Αχχ ΕΣΕΝΑ …

Στίχοι: Σταύρος Ζώρας

Μουσική: Σταύρος Ζώρας

Πρώτη εκτέλεση: Σταύρος Ζώρας

Άλλες ερμηνείες: The Sounds & Τάμμυ ( Ντουέτο )

Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο

εσένα που αγαπώ τόσο πολύ

για πες μου θες να μείνω η να φύγω

για πες μου πριν μας έβρει το πρωί

Τ΄αστέρια από ψηλά

μας βλέπουν σιωπηλά

την νύχτα αυτή που στάθηκε ο χρόνος

τα μάτια σου φωτιά

τα χείλη σου δροσιά

αν φύγεις και μ΄αφήσεις θά΄μαι μόνος

Advertisement

Αχχ ΕΣΕΝΑ …

Στίχοι: Σταύρος Ζώρας

Μουσική: Σταύρος Ζώρας

Πρώτη εκτέλεση: Σταύρος Ζώρας

Άλλες ερμηνείες: The Sounds & Τάμμυ ( Ντουέτο )

Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο

εσένα που αγαπώ τόσο πολύ

για πες μου θες να μείνω η να φύγω

για πες μου πριν μας έβρει το πρωί

Τ΄αστέρια από ψηλά

μας βλέπουν σιωπηλά

την νύχτα αυτή που στάθηκε ο χρόνος

τα μάτια σου φωτιά

τα χείλη σου δροσιά

αν φύγεις και μ΄αφήσεις θά΄μαι μόνος

Αχχ ΕΣΕΝΑ …

Στίχοι: Σταύρος Ζώρας

Μουσική: Σταύρος Ζώρας

Πρώτη εκτέλεση: Σταύρος Ζώρας

Άλλες ερμηνείες: The Sounds & Τάμμυ ( Ντουέτο )

Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο

εσένα που αγαπώ τόσο πολύ

για πες μου θες να μείνω η να φύγω

για πες μου πριν μας έβρει το πρωί

Τ΄αστέρια από ψηλά

μας βλέπουν σιωπηλά

την νύχτα αυτή που στάθηκε ο χρόνος

τα μάτια σου φωτιά

τα χείλη σου δροσιά

αν φύγεις και μ΄αφήσεις θά΄μαι μόνος

Αχχ ΕΣΕΝΑ …

Στίχοι: Σταύρος Ζώρας

Μουσική: Σταύρος Ζώρας

Πρώτη εκτέλεση: Σταύρος Ζώρας

Άλλες ερμηνείες: The Sounds & Τάμμυ ( Ντουέτο )

Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο

εσένα που αγαπώ τόσο πολύ

για πες μου θες να μείνω η να φύγω

για πες μου πριν μας έβρει το πρωί

Τ΄αστέρια από ψηλά

μας βλέπουν σιωπηλά

την νύχτα αυτή που στάθηκε ο χρόνος

τα μάτια σου φωτιά

τα χείλη σου δροσιά

αν φύγεις και μ΄αφήσεις θά΄μαι μόνος

Αχχ ΕΣΕΝΑ …

Στίχοι: Σταύρος Ζώρας

Μουσική: Σταύρος Ζώρας

Πρώτη εκτέλεση: Σταύρος Ζώρας

Άλλες ερμηνείες: The Sounds & Τάμμυ ( Ντουέτο )

Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο

εσένα που αγαπώ τόσο πολύ

για πες μου θες να μείνω η να φύγω

για πες μου πριν μας έβρει το πρωί

Τ΄αστέρια από ψηλά

μας βλέπουν σιωπηλά

την νύχτα αυτή που στάθηκε ο χρόνος

τα μάτια σου φωτιά

τα χείλη σου δροσιά

αν φύγεις και μ΄αφήσεις θά΄μαι μόνος

Αχχ ΕΣΕΝΑ …

Στίχοι: Σταύρος Ζώρας

Μουσική: Σταύρος Ζώρας

Πρώτη εκτέλεση: Σταύρος Ζώρας

Άλλες ερμηνείες: The Sounds & Τάμμυ ( Ντουέτο )

Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο

εσένα που αγαπώ τόσο πολύ

για πες μου θες να μείνω η να φύγω

για πες μου πριν μας έβρει το πρωί

Τ΄αστέρια από ψηλά

μας βλέπουν σιωπηλά

την νύχτα αυτή που στάθηκε ο χρόνος

τα μάτια σου φωτιά

τα χείλη σου δροσιά

αν φύγεις και μ΄αφήσεις θά΄μαι μόνος

Αχχ ΕΣΕΝΑ …

Στίχοι: Σταύρος Ζώρας

Μουσική: Σταύρος Ζώρας

Πρώτη εκτέλεση: Σταύρος Ζώρας

Άλλες ερμηνείες: The Sounds & Τάμμυ ( Ντουέτο )

Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο

εσένα που αγαπώ τόσο πολύ

για πες μου θες να μείνω η να φύγω

για πες μου πριν μας έβρει το πρωί

Τ΄αστέρια από ψηλά

μας βλέπουν σιωπηλά

την νύχτα αυτή που στάθηκε ο χρόνος

τα μάτια σου φωτιά

τα χείλη σου δροσιά

αν φύγεις και μ΄αφήσεις θά΄μαι μόνος

Αχχ ΕΣΕΝΑ …

Στίχοι: Σταύρος Ζώρας

Μουσική: Σταύρος Ζώρας

Πρώτη εκτέλεση: Σταύρος Ζώρας

Άλλες ερμηνείες: The Sounds & Τάμμυ ( Ντουέτο )

Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο

εσένα που αγαπώ τόσο πολύ

για πες μου θες να μείνω η να φύγω

για πες μου πριν μας έβρει το πρωί

Τ΄αστέρια από ψηλά

μας βλέπουν σιωπηλά

την νύχτα αυτή που στάθηκε ο χρόνος

τα μάτια σου φωτιά

τα χείλη σου δροσιά

αν φύγεις και μ΄αφήσεις θά΄μαι μόνος

Αχχ ΕΣΕΝΑ …

Στίχοι: Σταύρος Ζώρας

Μουσική: Σταύρος Ζώρας

Πρώτη εκτέλεση: Σταύρος Ζώρας

Άλλες ερμηνείες: The Sounds & Τάμμυ ( Ντουέτο )

Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο

εσένα που αγαπώ τόσο πολύ

για πες μου θες να μείνω η να φύγω

για πες μου πριν μας έβρει το πρωί

Τ΄αστέρια από ψηλά

μας βλέπουν σιωπηλά

την νύχτα αυτή που στάθηκε ο χρόνος

τα μάτια σου φωτιά

τα χείλη σου δροσιά

αν φύγεις και μ΄αφήσεις θά΄μαι μόνος

Αχχ ΕΣΕΝΑ …

Στίχοι: Σταύρος Ζώρας

Μουσική: Σταύρος Ζώρας

Πρώτη εκτέλεση: Σταύρος Ζώρας

Άλλες ερμηνείες: The Sounds & Τάμμυ ( Ντουέτο )

Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο

εσένα που αγαπώ τόσο πολύ

για πες μου θες να μείνω η να φύγω

για πες μου πριν μας έβρει το πρωί

Τ΄αστέρια από ψηλά

μας βλέπουν σιωπηλά

την νύχτα αυτή που στάθηκε ο χρόνος

τα μάτια σου φωτιά

τα χείλη σου δροσιά

αν φύγεις και μ΄αφήσεις θά΄μαι μόνος