Δεν έπαψες …

κλε.jpg

Ξημερώματα ήρθες ξανά

χωρίς μια αγκαλιά

ένα φιλί στο στόμα

μόνο με την καρδιά γεμάτη αγάπη.

Μου είπες Σ’ αγαπώ

μακριά σου δεν μπορώ

ποτέ δε θα σ’ αφήσω ξανά

και χάθηκες από κοντά μου.

Δεν έκλαψα, δεν πόνεσα

ήξερα πως στη καρδιά μου βρίσκεσαι

και θες συνέχεια μαζί μου να είσαι

γιατί δεν έπαψες να μ’ αγαπάς.

Advertisement

Δεν έπαψες …

κλε.jpg

Ξημερώματα ήρθες ξανά

χωρίς μια αγκαλιά

ένα φιλί στο στόμα

μόνο με την καρδιά γεμάτη αγάπη.

Μου είπες Σ’ αγαπώ

μακριά σου δεν μπορώ

ποτέ δε θα σ’ αφήσω ξανά

και χάθηκες από κοντά μου.

Δεν έκλαψα, δεν πόνεσα

ήξερα πως στη καρδιά μου βρίσκεσαι

και θες συνέχεια μαζί μου να είσαι

γιατί δεν έπαψες να μ’ αγαπάς.

Δεν έπαψες …

κλε.jpg

Ξημερώματα ήρθες ξανά

χωρίς μια αγκαλιά

ένα φιλί στο στόμα

μόνο με την καρδιά γεμάτη αγάπη.

Μου είπες Σ’ αγαπώ

μακριά σου δεν μπορώ

ποτέ δε θα σ’ αφήσω ξανά

και χάθηκες από κοντά μου.

Δεν έκλαψα, δεν πόνεσα

ήξερα πως στη καρδιά μου βρίσκεσαι

και θες συνέχεια μαζί μου να είσαι

γιατί δεν έπαψες να μ’ αγαπάς.

Δεν έπαψες …

κλε.jpg

Ξημερώματα ήρθες ξανά

χωρίς μια αγκαλιά

ένα φιλί στο στόμα

μόνο με την καρδιά γεμάτη αγάπη.

Μου είπες Σ’ αγαπώ

μακριά σου δεν μπορώ

ποτέ δε θα σ’ αφήσω ξανά

και χάθηκες από κοντά μου.

Δεν έκλαψα, δεν πόνεσα

ήξερα πως στη καρδιά μου βρίσκεσαι

και θες συνέχεια μαζί μου να είσαι

γιατί δεν έπαψες να μ’ αγαπάς.

Δεν έπαψες …

κλε.jpg

Ξημερώματα ήρθες ξανά

χωρίς μια αγκαλιά

ένα φιλί στο στόμα

μόνο με την καρδιά γεμάτη αγάπη.

Μου είπες Σ’ αγαπώ

μακριά σου δεν μπορώ

ποτέ δε θα σ’ αφήσω ξανά

και χάθηκες από κοντά μου.

Δεν έκλαψα, δεν πόνεσα

ήξερα πως στη καρδιά μου βρίσκεσαι

και θες συνέχεια μαζί μου να είσαι

γιατί δεν έπαψες να μ’ αγαπάς.

Δεν έπαψες …

κλε.jpg

Ξημερώματα ήρθες ξανά

χωρίς μια αγκαλιά

ένα φιλί στο στόμα

μόνο με την καρδιά γεμάτη αγάπη.

Μου είπες Σ’ αγαπώ

μακριά σου δεν μπορώ

ποτέ δε θα σ’ αφήσω ξανά

και χάθηκες από κοντά μου.

Δεν έκλαψα, δεν πόνεσα

ήξερα πως στη καρδιά μου βρίσκεσαι

και θες συνέχεια μαζί μου να είσαι

γιατί δεν έπαψες να μ’ αγαπάς.

Δεν έπαψες …

κλε.jpg

Ξημερώματα ήρθες ξανά

χωρίς μια αγκαλιά

ένα φιλί στο στόμα

μόνο με την καρδιά γεμάτη αγάπη.

Μου είπες Σ’ αγαπώ

μακριά σου δεν μπορώ

ποτέ δε θα σ’ αφήσω ξανά

και χάθηκες από κοντά μου.

Δεν έκλαψα, δεν πόνεσα

ήξερα πως στη καρδιά μου βρίσκεσαι

και θες συνέχεια μαζί μου να είσαι

γιατί δεν έπαψες να μ’ αγαπάς.

Δεν έπαψες …

κλε.jpg

Ξημερώματα ήρθες ξανά

χωρίς μια αγκαλιά

ένα φιλί στο στόμα

μόνο με την καρδιά γεμάτη αγάπη.

Μου είπες Σ’ αγαπώ

μακριά σου δεν μπορώ

ποτέ δε θα σ’ αφήσω ξανά

και χάθηκες από κοντά μου.

Δεν έκλαψα, δεν πόνεσα

ήξερα πως στη καρδιά μου βρίσκεσαι

και θες συνέχεια μαζί μου να είσαι

γιατί δεν έπαψες να μ’ αγαπάς.

Δεν έπαψες …

κλε.jpg

Ξημερώματα ήρθες ξανά

χωρίς μια αγκαλιά

ένα φιλί στο στόμα

μόνο με την καρδιά γεμάτη αγάπη.

Μου είπες Σ’ αγαπώ

μακριά σου δεν μπορώ

ποτέ δε θα σ’ αφήσω ξανά

και χάθηκες από κοντά μου.

Δεν έκλαψα, δεν πόνεσα

ήξερα πως στη καρδιά μου βρίσκεσαι

και θες συνέχεια μαζί μου να είσαι

γιατί δεν έπαψες να μ’ αγαπάς.

Δεν έπαψες …

κλε.jpg

Ξημερώματα ήρθες ξανά

χωρίς μια αγκαλιά

ένα φιλί στο στόμα

μόνο με την καρδιά γεμάτη αγάπη.

Μου είπες Σ’ αγαπώ

μακριά σου δεν μπορώ

ποτέ δε θα σ’ αφήσω ξανά

και χάθηκες από κοντά μου.

Δεν έκλαψα, δεν πόνεσα

ήξερα πως στη καρδιά μου βρίσκεσαι

και θες συνέχεια μαζί μου να είσαι

γιατί δεν έπαψες να μ’ αγαπάς.