Δε γυρνάει …

αγ.gif

Αγάπες που φύγατε

χωρίς λέξη να πέιτε

χωρίς το λόγο να μάθω

μόνο μακριά μου είσαστε.

Καρδιές που μακριά δε μπορούνε

χωρίς αγκαλιές να δώσουν

φιλιά να ανταλλάσουν

μόνο εγώ και εσύ χωρίς κανέναν.

Έρωτες ξεχασμένοι

χωρίς να νιώσουν μια νοσταλγία

γι’ αυτό που χάσανε

και πίσω δε γυρνάει.

Advertisement

Δε γυρνάει …

αγ.gif

Αγάπες που φύγατε

χωρίς λέξη να πέιτε

χωρίς το λόγο να μάθω

μόνο μακριά μου είσαστε.

Καρδιές που μακριά δε μπορούνε

χωρίς αγκαλιές να δώσουν

φιλιά να ανταλλάσουν

μόνο εγώ και εσύ χωρίς κανέναν.

Έρωτες ξεχασμένοι

χωρίς να νιώσουν μια νοσταλγία

γι’ αυτό που χάσανε

και πίσω δε γυρνάει.

Δε γυρνάει …

αγ.gif

Αγάπες που φύγατε

χωρίς λέξη να πέιτε

χωρίς το λόγο να μάθω

μόνο μακριά μου είσαστε.

Καρδιές που μακριά δε μπορούνε

χωρίς αγκαλιές να δώσουν

φιλιά να ανταλλάσουν

μόνο εγώ και εσύ χωρίς κανέναν.

Έρωτες ξεχασμένοι

χωρίς να νιώσουν μια νοσταλγία

γι’ αυτό που χάσανε

και πίσω δε γυρνάει.

Δε γυρνάει …

αγ.gif

Αγάπες που φύγατε

χωρίς λέξη να πέιτε

χωρίς το λόγο να μάθω

μόνο μακριά μου είσαστε.

Καρδιές που μακριά δε μπορούνε

χωρίς αγκαλιές να δώσουν

φιλιά να ανταλλάσουν

μόνο εγώ και εσύ χωρίς κανέναν.

Έρωτες ξεχασμένοι

χωρίς να νιώσουν μια νοσταλγία

γι’ αυτό που χάσανε

και πίσω δε γυρνάει.

Δε γυρνάει …

αγ.gif

Αγάπες που φύγατε

χωρίς λέξη να πέιτε

χωρίς το λόγο να μάθω

μόνο μακριά μου είσαστε.

Καρδιές που μακριά δε μπορούνε

χωρίς αγκαλιές να δώσουν

φιλιά να ανταλλάσουν

μόνο εγώ και εσύ χωρίς κανέναν.

Έρωτες ξεχασμένοι

χωρίς να νιώσουν μια νοσταλγία

γι’ αυτό που χάσανε

και πίσω δε γυρνάει.

Δε γυρνάει …

αγ.gif

Αγάπες που φύγατε

χωρίς λέξη να πέιτε

χωρίς το λόγο να μάθω

μόνο μακριά μου είσαστε.

Καρδιές που μακριά δε μπορούνε

χωρίς αγκαλιές να δώσουν

φιλιά να ανταλλάσουν

μόνο εγώ και εσύ χωρίς κανέναν.

Έρωτες ξεχασμένοι

χωρίς να νιώσουν μια νοσταλγία

γι’ αυτό που χάσανε

και πίσω δε γυρνάει.

Δε γυρνάει …

αγ.gif

Αγάπες που φύγατε

χωρίς λέξη να πέιτε

χωρίς το λόγο να μάθω

μόνο μακριά μου είσαστε.

Καρδιές που μακριά δε μπορούνε

χωρίς αγκαλιές να δώσουν

φιλιά να ανταλλάσουν

μόνο εγώ και εσύ χωρίς κανέναν.

Έρωτες ξεχασμένοι

χωρίς να νιώσουν μια νοσταλγία

γι’ αυτό που χάσανε

και πίσω δε γυρνάει.

Δε γυρνάει …

αγ.gif

Αγάπες που φύγατε

χωρίς λέξη να πέιτε

χωρίς το λόγο να μάθω

μόνο μακριά μου είσαστε.

Καρδιές που μακριά δε μπορούνε

χωρίς αγκαλιές να δώσουν

φιλιά να ανταλλάσουν

μόνο εγώ και εσύ χωρίς κανέναν.

Έρωτες ξεχασμένοι

χωρίς να νιώσουν μια νοσταλγία

γι’ αυτό που χάσανε

και πίσω δε γυρνάει.

Δε γυρνάει …

αγ.gif

Αγάπες που φύγατε

χωρίς λέξη να πέιτε

χωρίς το λόγο να μάθω

μόνο μακριά μου είσαστε.

Καρδιές που μακριά δε μπορούνε

χωρίς αγκαλιές να δώσουν

φιλιά να ανταλλάσουν

μόνο εγώ και εσύ χωρίς κανέναν.

Έρωτες ξεχασμένοι

χωρίς να νιώσουν μια νοσταλγία

γι’ αυτό που χάσανε

και πίσω δε γυρνάει.

Δε γυρνάει …

αγ.gif

Αγάπες που φύγατε

χωρίς λέξη να πέιτε

χωρίς το λόγο να μάθω

μόνο μακριά μου είσαστε.

Καρδιές που μακριά δε μπορούνε

χωρίς αγκαλιές να δώσουν

φιλιά να ανταλλάσουν

μόνο εγώ και εσύ χωρίς κανέναν.

Έρωτες ξεχασμένοι

χωρίς να νιώσουν μια νοσταλγία

γι’ αυτό που χάσανε

και πίσω δε γυρνάει.