Αγάπη που σου έχω …

αγα.jpg

Λίγα λεπτά αφού κοιμήθηκα ξύπνησα

δεν ήσουνα για άλλη μια φορά δίπλα μου

ένιωσα ένα τσίμπημα στη καρδιά

έφυγες πάλι και αυτό με πονούσε.

Η αγάπη θέλει θυσίες μου είπες

μα η ζωή δεν μπορεί να υπάρξει

δίχως την αγάπη, τα φιλιά

έναν άνθρωπο να είναι μαζί μας.

Δε μπορώ ν’ ακούω για θυσίες

είμαι ευτυχισμένη μόνο μαζί σου

δε θέλω να φύγεις ξανά

νιώσε την αγάπη που σου έχω.

Αγάπη που σου έχω …

αγα.jpg

Λίγα λεπτά αφού κοιμήθηκα ξύπνησα

δεν ήσουνα για άλλη μια φορά δίπλα μου

ένιωσα ένα τσίμπημα στη καρδιά

έφυγες πάλι και αυτό με πονούσε.

Η αγάπη θέλει θυσίες μου είπες

μα η ζωή δεν μπορεί να υπάρξει

δίχως την αγάπη, τα φιλιά

έναν άνθρωπο να είναι μαζί μας.

Δε μπορώ ν’ ακούω για θυσίες

είμαι ευτυχισμένη μόνο μαζί σου

δε θέλω να φύγεις ξανά

νιώσε την αγάπη που σου έχω.

Αγάπη που σου έχω …

αγα.jpg

Λίγα λεπτά αφού κοιμήθηκα ξύπνησα

δεν ήσουνα για άλλη μια φορά δίπλα μου

ένιωσα ένα τσίμπημα στη καρδιά

έφυγες πάλι και αυτό με πονούσε.

Η αγάπη θέλει θυσίες μου είπες

μα η ζωή δεν μπορεί να υπάρξει

δίχως την αγάπη, τα φιλιά

έναν άνθρωπο να είναι μαζί μας.

Δε μπορώ ν’ ακούω για θυσίες

είμαι ευτυχισμένη μόνο μαζί σου

δε θέλω να φύγεις ξανά

νιώσε την αγάπη που σου έχω.

Αγάπη που σου έχω …

αγα.jpg

Λίγα λεπτά αφού κοιμήθηκα ξύπνησα

δεν ήσουνα για άλλη μια φορά δίπλα μου

ένιωσα ένα τσίμπημα στη καρδιά

έφυγες πάλι και αυτό με πονούσε.

Η αγάπη θέλει θυσίες μου είπες

μα η ζωή δεν μπορεί να υπάρξει

δίχως την αγάπη, τα φιλιά

έναν άνθρωπο να είναι μαζί μας.

Δε μπορώ ν’ ακούω για θυσίες

είμαι ευτυχισμένη μόνο μαζί σου

δε θέλω να φύγεις ξανά

νιώσε την αγάπη που σου έχω.

Αγάπη που σου έχω …

αγα.jpg

Λίγα λεπτά αφού κοιμήθηκα ξύπνησα

δεν ήσουνα για άλλη μια φορά δίπλα μου

ένιωσα ένα τσίμπημα στη καρδιά

έφυγες πάλι και αυτό με πονούσε.

Η αγάπη θέλει θυσίες μου είπες

μα η ζωή δεν μπορεί να υπάρξει

δίχως την αγάπη, τα φιλιά

έναν άνθρωπο να είναι μαζί μας.

Δε μπορώ ν’ ακούω για θυσίες

είμαι ευτυχισμένη μόνο μαζί σου

δε θέλω να φύγεις ξανά

νιώσε την αγάπη που σου έχω.

Αγάπη που σου έχω …

αγα.jpg

Λίγα λεπτά αφού κοιμήθηκα ξύπνησα

δεν ήσουνα για άλλη μια φορά δίπλα μου

ένιωσα ένα τσίμπημα στη καρδιά

έφυγες πάλι και αυτό με πονούσε.

Η αγάπη θέλει θυσίες μου είπες

μα η ζωή δεν μπορεί να υπάρξει

δίχως την αγάπη, τα φιλιά

έναν άνθρωπο να είναι μαζί μας.

Δε μπορώ ν’ ακούω για θυσίες

είμαι ευτυχισμένη μόνο μαζί σου

δε θέλω να φύγεις ξανά

νιώσε την αγάπη που σου έχω.

Αγάπη που σου έχω …

αγα.jpg

Λίγα λεπτά αφού κοιμήθηκα ξύπνησα

δεν ήσουνα για άλλη μια φορά δίπλα μου

ένιωσα ένα τσίμπημα στη καρδιά

έφυγες πάλι και αυτό με πονούσε.

Η αγάπη θέλει θυσίες μου είπες

μα η ζωή δεν μπορεί να υπάρξει

δίχως την αγάπη, τα φιλιά

έναν άνθρωπο να είναι μαζί μας.

Δε μπορώ ν’ ακούω για θυσίες

είμαι ευτυχισμένη μόνο μαζί σου

δε θέλω να φύγεις ξανά

νιώσε την αγάπη που σου έχω.

Αγάπη που σου έχω …

αγα.jpg

Λίγα λεπτά αφού κοιμήθηκα ξύπνησα

δεν ήσουνα για άλλη μια φορά δίπλα μου

ένιωσα ένα τσίμπημα στη καρδιά

έφυγες πάλι και αυτό με πονούσε.

Η αγάπη θέλει θυσίες μου είπες

μα η ζωή δεν μπορεί να υπάρξει

δίχως την αγάπη, τα φιλιά

έναν άνθρωπο να είναι μαζί μας.

Δε μπορώ ν’ ακούω για θυσίες

είμαι ευτυχισμένη μόνο μαζί σου

δε θέλω να φύγεις ξανά

νιώσε την αγάπη που σου έχω.

Αγάπη που σου έχω …

αγα.jpg

Λίγα λεπτά αφού κοιμήθηκα ξύπνησα

δεν ήσουνα για άλλη μια φορά δίπλα μου

ένιωσα ένα τσίμπημα στη καρδιά

έφυγες πάλι και αυτό με πονούσε.

Η αγάπη θέλει θυσίες μου είπες

μα η ζωή δεν μπορεί να υπάρξει

δίχως την αγάπη, τα φιλιά

έναν άνθρωπο να είναι μαζί μας.

Δε μπορώ ν’ ακούω για θυσίες

είμαι ευτυχισμένη μόνο μαζί σου

δε θέλω να φύγεις ξανά

νιώσε την αγάπη που σου έχω.

Αγάπη που σου έχω …

αγα.jpg

Λίγα λεπτά αφού κοιμήθηκα ξύπνησα

δεν ήσουνα για άλλη μια φορά δίπλα μου

ένιωσα ένα τσίμπημα στη καρδιά

έφυγες πάλι και αυτό με πονούσε.

Η αγάπη θέλει θυσίες μου είπες

μα η ζωή δεν μπορεί να υπάρξει

δίχως την αγάπη, τα φιλιά

έναν άνθρωπο να είναι μαζί μας.

Δε μπορώ ν’ ακούω για θυσίες

είμαι ευτυχισμένη μόνο μαζί σου

δε θέλω να φύγεις ξανά

νιώσε την αγάπη που σου έχω.