μου χωρίς εσένα

θέλω ξανά ν’ αισθανθώ τα γλυκά σου φιλιά

ν’ αγγίξω το προσωπό σου.

Ξέρω πως δε ζητάω πολλά

είναι μόνο οτι με κάνει ευτυχισμένη

και έτσι είμαι μόνο

όταν στην αγκαλιά σου βρίσκομαι. 

Advertisement

Μετρώ …

με.jpg

Μετρώ

τις μέρες, τις  ώρες και τα λεπτά

μέχρι στην αγκαλιά σου να βρεθώ

σε ξαναδώ και χαρούμενη γίνω.

Σου λέω συνέχεια πόσο μου λέιπεις

πόσο άδεια είναι η αγκαλιά μου χωρίς εσένα

θέλω ξανά ν’ αισθανθώ τα γλυκά σου φιλιά

ν’ αγγίξω το προσωπό σου.

Ξέρω πως δε ζητάω πολλά

είναι μόνο οτι με κάνει ευτυχισμένη

και έτσι είμαι μόνο

όταν στην αγκαλιά σου βρίσκομαι. 

Μετρώ …

με.jpg

Μετρώ

τις μέρες, τις  ώρες και τα λεπτά

μέχρι στην αγκαλιά σου να βρεθώ

σε ξαναδώ και χαρούμενη γίνω.

Σου λέω συνέχεια πόσο μου λέιπεις

πόσο άδεια είναι η αγκαλιά μου χωρίς εσένα

θέλω ξανά ν’ αισθανθώ τα γλυκά σου φιλιά

ν’ αγγίξω το προσωπό σου.

Ξέρω πως δε ζητάω πολλά

είναι μόνο οτι με κάνει ευτυχισμένη

και έτσι είμαι μόνο

όταν στην αγκαλιά σου βρίσκομαι. 

Μετρώ …

με.jpg

Μετρώ

τις μέρες, τις  ώρες και τα λεπτά

μέχρι στην αγκαλιά σου να βρεθώ

σε ξαναδώ και χαρούμενη γίνω.

Σου λέω συνέχεια πόσο μου λέιπεις

πόσο άδεια είναι η αγκαλιά μου χωρίς εσένα

θέλω ξανά ν’ αισθανθώ τα γλυκά σου φιλιά

ν’ αγγίξω το προσωπό σου.

Ξέρω πως δε ζητάω πολλά

είναι μόνο οτι με κάνει ευτυχισμένη

και έτσι είμαι μόνο

όταν στην αγκαλιά σου βρίσκομαι. 

Μετρώ …

με.jpg

Μετρώ

τις μέρες, τις  ώρες και τα λεπτά

μέχρι στην αγκαλιά σου να βρεθώ

σε ξαναδώ και χαρούμενη γίνω.

Σου λέω συνέχεια πόσο μου λέιπεις

πόσο άδεια είναι η αγκαλιά μου χωρίς εσένα

θέλω ξανά ν’ αισθανθώ τα γλυκά σου φιλιά

ν’ αγγίξω το προσωπό σου.

Ξέρω πως δε ζητάω πολλά

είναι μόνο οτι με κάνει ευτυχισμένη

και έτσι είμαι μόνο

όταν στην αγκαλιά σου βρίσκομαι. 

Μετρώ …

με.jpg

Μετρώ

τις μέρες, τις  ώρες και τα λεπτά

μέχρι στην αγκαλιά σου να βρεθώ

σε ξαναδώ και χαρούμενη γίνω.

Σου λέω συνέχεια πόσο μου λέιπεις

πόσο άδεια είναι η αγκαλιά μου χωρίς εσένα

θέλω ξανά ν’ αισθανθώ τα γλυκά σου φιλιά

ν’ αγγίξω το προσωπό σου.

Ξέρω πως δε ζητάω πολλά

είναι μόνο οτι με κάνει ευτυχισμένη

και έτσι είμαι μόνο

όταν στην αγκαλιά σου βρίσκομαι. 

Μετρώ …

με.jpg

Μετρώ

τις μέρες, τις  ώρες και τα λεπτά

μέχρι στην αγκαλιά σου να βρεθώ

σε ξαναδώ και χαρούμενη γίνω.

Σου λέω συνέχεια πόσο μου λέιπεις

πόσο άδεια είναι η αγκαλιά μου χωρίς εσένα

θέλω ξανά ν’ αισθανθώ τα γλυκά σου φιλιά

ν’ αγγίξω το προσωπό σου.

Ξέρω πως δε ζητάω πολλά

είναι μόνο οτι με κάνει ευτυχισμένη

και έτσι είμαι μόνο

όταν στην αγκαλιά σου βρίσκομαι. 

Μετρώ …

με.jpg

Μετρώ

τις μέρες, τις  ώρες και τα λεπτά

μέχρι στην αγκαλιά σου να βρεθώ

σε ξαναδώ και χαρούμενη γίνω.

Σου λέω συνέχεια πόσο μου λέιπεις

πόσο άδεια είναι η αγκαλιά μου χωρίς εσένα

θέλω ξανά ν’ αισθανθώ τα γλυκά σου φιλιά

ν’ αγγίξω το προσωπό σου.

Ξέρω πως δε ζητάω πολλά

είναι μόνο οτι με κάνει ευτυχισμένη

και έτσι είμαι μόνο

όταν στην αγκαλιά σου βρίσκομαι. 

Μετρώ …

με.jpg

Μετρώ

τις μέρες, τις  ώρες και τα λεπτά

μέχρι στην αγκαλιά σου να βρεθώ

σε ξαναδώ και χαρούμενη γίνω.

Σου λέω συνέχεια πόσο μου λέιπεις

πόσο άδεια είναι η αγκαλιά μου χωρίς εσένα

θέλω ξανά ν’ αισθανθώ τα γλυκά σου φιλιά

ν’ αγγίξω το προσωπό σου.

Ξέρω πως δε ζητάω πολλά

είναι μόνο οτι με κάνει ευτυχισμένη

και έτσι είμαι μόνο

όταν στην αγκαλιά σου βρίσκομαι. 

Μετρώ …

με.jpg

Μετρώ

τις μέρες, τις  ώρες και τα λεπτά

μέχρι στην αγκαλιά σου να βρεθώ

σε ξαναδώ και χαρούμενη γίνω.

Σου λέω συνέχεια πόσο μου λέιπεις

πόσο άδεια είναι η αγκαλιά μου χωρίς εσένα

θέλω ξανά ν’ αισθανθώ τα γλυκά σου φιλιά

ν’ αγγίξω το προσωπό σου.

Ξέρω πως δε ζητάω πολλά

είναι μόνο οτι με κάνει ευτυχισμένη

και έτσι είμαι μόνο

όταν στην αγκαλιά σου βρίσκομαι.