Κάπου υπάρχεις ΕΣΥ …

Σε ψάχνω παντού αλλά πουθενά δεν είσαι.

Κοιτάω μέσα από τα μάτια μου

Σε βλέπω μπροστά μου

Και βλέπω να μου χαμογελάς.

Θέλω να σε δω να σε αισθανθώ

Δεν ξέρω όμως που θα σε βρω.

Μου κρύβεσαι και εγώ δεν παύω

Να σου λέω συνέχεια Σ’ αγαπάω …

Κάπου υπάρχεις ΕΣΥ …

Σε ψάχνω παντού αλλά πουθενά δεν είσαι.

Κοιτάω μέσα από τα μάτια μου

Σε βλέπω μπροστά μου

Και βλέπω να μου χαμογελάς.

Θέλω να σε δω να σε αισθανθώ

Δεν ξέρω όμως που θα σε βρω.

Μου κρύβεσαι και εγώ δεν παύω

Να σου λέω συνέχεια Σ’ αγαπάω …

Κάπου υπάρχεις ΕΣΥ …

Σε ψάχνω παντού αλλά πουθενά δεν είσαι.

Κοιτάω μέσα από τα μάτια μου

Σε βλέπω μπροστά μου

Και βλέπω να μου χαμογελάς.

Θέλω να σε δω να σε αισθανθώ

Δεν ξέρω όμως που θα σε βρω.

Μου κρύβεσαι και εγώ δεν παύω

Να σου λέω συνέχεια Σ’ αγαπάω …

Κάπου υπάρχεις ΕΣΥ …

Σε ψάχνω παντού αλλά πουθενά δεν είσαι.

Κοιτάω μέσα από τα μάτια μου

Σε βλέπω μπροστά μου

Και βλέπω να μου χαμογελάς.

Θέλω να σε δω να σε αισθανθώ

Δεν ξέρω όμως που θα σε βρω.

Μου κρύβεσαι και εγώ δεν παύω

Να σου λέω συνέχεια Σ’ αγαπάω …

Κάπου υπάρχεις ΕΣΥ …

Σε ψάχνω παντού αλλά πουθενά δεν είσαι.

Κοιτάω μέσα από τα μάτια μου

Σε βλέπω μπροστά μου

Και βλέπω να μου χαμογελάς.

Θέλω να σε δω να σε αισθανθώ

Δεν ξέρω όμως που θα σε βρω.

Μου κρύβεσαι και εγώ δεν παύω

Να σου λέω συνέχεια Σ’ αγαπάω …

Κάπου υπάρχεις ΕΣΥ …

Σε ψάχνω παντού αλλά πουθενά δεν είσαι.

Κοιτάω μέσα από τα μάτια μου

Σε βλέπω μπροστά μου

Και βλέπω να μου χαμογελάς.

Θέλω να σε δω να σε αισθανθώ

Δεν ξέρω όμως που θα σε βρω.

Μου κρύβεσαι και εγώ δεν παύω

Να σου λέω συνέχεια Σ’ αγαπάω …

Κάπου υπάρχεις ΕΣΥ …

Σε ψάχνω παντού αλλά πουθενά δεν είσαι.

Κοιτάω μέσα από τα μάτια μου

Σε βλέπω μπροστά μου

Και βλέπω να μου χαμογελάς.

Θέλω να σε δω να σε αισθανθώ

Δεν ξέρω όμως που θα σε βρω.

Μου κρύβεσαι και εγώ δεν παύω

Να σου λέω συνέχεια Σ’ αγαπάω …

Κάπου υπάρχεις ΕΣΥ …

Σε ψάχνω παντού αλλά πουθενά δεν είσαι.

Κοιτάω μέσα από τα μάτια μου

Σε βλέπω μπροστά μου

Και βλέπω να μου χαμογελάς.

Θέλω να σε δω να σε αισθανθώ

Δεν ξέρω όμως που θα σε βρω.

Μου κρύβεσαι και εγώ δεν παύω

Να σου λέω συνέχεια Σ’ αγαπάω …

Κάπου υπάρχεις ΕΣΥ …

Σε ψάχνω παντού αλλά πουθενά δεν είσαι.

Κοιτάω μέσα από τα μάτια μου

Σε βλέπω μπροστά μου

Και βλέπω να μου χαμογελάς.

Θέλω να σε δω να σε αισθανθώ

Δεν ξέρω όμως που θα σε βρω.

Μου κρύβεσαι και εγώ δεν παύω

Να σου λέω συνέχεια Σ’ αγαπάω …

Κάπου υπάρχεις ΕΣΥ …

Σε ψάχνω παντού αλλά πουθενά δεν είσαι.

Κοιτάω μέσα από τα μάτια μου

Σε βλέπω μπροστά μου

Και βλέπω να μου χαμογελάς.

Θέλω να σε δω να σε αισθανθώ

Δεν ξέρω όμως που θα σε βρω.

Μου κρύβεσαι και εγώ δεν παύω

Να σου λέω συνέχεια Σ’ αγαπάω …