Τυχερή είμαι …

τυ.JPG

Μου λένε όλοι πως είμαι τυχερή

που σ’ έχω στη ζωή μου

και η κάθε μου μέρα

γίνεται μοναδική.

Στην αγκαλιά όταν βρίσκομαι

αισθάνομαι την αγάπη που μου έχεις

ακούω τη καρδιά σου να χτυπάει

κια ευτυχισμένη νιώθω.

Γλυκιά η κάθε στιγμή μαζί σου

σα μια σοκολάτα που μ’ αρέσει

καθημερινά να γεύομαι

και να σε σκέφτομαι.

Advertisement

Τυχερή είμαι …

τυ.JPG

Μου λένε όλοι πως είμαι τυχερή

που σ’ έχω στη ζωή μου

και η κάθε μου μέρα

γίνεται μοναδική.

Στην αγκαλιά όταν βρίσκομαι

αισθάνομαι την αγάπη που μου έχεις

ακούω τη καρδιά σου να χτυπάει

κια ευτυχισμένη νιώθω.

Γλυκιά η κάθε στιγμή μαζί σου

σα μια σοκολάτα που μ’ αρέσει

καθημερινά να γεύομαι

και να σε σκέφτομαι.

Τυχερή είμαι …

τυ.JPG

Μου λένε όλοι πως είμαι τυχερή

που σ’ έχω στη ζωή μου

και η κάθε μου μέρα

γίνεται μοναδική.

Στην αγκαλιά όταν βρίσκομαι

αισθάνομαι την αγάπη που μου έχεις

ακούω τη καρδιά σου να χτυπάει

κια ευτυχισμένη νιώθω.

Γλυκιά η κάθε στιγμή μαζί σου

σα μια σοκολάτα που μ’ αρέσει

καθημερινά να γεύομαι

και να σε σκέφτομαι.

Τυχερή είμαι …

τυ.JPG

Μου λένε όλοι πως είμαι τυχερή

που σ’ έχω στη ζωή μου

και η κάθε μου μέρα

γίνεται μοναδική.

Στην αγκαλιά όταν βρίσκομαι

αισθάνομαι την αγάπη που μου έχεις

ακούω τη καρδιά σου να χτυπάει

κια ευτυχισμένη νιώθω.

Γλυκιά η κάθε στιγμή μαζί σου

σα μια σοκολάτα που μ’ αρέσει

καθημερινά να γεύομαι

και να σε σκέφτομαι.

Τυχερή είμαι …

τυ.JPG

Μου λένε όλοι πως είμαι τυχερή

που σ’ έχω στη ζωή μου

και η κάθε μου μέρα

γίνεται μοναδική.

Στην αγκαλιά όταν βρίσκομαι

αισθάνομαι την αγάπη που μου έχεις

ακούω τη καρδιά σου να χτυπάει

κια ευτυχισμένη νιώθω.

Γλυκιά η κάθε στιγμή μαζί σου

σα μια σοκολάτα που μ’ αρέσει

καθημερινά να γεύομαι

και να σε σκέφτομαι.

Τυχερή είμαι …

τυ.JPG

Μου λένε όλοι πως είμαι τυχερή

που σ’ έχω στη ζωή μου

και η κάθε μου μέρα

γίνεται μοναδική.

Στην αγκαλιά όταν βρίσκομαι

αισθάνομαι την αγάπη που μου έχεις

ακούω τη καρδιά σου να χτυπάει

κια ευτυχισμένη νιώθω.

Γλυκιά η κάθε στιγμή μαζί σου

σα μια σοκολάτα που μ’ αρέσει

καθημερινά να γεύομαι

και να σε σκέφτομαι.

Τυχερή είμαι …

τυ.JPG

Μου λένε όλοι πως είμαι τυχερή

που σ’ έχω στη ζωή μου

και η κάθε μου μέρα

γίνεται μοναδική.

Στην αγκαλιά όταν βρίσκομαι

αισθάνομαι την αγάπη που μου έχεις

ακούω τη καρδιά σου να χτυπάει

κια ευτυχισμένη νιώθω.

Γλυκιά η κάθε στιγμή μαζί σου

σα μια σοκολάτα που μ’ αρέσει

καθημερινά να γεύομαι

και να σε σκέφτομαι.

Τυχερή είμαι …

τυ.JPG

Μου λένε όλοι πως είμαι τυχερή

που σ’ έχω στη ζωή μου

και η κάθε μου μέρα

γίνεται μοναδική.

Στην αγκαλιά όταν βρίσκομαι

αισθάνομαι την αγάπη που μου έχεις

ακούω τη καρδιά σου να χτυπάει

κια ευτυχισμένη νιώθω.

Γλυκιά η κάθε στιγμή μαζί σου

σα μια σοκολάτα που μ’ αρέσει

καθημερινά να γεύομαι

και να σε σκέφτομαι.

Τυχερή είμαι …

τυ.JPG

Μου λένε όλοι πως είμαι τυχερή

που σ’ έχω στη ζωή μου

και η κάθε μου μέρα

γίνεται μοναδική.

Στην αγκαλιά όταν βρίσκομαι

αισθάνομαι την αγάπη που μου έχεις

ακούω τη καρδιά σου να χτυπάει

κια ευτυχισμένη νιώθω.

Γλυκιά η κάθε στιγμή μαζί σου

σα μια σοκολάτα που μ’ αρέσει

καθημερινά να γεύομαι

και να σε σκέφτομαι.

Τυχερή είμαι …

τυ.JPG

Μου λένε όλοι πως είμαι τυχερή

που σ’ έχω στη ζωή μου

και η κάθε μου μέρα

γίνεται μοναδική.

Στην αγκαλιά όταν βρίσκομαι

αισθάνομαι την αγάπη που μου έχεις

ακούω τη καρδιά σου να χτυπάει

κια ευτυχισμένη νιώθω.

Γλυκιά η κάθε στιγμή μαζί σου

σα μια σοκολάτα που μ’ αρέσει

καθημερινά να γεύομαι

και να σε σκέφτομαι.