Συγνώμη και πάλι συγνώμη …

Μια γλυκιά ανάμνηση είσαι στη ζωή μου.

Ένας έρωτας που όσο ζω θα υπάρχει.

Μια αγάπη που καθημερινά θεριέυει.

Συγνώμη που σε αγάπησα.

Συγνώμη που σε πίστεψα.

Συγνώμη που αισθάνθηκα λίγο όμορφα μαζί σου.

Μη ξεχνάς όμως εγώ δε παύω να Σ’ αγαπώ.

Δε παύω να σε σκέφτομαι και να αναρωτιέμαι

Αγάπη μου γιατί δεν είσαι εδώ κοντά μου;

Advertisement

Συγνώμη και πάλι συγνώμη …

Μια γλυκιά ανάμνηση είσαι στη ζωή μου.

Ένας έρωτας που όσο ζω θα υπάρχει.

Μια αγάπη που καθημερινά θεριέυει.

Συγνώμη που σε αγάπησα.

Συγνώμη που σε πίστεψα.

Συγνώμη που αισθάνθηκα λίγο όμορφα μαζί σου.

Μη ξεχνάς όμως εγώ δε παύω να Σ’ αγαπώ.

Δε παύω να σε σκέφτομαι και να αναρωτιέμαι

Αγάπη μου γιατί δεν είσαι εδώ κοντά μου;

Συγνώμη και πάλι συγνώμη …

Μια γλυκιά ανάμνηση είσαι στη ζωή μου.

Ένας έρωτας που όσο ζω θα υπάρχει.

Μια αγάπη που καθημερινά θεριέυει.

Συγνώμη που σε αγάπησα.

Συγνώμη που σε πίστεψα.

Συγνώμη που αισθάνθηκα λίγο όμορφα μαζί σου.

Μη ξεχνάς όμως εγώ δε παύω να Σ’ αγαπώ.

Δε παύω να σε σκέφτομαι και να αναρωτιέμαι

Αγάπη μου γιατί δεν είσαι εδώ κοντά μου;

Συγνώμη και πάλι συγνώμη …

Μια γλυκιά ανάμνηση είσαι στη ζωή μου.

Ένας έρωτας που όσο ζω θα υπάρχει.

Μια αγάπη που καθημερινά θεριέυει.

Συγνώμη που σε αγάπησα.

Συγνώμη που σε πίστεψα.

Συγνώμη που αισθάνθηκα λίγο όμορφα μαζί σου.

Μη ξεχνάς όμως εγώ δε παύω να Σ’ αγαπώ.

Δε παύω να σε σκέφτομαι και να αναρωτιέμαι

Αγάπη μου γιατί δεν είσαι εδώ κοντά μου;

Συγνώμη και πάλι συγνώμη …

Μια γλυκιά ανάμνηση είσαι στη ζωή μου.

Ένας έρωτας που όσο ζω θα υπάρχει.

Μια αγάπη που καθημερινά θεριέυει.

Συγνώμη που σε αγάπησα.

Συγνώμη που σε πίστεψα.

Συγνώμη που αισθάνθηκα λίγο όμορφα μαζί σου.

Μη ξεχνάς όμως εγώ δε παύω να Σ’ αγαπώ.

Δε παύω να σε σκέφτομαι και να αναρωτιέμαι

Αγάπη μου γιατί δεν είσαι εδώ κοντά μου;

Συγνώμη και πάλι συγνώμη …

Μια γλυκιά ανάμνηση είσαι στη ζωή μου.

Ένας έρωτας που όσο ζω θα υπάρχει.

Μια αγάπη που καθημερινά θεριέυει.

Συγνώμη που σε αγάπησα.

Συγνώμη που σε πίστεψα.

Συγνώμη που αισθάνθηκα λίγο όμορφα μαζί σου.

Μη ξεχνάς όμως εγώ δε παύω να Σ’ αγαπώ.

Δε παύω να σε σκέφτομαι και να αναρωτιέμαι

Αγάπη μου γιατί δεν είσαι εδώ κοντά μου;

Συγνώμη και πάλι συγνώμη …

Μια γλυκιά ανάμνηση είσαι στη ζωή μου.

Ένας έρωτας που όσο ζω θα υπάρχει.

Μια αγάπη που καθημερινά θεριέυει.

Συγνώμη που σε αγάπησα.

Συγνώμη που σε πίστεψα.

Συγνώμη που αισθάνθηκα λίγο όμορφα μαζί σου.

Μη ξεχνάς όμως εγώ δε παύω να Σ’ αγαπώ.

Δε παύω να σε σκέφτομαι και να αναρωτιέμαι

Αγάπη μου γιατί δεν είσαι εδώ κοντά μου;

Συγνώμη και πάλι συγνώμη …

Μια γλυκιά ανάμνηση είσαι στη ζωή μου.

Ένας έρωτας που όσο ζω θα υπάρχει.

Μια αγάπη που καθημερινά θεριέυει.

Συγνώμη που σε αγάπησα.

Συγνώμη που σε πίστεψα.

Συγνώμη που αισθάνθηκα λίγο όμορφα μαζί σου.

Μη ξεχνάς όμως εγώ δε παύω να Σ’ αγαπώ.

Δε παύω να σε σκέφτομαι και να αναρωτιέμαι

Αγάπη μου γιατί δεν είσαι εδώ κοντά μου;

Συγνώμη και πάλι συγνώμη …

Μια γλυκιά ανάμνηση είσαι στη ζωή μου.

Ένας έρωτας που όσο ζω θα υπάρχει.

Μια αγάπη που καθημερινά θεριέυει.

Συγνώμη που σε αγάπησα.

Συγνώμη που σε πίστεψα.

Συγνώμη που αισθάνθηκα λίγο όμορφα μαζί σου.

Μη ξεχνάς όμως εγώ δε παύω να Σ’ αγαπώ.

Δε παύω να σε σκέφτομαι και να αναρωτιέμαι

Αγάπη μου γιατί δεν είσαι εδώ κοντά μου;

Συγνώμη και πάλι συγνώμη …

Μια γλυκιά ανάμνηση είσαι στη ζωή μου.

Ένας έρωτας που όσο ζω θα υπάρχει.

Μια αγάπη που καθημερινά θεριέυει.

Συγνώμη που σε αγάπησα.

Συγνώμη που σε πίστεψα.

Συγνώμη που αισθάνθηκα λίγο όμορφα μαζί σου.

Μη ξεχνάς όμως εγώ δε παύω να Σ’ αγαπώ.

Δε παύω να σε σκέφτομαι και να αναρωτιέμαι

Αγάπη μου γιατί δεν είσαι εδώ κοντά μου;