Με κατάλαβε …

rosesvg.jpg

Γλυκιά μου Δάφνη

Δε μπορώ χωρίς αυτόν.

Σήμεραείχα τόσο ανάγκη τη φωνή του.

Ήθελα να νιώσω όμορφα στην αγκαλιά του.

Τον πήρα τηλέφωνο αλλά δε μίλησα.

Την φωνή του άκουγα και τα σ΄αγαπώ του ένιωθα.

Με κατάλαβε όμως η καρδιά του και

πριν κλείσει μου είπε:

Μωρό μου Σ’ αγαπάω γιατί μου έκανες τ’ ομορφότερο δώρο.

Φιλάκια

Μαρία Έλενα
Advertisement

Με κατάλαβε …

rosesvg.jpg

Γλυκιά μου Δάφνη

Δε μπορώ χωρίς αυτόν.

Σήμεραείχα τόσο ανάγκη τη φωνή του.

Ήθελα να νιώσω όμορφα στην αγκαλιά του.

Τον πήρα τηλέφωνο αλλά δε μίλησα.

Την φωνή του άκουγα και τα σ΄αγαπώ του ένιωθα.

Με κατάλαβε όμως η καρδιά του και

πριν κλείσει μου είπε:

Μωρό μου Σ’ αγαπάω γιατί μου έκανες τ’ ομορφότερο δώρο.

Φιλάκια

Μαρία Έλενα

Με κατάλαβε …

rosesvg.jpg

Γλυκιά μου Δάφνη

Δε μπορώ χωρίς αυτόν.

Σήμεραείχα τόσο ανάγκη τη φωνή του.

Ήθελα να νιώσω όμορφα στην αγκαλιά του.

Τον πήρα τηλέφωνο αλλά δε μίλησα.

Την φωνή του άκουγα και τα σ΄αγαπώ του ένιωθα.

Με κατάλαβε όμως η καρδιά του και

πριν κλείσει μου είπε:

Μωρό μου Σ’ αγαπάω γιατί μου έκανες τ’ ομορφότερο δώρο.

Φιλάκια

Μαρία Έλενα

Με κατάλαβε …

rosesvg.jpg

Γλυκιά μου Δάφνη

Δε μπορώ χωρίς αυτόν.

Σήμεραείχα τόσο ανάγκη τη φωνή του.

Ήθελα να νιώσω όμορφα στην αγκαλιά του.

Τον πήρα τηλέφωνο αλλά δε μίλησα.

Την φωνή του άκουγα και τα σ΄αγαπώ του ένιωθα.

Με κατάλαβε όμως η καρδιά του και

πριν κλείσει μου είπε:

Μωρό μου Σ’ αγαπάω γιατί μου έκανες τ’ ομορφότερο δώρο.

Φιλάκια

Μαρία Έλενα

Με κατάλαβε …

rosesvg.jpg

Γλυκιά μου Δάφνη

Δε μπορώ χωρίς αυτόν.

Σήμεραείχα τόσο ανάγκη τη φωνή του.

Ήθελα να νιώσω όμορφα στην αγκαλιά του.

Τον πήρα τηλέφωνο αλλά δε μίλησα.

Την φωνή του άκουγα και τα σ΄αγαπώ του ένιωθα.

Με κατάλαβε όμως η καρδιά του και

πριν κλείσει μου είπε:

Μωρό μου Σ’ αγαπάω γιατί μου έκανες τ’ ομορφότερο δώρο.

Φιλάκια

Μαρία Έλενα

Με κατάλαβε …

rosesvg.jpg

Γλυκιά μου Δάφνη

Δε μπορώ χωρίς αυτόν.

Σήμεραείχα τόσο ανάγκη τη φωνή του.

Ήθελα να νιώσω όμορφα στην αγκαλιά του.

Τον πήρα τηλέφωνο αλλά δε μίλησα.

Την φωνή του άκουγα και τα σ΄αγαπώ του ένιωθα.

Με κατάλαβε όμως η καρδιά του και

πριν κλείσει μου είπε:

Μωρό μου Σ’ αγαπάω γιατί μου έκανες τ’ ομορφότερο δώρο.

Φιλάκια

Μαρία Έλενα

Με κατάλαβε …

rosesvg.jpg

Γλυκιά μου Δάφνη

Δε μπορώ χωρίς αυτόν.

Σήμεραείχα τόσο ανάγκη τη φωνή του.

Ήθελα να νιώσω όμορφα στην αγκαλιά του.

Τον πήρα τηλέφωνο αλλά δε μίλησα.

Την φωνή του άκουγα και τα σ΄αγαπώ του ένιωθα.

Με κατάλαβε όμως η καρδιά του και

πριν κλείσει μου είπε:

Μωρό μου Σ’ αγαπάω γιατί μου έκανες τ’ ομορφότερο δώρο.

Φιλάκια

Μαρία Έλενα

Με κατάλαβε …

rosesvg.jpg

Γλυκιά μου Δάφνη

Δε μπορώ χωρίς αυτόν.

Σήμεραείχα τόσο ανάγκη τη φωνή του.

Ήθελα να νιώσω όμορφα στην αγκαλιά του.

Τον πήρα τηλέφωνο αλλά δε μίλησα.

Την φωνή του άκουγα και τα σ΄αγαπώ του ένιωθα.

Με κατάλαβε όμως η καρδιά του και

πριν κλείσει μου είπε:

Μωρό μου Σ’ αγαπάω γιατί μου έκανες τ’ ομορφότερο δώρο.

Φιλάκια

Μαρία Έλενα

Με κατάλαβε …

rosesvg.jpg

Γλυκιά μου Δάφνη

Δε μπορώ χωρίς αυτόν.

Σήμεραείχα τόσο ανάγκη τη φωνή του.

Ήθελα να νιώσω όμορφα στην αγκαλιά του.

Τον πήρα τηλέφωνο αλλά δε μίλησα.

Την φωνή του άκουγα και τα σ΄αγαπώ του ένιωθα.

Με κατάλαβε όμως η καρδιά του και

πριν κλείσει μου είπε:

Μωρό μου Σ’ αγαπάω γιατί μου έκανες τ’ ομορφότερο δώρο.

Φιλάκια

Μαρία Έλενα

Με κατάλαβε …

rosesvg.jpg

Γλυκιά μου Δάφνη

Δε μπορώ χωρίς αυτόν.

Σήμεραείχα τόσο ανάγκη τη φωνή του.

Ήθελα να νιώσω όμορφα στην αγκαλιά του.

Τον πήρα τηλέφωνο αλλά δε μίλησα.

Την φωνή του άκουγα και τα σ΄αγαπώ του ένιωθα.

Με κατάλαβε όμως η καρδιά του και

πριν κλείσει μου είπε:

Μωρό μου Σ’ αγαπάω γιατί μου έκανες τ’ ομορφότερο δώρο.

Φιλάκια

Μαρία Έλενα