Είμαι ευτυχισμένη …

couples567uj.jpg

Ξύπνησα ευτυχισμένη σήμερα

Μετά από τόσο καιρό είμαι και χαρούμενη.

Το χαμόγελο έχει ζωγραφιστεί συα χείλη μου.

Δεν φεύγει με τίποτα από εκεί.

Είμαι ευτυχισμένη και νομίζω πως ποτέ δεν έπαψα.

Στο είπα και με κοίταξες με μια καχυποψία.

Σαν να μου έλεγες τι λες τώρα.

Ναι είμαι ευτυχισμένη και έχω πολλούς λόγους γι’ αυτό.

Μέτρα για να μη τους χάσεις.

1. Είμαι ευτυχισμένη γιατί σε έχω στο πλευρό μου.

2. Είμαι ευτυχισμένη γιατί έχω μια ζουζούνα που με αγαπάει.

3. Είμαι ευτυχισμένη γιατί ΕΣΥ με αγαπάς.

4. Είμαι ευτυχισμένη γιατί με φιλάς και με χαιδεύεις συνέχεια.

Θες και άλλους λόγους αγάπη μου;

Δεν νομίζω να χρειάζονται αλλά εγώ θα σου δώσω ακόμα ένα το σημαντικότερο.

Είμαι ευτυχισμένη γιατί υπάρχεις στη ζωή μου και την κάνεις ομορφότερη.

Advertisement

Είμαι ευτυχισμένη …

couples567uj.jpg

Ξύπνησα ευτυχισμένη σήμερα

Μετά από τόσο καιρό είμαι και χαρούμενη.

Το χαμόγελο έχει ζωγραφιστεί συα χείλη μου.

Δεν φεύγει με τίποτα από εκεί.

Είμαι ευτυχισμένη και νομίζω πως ποτέ δεν έπαψα.

Στο είπα και με κοίταξες με μια καχυποψία.

Σαν να μου έλεγες τι λες τώρα.

Ναι είμαι ευτυχισμένη και έχω πολλούς λόγους γι’ αυτό.

Μέτρα για να μη τους χάσεις.

1. Είμαι ευτυχισμένη γιατί σε έχω στο πλευρό μου.

2. Είμαι ευτυχισμένη γιατί έχω μια ζουζούνα που με αγαπάει.

3. Είμαι ευτυχισμένη γιατί ΕΣΥ με αγαπάς.

4. Είμαι ευτυχισμένη γιατί με φιλάς και με χαιδεύεις συνέχεια.

Θες και άλλους λόγους αγάπη μου;

Δεν νομίζω να χρειάζονται αλλά εγώ θα σου δώσω ακόμα ένα το σημαντικότερο.

Είμαι ευτυχισμένη γιατί υπάρχεις στη ζωή μου και την κάνεις ομορφότερη.

Είμαι ευτυχισμένη …

couples567uj.jpg

Ξύπνησα ευτυχισμένη σήμερα

Μετά από τόσο καιρό είμαι και χαρούμενη.

Το χαμόγελο έχει ζωγραφιστεί συα χείλη μου.

Δεν φεύγει με τίποτα από εκεί.

Είμαι ευτυχισμένη και νομίζω πως ποτέ δεν έπαψα.

Στο είπα και με κοίταξες με μια καχυποψία.

Σαν να μου έλεγες τι λες τώρα.

Ναι είμαι ευτυχισμένη και έχω πολλούς λόγους γι’ αυτό.

Μέτρα για να μη τους χάσεις.

1. Είμαι ευτυχισμένη γιατί σε έχω στο πλευρό μου.

2. Είμαι ευτυχισμένη γιατί έχω μια ζουζούνα που με αγαπάει.

3. Είμαι ευτυχισμένη γιατί ΕΣΥ με αγαπάς.

4. Είμαι ευτυχισμένη γιατί με φιλάς και με χαιδεύεις συνέχεια.

Θες και άλλους λόγους αγάπη μου;

Δεν νομίζω να χρειάζονται αλλά εγώ θα σου δώσω ακόμα ένα το σημαντικότερο.

Είμαι ευτυχισμένη γιατί υπάρχεις στη ζωή μου και την κάνεις ομορφότερη.

Είμαι ευτυχισμένη …

couples567uj.jpg

Ξύπνησα ευτυχισμένη σήμερα

Μετά από τόσο καιρό είμαι και χαρούμενη.

Το χαμόγελο έχει ζωγραφιστεί συα χείλη μου.

Δεν φεύγει με τίποτα από εκεί.

Είμαι ευτυχισμένη και νομίζω πως ποτέ δεν έπαψα.

Στο είπα και με κοίταξες με μια καχυποψία.

Σαν να μου έλεγες τι λες τώρα.

Ναι είμαι ευτυχισμένη και έχω πολλούς λόγους γι’ αυτό.

Μέτρα για να μη τους χάσεις.

1. Είμαι ευτυχισμένη γιατί σε έχω στο πλευρό μου.

2. Είμαι ευτυχισμένη γιατί έχω μια ζουζούνα που με αγαπάει.

3. Είμαι ευτυχισμένη γιατί ΕΣΥ με αγαπάς.

4. Είμαι ευτυχισμένη γιατί με φιλάς και με χαιδεύεις συνέχεια.

Θες και άλλους λόγους αγάπη μου;

Δεν νομίζω να χρειάζονται αλλά εγώ θα σου δώσω ακόμα ένα το σημαντικότερο.

Είμαι ευτυχισμένη γιατί υπάρχεις στη ζωή μου και την κάνεις ομορφότερη.

Είμαι ευτυχισμένη …

couples567uj.jpg

Ξύπνησα ευτυχισμένη σήμερα

Μετά από τόσο καιρό είμαι και χαρούμενη.

Το χαμόγελο έχει ζωγραφιστεί συα χείλη μου.

Δεν φεύγει με τίποτα από εκεί.

Είμαι ευτυχισμένη και νομίζω πως ποτέ δεν έπαψα.

Στο είπα και με κοίταξες με μια καχυποψία.

Σαν να μου έλεγες τι λες τώρα.

Ναι είμαι ευτυχισμένη και έχω πολλούς λόγους γι’ αυτό.

Μέτρα για να μη τους χάσεις.

1. Είμαι ευτυχισμένη γιατί σε έχω στο πλευρό μου.

2. Είμαι ευτυχισμένη γιατί έχω μια ζουζούνα που με αγαπάει.

3. Είμαι ευτυχισμένη γιατί ΕΣΥ με αγαπάς.

4. Είμαι ευτυχισμένη γιατί με φιλάς και με χαιδεύεις συνέχεια.

Θες και άλλους λόγους αγάπη μου;

Δεν νομίζω να χρειάζονται αλλά εγώ θα σου δώσω ακόμα ένα το σημαντικότερο.

Είμαι ευτυχισμένη γιατί υπάρχεις στη ζωή μου και την κάνεις ομορφότερη.

Είμαι ευτυχισμένη …

couples567uj.jpg

Ξύπνησα ευτυχισμένη σήμερα

Μετά από τόσο καιρό είμαι και χαρούμενη.

Το χαμόγελο έχει ζωγραφιστεί συα χείλη μου.

Δεν φεύγει με τίποτα από εκεί.

Είμαι ευτυχισμένη και νομίζω πως ποτέ δεν έπαψα.

Στο είπα και με κοίταξες με μια καχυποψία.

Σαν να μου έλεγες τι λες τώρα.

Ναι είμαι ευτυχισμένη και έχω πολλούς λόγους γι’ αυτό.

Μέτρα για να μη τους χάσεις.

1. Είμαι ευτυχισμένη γιατί σε έχω στο πλευρό μου.

2. Είμαι ευτυχισμένη γιατί έχω μια ζουζούνα που με αγαπάει.

3. Είμαι ευτυχισμένη γιατί ΕΣΥ με αγαπάς.

4. Είμαι ευτυχισμένη γιατί με φιλάς και με χαιδεύεις συνέχεια.

Θες και άλλους λόγους αγάπη μου;

Δεν νομίζω να χρειάζονται αλλά εγώ θα σου δώσω ακόμα ένα το σημαντικότερο.

Είμαι ευτυχισμένη γιατί υπάρχεις στη ζωή μου και την κάνεις ομορφότερη.

Είμαι ευτυχισμένη …

couples567uj.jpg

Ξύπνησα ευτυχισμένη σήμερα

Μετά από τόσο καιρό είμαι και χαρούμενη.

Το χαμόγελο έχει ζωγραφιστεί συα χείλη μου.

Δεν φεύγει με τίποτα από εκεί.

Είμαι ευτυχισμένη και νομίζω πως ποτέ δεν έπαψα.

Στο είπα και με κοίταξες με μια καχυποψία.

Σαν να μου έλεγες τι λες τώρα.

Ναι είμαι ευτυχισμένη και έχω πολλούς λόγους γι’ αυτό.

Μέτρα για να μη τους χάσεις.

1. Είμαι ευτυχισμένη γιατί σε έχω στο πλευρό μου.

2. Είμαι ευτυχισμένη γιατί έχω μια ζουζούνα που με αγαπάει.

3. Είμαι ευτυχισμένη γιατί ΕΣΥ με αγαπάς.

4. Είμαι ευτυχισμένη γιατί με φιλάς και με χαιδεύεις συνέχεια.

Θες και άλλους λόγους αγάπη μου;

Δεν νομίζω να χρειάζονται αλλά εγώ θα σου δώσω ακόμα ένα το σημαντικότερο.

Είμαι ευτυχισμένη γιατί υπάρχεις στη ζωή μου και την κάνεις ομορφότερη.

Είμαι ευτυχισμένη …

couples567uj.jpg

Ξύπνησα ευτυχισμένη σήμερα

Μετά από τόσο καιρό είμαι και χαρούμενη.

Το χαμόγελο έχει ζωγραφιστεί συα χείλη μου.

Δεν φεύγει με τίποτα από εκεί.

Είμαι ευτυχισμένη και νομίζω πως ποτέ δεν έπαψα.

Στο είπα και με κοίταξες με μια καχυποψία.

Σαν να μου έλεγες τι λες τώρα.

Ναι είμαι ευτυχισμένη και έχω πολλούς λόγους γι’ αυτό.

Μέτρα για να μη τους χάσεις.

1. Είμαι ευτυχισμένη γιατί σε έχω στο πλευρό μου.

2. Είμαι ευτυχισμένη γιατί έχω μια ζουζούνα που με αγαπάει.

3. Είμαι ευτυχισμένη γιατί ΕΣΥ με αγαπάς.

4. Είμαι ευτυχισμένη γιατί με φιλάς και με χαιδεύεις συνέχεια.

Θες και άλλους λόγους αγάπη μου;

Δεν νομίζω να χρειάζονται αλλά εγώ θα σου δώσω ακόμα ένα το σημαντικότερο.

Είμαι ευτυχισμένη γιατί υπάρχεις στη ζωή μου και την κάνεις ομορφότερη.

Είμαι ευτυχισμένη …

couples567uj.jpg

Ξύπνησα ευτυχισμένη σήμερα

Μετά από τόσο καιρό είμαι και χαρούμενη.

Το χαμόγελο έχει ζωγραφιστεί συα χείλη μου.

Δεν φεύγει με τίποτα από εκεί.

Είμαι ευτυχισμένη και νομίζω πως ποτέ δεν έπαψα.

Στο είπα και με κοίταξες με μια καχυποψία.

Σαν να μου έλεγες τι λες τώρα.

Ναι είμαι ευτυχισμένη και έχω πολλούς λόγους γι’ αυτό.

Μέτρα για να μη τους χάσεις.

1. Είμαι ευτυχισμένη γιατί σε έχω στο πλευρό μου.

2. Είμαι ευτυχισμένη γιατί έχω μια ζουζούνα που με αγαπάει.

3. Είμαι ευτυχισμένη γιατί ΕΣΥ με αγαπάς.

4. Είμαι ευτυχισμένη γιατί με φιλάς και με χαιδεύεις συνέχεια.

Θες και άλλους λόγους αγάπη μου;

Δεν νομίζω να χρειάζονται αλλά εγώ θα σου δώσω ακόμα ένα το σημαντικότερο.

Είμαι ευτυχισμένη γιατί υπάρχεις στη ζωή μου και την κάνεις ομορφότερη.

Είμαι ευτυχισμένη …

couples567uj.jpg

Ξύπνησα ευτυχισμένη σήμερα

Μετά από τόσο καιρό είμαι και χαρούμενη.

Το χαμόγελο έχει ζωγραφιστεί συα χείλη μου.

Δεν φεύγει με τίποτα από εκεί.

Είμαι ευτυχισμένη και νομίζω πως ποτέ δεν έπαψα.

Στο είπα και με κοίταξες με μια καχυποψία.

Σαν να μου έλεγες τι λες τώρα.

Ναι είμαι ευτυχισμένη και έχω πολλούς λόγους γι’ αυτό.

Μέτρα για να μη τους χάσεις.

1. Είμαι ευτυχισμένη γιατί σε έχω στο πλευρό μου.

2. Είμαι ευτυχισμένη γιατί έχω μια ζουζούνα που με αγαπάει.

3. Είμαι ευτυχισμένη γιατί ΕΣΥ με αγαπάς.

4. Είμαι ευτυχισμένη γιατί με φιλάς και με χαιδεύεις συνέχεια.

Θες και άλλους λόγους αγάπη μου;

Δεν νομίζω να χρειάζονται αλλά εγώ θα σου δώσω ακόμα ένα το σημαντικότερο.

Είμαι ευτυχισμένη γιατί υπάρχεις στη ζωή μου και την κάνεις ομορφότερη.