Να λουστώ απ΄τις ακτίνες του …

moon.gif

Γυμνη στην αγκαλιά σου

Θέλω να αισθανθώ το αγγιγμά σου

Να νιώσω το φιλί σου

Ν’ αγγίξω το φεγγάρι

Να λουστώ απ΄το φως του

Και να αναρωτηθώ

Τι τυχερή που είμαι

Που σ’ έχω στην ζωή μου.

Advertisement

Να λουστώ απ΄τις ακτίνες του …

moon.gif

Γυμνη στην αγκαλιά σου

Θέλω να αισθανθώ το αγγιγμά σου

Να νιώσω το φιλί σου

Ν’ αγγίξω το φεγγάρι

Να λουστώ απ΄το φως του

Και να αναρωτηθώ

Τι τυχερή που είμαι

Που σ’ έχω στην ζωή μου.

Να λουστώ απ΄τις ακτίνες του …

moon.gif

Γυμνη στην αγκαλιά σου

Θέλω να αισθανθώ το αγγιγμά σου

Να νιώσω το φιλί σου

Ν’ αγγίξω το φεγγάρι

Να λουστώ απ΄το φως του

Και να αναρωτηθώ

Τι τυχερή που είμαι

Που σ’ έχω στην ζωή μου.

Να λουστώ απ΄τις ακτίνες του …

moon.gif

Γυμνη στην αγκαλιά σου

Θέλω να αισθανθώ το αγγιγμά σου

Να νιώσω το φιλί σου

Ν’ αγγίξω το φεγγάρι

Να λουστώ απ΄το φως του

Και να αναρωτηθώ

Τι τυχερή που είμαι

Που σ’ έχω στην ζωή μου.

Να λουστώ απ΄τις ακτίνες του …

moon.gif

Γυμνη στην αγκαλιά σου

Θέλω να αισθανθώ το αγγιγμά σου

Να νιώσω το φιλί σου

Ν’ αγγίξω το φεγγάρι

Να λουστώ απ΄το φως του

Και να αναρωτηθώ

Τι τυχερή που είμαι

Που σ’ έχω στην ζωή μου.

Να λουστώ απ΄τις ακτίνες του …

moon.gif

Γυμνη στην αγκαλιά σου

Θέλω να αισθανθώ το αγγιγμά σου

Να νιώσω το φιλί σου

Ν’ αγγίξω το φεγγάρι

Να λουστώ απ΄το φως του

Και να αναρωτηθώ

Τι τυχερή που είμαι

Που σ’ έχω στην ζωή μου.

Να λουστώ απ΄τις ακτίνες του …

moon.gif

Γυμνη στην αγκαλιά σου

Θέλω να αισθανθώ το αγγιγμά σου

Να νιώσω το φιλί σου

Ν’ αγγίξω το φεγγάρι

Να λουστώ απ΄το φως του

Και να αναρωτηθώ

Τι τυχερή που είμαι

Που σ’ έχω στην ζωή μου.

Να λουστώ απ΄τις ακτίνες του …

moon.gif

Γυμνη στην αγκαλιά σου

Θέλω να αισθανθώ το αγγιγμά σου

Να νιώσω το φιλί σου

Ν’ αγγίξω το φεγγάρι

Να λουστώ απ΄το φως του

Και να αναρωτηθώ

Τι τυχερή που είμαι

Που σ’ έχω στην ζωή μου.

Να λουστώ απ΄τις ακτίνες του …

moon.gif

Γυμνη στην αγκαλιά σου

Θέλω να αισθανθώ το αγγιγμά σου

Να νιώσω το φιλί σου

Ν’ αγγίξω το φεγγάρι

Να λουστώ απ΄το φως του

Και να αναρωτηθώ

Τι τυχερή που είμαι

Που σ’ έχω στην ζωή μου.

Να λουστώ απ΄τις ακτίνες του …

moon.gif

Γυμνη στην αγκαλιά σου

Θέλω να αισθανθώ το αγγιγμά σου

Να νιώσω το φιλί σου

Ν’ αγγίξω το φεγγάρι

Να λουστώ απ΄το φως του

Και να αναρωτηθώ

Τι τυχερή που είμαι

Που σ’ έχω στην ζωή μου.