Στη σκέψη μου είσαι συνεχώς …

2ce899dc82.gif

Στη σκέψη μου είσαι συνεχώς

και μέσ’ στα όνειρά μου,

το λυγερό σου το κορμί

νιώθω στην αγκαλιά μου.

Αγνό τετράχρονο παιδί,

όταν γελάς θυμίζεις

και σαν μ’ αγγελική φωνή,

στ’ αυτί μου τιτιβίζεις.

Σφιχτά μ’ αγάπη γύρω μου

τα χέρια σου τυλίγεις,

πόσο μωρό μου να ‘ξερες

γλυκά με βασανίζεις!

Κάτι μου λείπει συνεχώς

και δε θα το χορτάσω,

αν δεν περάσω ολόκληρη

ζωή στην αγκαλιά σου.

Δεν είναι λόγια ψεύτικα

στίχους ποτέ δε γράφω,

έμπνευση πρέπει κι αφορμή,

απ’ την καρδιά μου να ‘χω.

Αφιερωμένο στον Ήλιο που έχει κάνει τη ζωή μου μια απόλαυση.

Σ’ αγαπάω πολύ μωρό μου …

Advertisement

Στη σκέψη μου είσαι συνεχώς …

2ce899dc82.gif

Στη σκέψη μου είσαι συνεχώς

και μέσ’ στα όνειρά μου,

το λυγερό σου το κορμί

νιώθω στην αγκαλιά μου.

Αγνό τετράχρονο παιδί,

όταν γελάς θυμίζεις

και σαν μ’ αγγελική φωνή,

στ’ αυτί μου τιτιβίζεις.

Σφιχτά μ’ αγάπη γύρω μου

τα χέρια σου τυλίγεις,

πόσο μωρό μου να ‘ξερες

γλυκά με βασανίζεις!

Κάτι μου λείπει συνεχώς

και δε θα το χορτάσω,

αν δεν περάσω ολόκληρη

ζωή στην αγκαλιά σου.

Δεν είναι λόγια ψεύτικα

στίχους ποτέ δε γράφω,

έμπνευση πρέπει κι αφορμή,

απ’ την καρδιά μου να ‘χω.

Αφιερωμένο στον Ήλιο που έχει κάνει τη ζωή μου μια απόλαυση.

Σ’ αγαπάω πολύ μωρό μου …

Στη σκέψη μου είσαι συνεχώς …

2ce899dc82.gif

Στη σκέψη μου είσαι συνεχώς

και μέσ’ στα όνειρά μου,

το λυγερό σου το κορμί

νιώθω στην αγκαλιά μου.

Αγνό τετράχρονο παιδί,

όταν γελάς θυμίζεις

και σαν μ’ αγγελική φωνή,

στ’ αυτί μου τιτιβίζεις.

Σφιχτά μ’ αγάπη γύρω μου

τα χέρια σου τυλίγεις,

πόσο μωρό μου να ‘ξερες

γλυκά με βασανίζεις!

Κάτι μου λείπει συνεχώς

και δε θα το χορτάσω,

αν δεν περάσω ολόκληρη

ζωή στην αγκαλιά σου.

Δεν είναι λόγια ψεύτικα

στίχους ποτέ δε γράφω,

έμπνευση πρέπει κι αφορμή,

απ’ την καρδιά μου να ‘χω.

Αφιερωμένο στον Ήλιο που έχει κάνει τη ζωή μου μια απόλαυση.

Σ’ αγαπάω πολύ μωρό μου …

Στη σκέψη μου είσαι συνεχώς …

2ce899dc82.gif

Στη σκέψη μου είσαι συνεχώς

και μέσ’ στα όνειρά μου,

το λυγερό σου το κορμί

νιώθω στην αγκαλιά μου.

Αγνό τετράχρονο παιδί,

όταν γελάς θυμίζεις

και σαν μ’ αγγελική φωνή,

στ’ αυτί μου τιτιβίζεις.

Σφιχτά μ’ αγάπη γύρω μου

τα χέρια σου τυλίγεις,

πόσο μωρό μου να ‘ξερες

γλυκά με βασανίζεις!

Κάτι μου λείπει συνεχώς

και δε θα το χορτάσω,

αν δεν περάσω ολόκληρη

ζωή στην αγκαλιά σου.

Δεν είναι λόγια ψεύτικα

στίχους ποτέ δε γράφω,

έμπνευση πρέπει κι αφορμή,

απ’ την καρδιά μου να ‘χω.

Αφιερωμένο στον Ήλιο που έχει κάνει τη ζωή μου μια απόλαυση.

Σ’ αγαπάω πολύ μωρό μου …

Στη σκέψη μου είσαι συνεχώς …

2ce899dc82.gif

Στη σκέψη μου είσαι συνεχώς

και μέσ’ στα όνειρά μου,

το λυγερό σου το κορμί

νιώθω στην αγκαλιά μου.

Αγνό τετράχρονο παιδί,

όταν γελάς θυμίζεις

και σαν μ’ αγγελική φωνή,

στ’ αυτί μου τιτιβίζεις.

Σφιχτά μ’ αγάπη γύρω μου

τα χέρια σου τυλίγεις,

πόσο μωρό μου να ‘ξερες

γλυκά με βασανίζεις!

Κάτι μου λείπει συνεχώς

και δε θα το χορτάσω,

αν δεν περάσω ολόκληρη

ζωή στην αγκαλιά σου.

Δεν είναι λόγια ψεύτικα

στίχους ποτέ δε γράφω,

έμπνευση πρέπει κι αφορμή,

απ’ την καρδιά μου να ‘χω.

Αφιερωμένο στον Ήλιο που έχει κάνει τη ζωή μου μια απόλαυση.

Σ’ αγαπάω πολύ μωρό μου …

Στη σκέψη μου είσαι συνεχώς …

2ce899dc82.gif

Στη σκέψη μου είσαι συνεχώς

και μέσ’ στα όνειρά μου,

το λυγερό σου το κορμί

νιώθω στην αγκαλιά μου.

Αγνό τετράχρονο παιδί,

όταν γελάς θυμίζεις

και σαν μ’ αγγελική φωνή,

στ’ αυτί μου τιτιβίζεις.

Σφιχτά μ’ αγάπη γύρω μου

τα χέρια σου τυλίγεις,

πόσο μωρό μου να ‘ξερες

γλυκά με βασανίζεις!

Κάτι μου λείπει συνεχώς

και δε θα το χορτάσω,

αν δεν περάσω ολόκληρη

ζωή στην αγκαλιά σου.

Δεν είναι λόγια ψεύτικα

στίχους ποτέ δε γράφω,

έμπνευση πρέπει κι αφορμή,

απ’ την καρδιά μου να ‘χω.

Αφιερωμένο στον Ήλιο που έχει κάνει τη ζωή μου μια απόλαυση.

Σ’ αγαπάω πολύ μωρό μου …

Στη σκέψη μου είσαι συνεχώς …

2ce899dc82.gif

Στη σκέψη μου είσαι συνεχώς

και μέσ’ στα όνειρά μου,

το λυγερό σου το κορμί

νιώθω στην αγκαλιά μου.

Αγνό τετράχρονο παιδί,

όταν γελάς θυμίζεις

και σαν μ’ αγγελική φωνή,

στ’ αυτί μου τιτιβίζεις.

Σφιχτά μ’ αγάπη γύρω μου

τα χέρια σου τυλίγεις,

πόσο μωρό μου να ‘ξερες

γλυκά με βασανίζεις!

Κάτι μου λείπει συνεχώς

και δε θα το χορτάσω,

αν δεν περάσω ολόκληρη

ζωή στην αγκαλιά σου.

Δεν είναι λόγια ψεύτικα

στίχους ποτέ δε γράφω,

έμπνευση πρέπει κι αφορμή,

απ’ την καρδιά μου να ‘χω.

Αφιερωμένο στον Ήλιο που έχει κάνει τη ζωή μου μια απόλαυση.

Σ’ αγαπάω πολύ μωρό μου …

Στη σκέψη μου είσαι συνεχώς …

2ce899dc82.gif

Στη σκέψη μου είσαι συνεχώς

και μέσ’ στα όνειρά μου,

το λυγερό σου το κορμί

νιώθω στην αγκαλιά μου.

Αγνό τετράχρονο παιδί,

όταν γελάς θυμίζεις

και σαν μ’ αγγελική φωνή,

στ’ αυτί μου τιτιβίζεις.

Σφιχτά μ’ αγάπη γύρω μου

τα χέρια σου τυλίγεις,

πόσο μωρό μου να ‘ξερες

γλυκά με βασανίζεις!

Κάτι μου λείπει συνεχώς

και δε θα το χορτάσω,

αν δεν περάσω ολόκληρη

ζωή στην αγκαλιά σου.

Δεν είναι λόγια ψεύτικα

στίχους ποτέ δε γράφω,

έμπνευση πρέπει κι αφορμή,

απ’ την καρδιά μου να ‘χω.

Αφιερωμένο στον Ήλιο που έχει κάνει τη ζωή μου μια απόλαυση.

Σ’ αγαπάω πολύ μωρό μου …

Στη σκέψη μου είσαι συνεχώς …

2ce899dc82.gif

Στη σκέψη μου είσαι συνεχώς

και μέσ’ στα όνειρά μου,

το λυγερό σου το κορμί

νιώθω στην αγκαλιά μου.

Αγνό τετράχρονο παιδί,

όταν γελάς θυμίζεις

και σαν μ’ αγγελική φωνή,

στ’ αυτί μου τιτιβίζεις.

Σφιχτά μ’ αγάπη γύρω μου

τα χέρια σου τυλίγεις,

πόσο μωρό μου να ‘ξερες

γλυκά με βασανίζεις!

Κάτι μου λείπει συνεχώς

και δε θα το χορτάσω,

αν δεν περάσω ολόκληρη

ζωή στην αγκαλιά σου.

Δεν είναι λόγια ψεύτικα

στίχους ποτέ δε γράφω,

έμπνευση πρέπει κι αφορμή,

απ’ την καρδιά μου να ‘χω.

Αφιερωμένο στον Ήλιο που έχει κάνει τη ζωή μου μια απόλαυση.

Σ’ αγαπάω πολύ μωρό μου …

Στη σκέψη μου είσαι συνεχώς …

2ce899dc82.gif

Στη σκέψη μου είσαι συνεχώς

και μέσ’ στα όνειρά μου,

το λυγερό σου το κορμί

νιώθω στην αγκαλιά μου.

Αγνό τετράχρονο παιδί,

όταν γελάς θυμίζεις

και σαν μ’ αγγελική φωνή,

στ’ αυτί μου τιτιβίζεις.

Σφιχτά μ’ αγάπη γύρω μου

τα χέρια σου τυλίγεις,

πόσο μωρό μου να ‘ξερες

γλυκά με βασανίζεις!

Κάτι μου λείπει συνεχώς

και δε θα το χορτάσω,

αν δεν περάσω ολόκληρη

ζωή στην αγκαλιά σου.

Δεν είναι λόγια ψεύτικα

στίχους ποτέ δε γράφω,

έμπνευση πρέπει κι αφορμή,

απ’ την καρδιά μου να ‘χω.

Αφιερωμένο στον Ήλιο που έχει κάνει τη ζωή μου μια απόλαυση.

Σ’ αγαπάω πολύ μωρό μου …