3 χρόνια γιορτάζω …

24 Σεπτεμβρίου 2007 η πρώτη εγγραφή.

Από τότε έχω αλλάξει και εγώ αλλά και το ιστολογιό μου.

Αγάπησα, πόνεσα, έκλαψα, νευρίασα αλλά συνεχίζω να είμαι εδώ.

Σήμερα που έχουμε γενέθλια γιορτάζουμε με 12+1 εγγραφές

απ’ αυτές που εγώ ξεχώρισα και αγάπησα πολύ.

Ειδικά η 13η είναι η πιο αγαπημένη μου.

1.Το μόνο που ζητάω …

2.Στιγμές …

3.Τη βροχή λατρεύω ...

4.Στον Άγιο Βασίλη γράμμα …

5. Ακόμα λίγο …

6. Βαρκούλα …

7. Σας συντροφεύει …

8. Ελπιδα …

9. Διαβάστε το σας παρακαλώ …

10. Τι πάει να πει …

11. Εξομολόγηση σε …

12. Ακόμα μια πανσέληνος Αυγούστου … και

13. Περιμένω εναγωνίως …

Γιορτάζω λοιπόν 3 χρόνια και σας κερνάω για να πάρω πολλές ευχές.

28292-Flower-Power-Birthday-Cake.JPG

γλυκά1.jpg

γλυκά10.jpg

γλυκά9.jpg

Advertisement

3 χρόνια γιορτάζω …

24 Σεπτεμβρίου 2007 η πρώτη εγγραφή.

Από τότε έχω αλλάξει και εγώ αλλά και το ιστολογιό μου.

Αγάπησα, πόνεσα, έκλαψα, νευρίασα αλλά συνεχίζω να είμαι εδώ.

Σήμερα που έχουμε γενέθλια γιορτάζουμε με 12+1 εγγραφές

απ’ αυτές που εγώ ξεχώρισα και αγάπησα πολύ.

Ειδικά η 13η είναι η πιο αγαπημένη μου.

1.Το μόνο που ζητάω …

2.Στιγμές …

3.Τη βροχή λατρεύω ...

4.Στον Άγιο Βασίλη γράμμα …

5. Ακόμα λίγο …

6. Βαρκούλα …

7. Σας συντροφεύει …

8. Ελπιδα …

9. Διαβάστε το σας παρακαλώ …

10. Τι πάει να πει …

11. Εξομολόγηση σε …

12. Ακόμα μια πανσέληνος Αυγούστου … και

13. Περιμένω εναγωνίως …

Γιορτάζω λοιπόν 3 χρόνια και σας κερνάω για να πάρω πολλές ευχές.

28292-Flower-Power-Birthday-Cake.JPG

γλυκά1.jpg

γλυκά10.jpg

γλυκά9.jpg

3 χρόνια γιορτάζω …

24 Σεπτεμβρίου 2007 η πρώτη εγγραφή.

Από τότε έχω αλλάξει και εγώ αλλά και το ιστολογιό μου.

Αγάπησα, πόνεσα, έκλαψα, νευρίασα αλλά συνεχίζω να είμαι εδώ.

Σήμερα που έχουμε γενέθλια γιορτάζουμε με 12+1 εγγραφές

απ’ αυτές που εγώ ξεχώρισα και αγάπησα πολύ.

Ειδικά η 13η είναι η πιο αγαπημένη μου.

1.Το μόνο που ζητάω …

2.Στιγμές …

3.Τη βροχή λατρεύω ...

4.Στον Άγιο Βασίλη γράμμα …

5. Ακόμα λίγο …

6. Βαρκούλα …

7. Σας συντροφεύει …

8. Ελπιδα …

9. Διαβάστε το σας παρακαλώ …

10. Τι πάει να πει …

11. Εξομολόγηση σε …

12. Ακόμα μια πανσέληνος Αυγούστου … και

13. Περιμένω εναγωνίως …

Γιορτάζω λοιπόν 3 χρόνια και σας κερνάω για να πάρω πολλές ευχές.

28292-Flower-Power-Birthday-Cake.JPG

γλυκά1.jpg

γλυκά10.jpg

γλυκά9.jpg

3 χρόνια γιορτάζω …

24 Σεπτεμβρίου 2007 η πρώτη εγγραφή.

Από τότε έχω αλλάξει και εγώ αλλά και το ιστολογιό μου.

Αγάπησα, πόνεσα, έκλαψα, νευρίασα αλλά συνεχίζω να είμαι εδώ.

Σήμερα που έχουμε γενέθλια γιορτάζουμε με 12+1 εγγραφές

απ’ αυτές που εγώ ξεχώρισα και αγάπησα πολύ.

Ειδικά η 13η είναι η πιο αγαπημένη μου.

1.Το μόνο που ζητάω …

2.Στιγμές …

3.Τη βροχή λατρεύω ...

4.Στον Άγιο Βασίλη γράμμα …

5. Ακόμα λίγο …

6. Βαρκούλα …

7. Σας συντροφεύει …

8. Ελπιδα …

9. Διαβάστε το σας παρακαλώ …

10. Τι πάει να πει …

11. Εξομολόγηση σε …

12. Ακόμα μια πανσέληνος Αυγούστου … και

13. Περιμένω εναγωνίως …

Γιορτάζω λοιπόν 3 χρόνια και σας κερνάω για να πάρω πολλές ευχές.

28292-Flower-Power-Birthday-Cake.JPG

γλυκά1.jpg

γλυκά10.jpg

γλυκά9.jpg

3 χρόνια γιορτάζω …

24 Σεπτεμβρίου 2007 η πρώτη εγγραφή.

Από τότε έχω αλλάξει και εγώ αλλά και το ιστολογιό μου.

Αγάπησα, πόνεσα, έκλαψα, νευρίασα αλλά συνεχίζω να είμαι εδώ.

Σήμερα που έχουμε γενέθλια γιορτάζουμε με 12+1 εγγραφές

απ’ αυτές που εγώ ξεχώρισα και αγάπησα πολύ.

Ειδικά η 13η είναι η πιο αγαπημένη μου.

1.Το μόνο που ζητάω …

2.Στιγμές …

3.Τη βροχή λατρεύω ...

4.Στον Άγιο Βασίλη γράμμα …

5. Ακόμα λίγο …

6. Βαρκούλα …

7. Σας συντροφεύει …

8. Ελπιδα …

9. Διαβάστε το σας παρακαλώ …

10. Τι πάει να πει …

11. Εξομολόγηση σε …

12. Ακόμα μια πανσέληνος Αυγούστου … και

13. Περιμένω εναγωνίως …

Γιορτάζω λοιπόν 3 χρόνια και σας κερνάω για να πάρω πολλές ευχές.

28292-Flower-Power-Birthday-Cake.JPG

γλυκά1.jpg

γλυκά10.jpg

γλυκά9.jpg

3 χρόνια γιορτάζω …

24 Σεπτεμβρίου 2007 η πρώτη εγγραφή.

Από τότε έχω αλλάξει και εγώ αλλά και το ιστολογιό μου.

Αγάπησα, πόνεσα, έκλαψα, νευρίασα αλλά συνεχίζω να είμαι εδώ.

Σήμερα που έχουμε γενέθλια γιορτάζουμε με 12+1 εγγραφές

απ’ αυτές που εγώ ξεχώρισα και αγάπησα πολύ.

Ειδικά η 13η είναι η πιο αγαπημένη μου.

1.Το μόνο που ζητάω …

2.Στιγμές …

3.Τη βροχή λατρεύω ...

4.Στον Άγιο Βασίλη γράμμα …

5. Ακόμα λίγο …

6. Βαρκούλα …

7. Σας συντροφεύει …

8. Ελπιδα …

9. Διαβάστε το σας παρακαλώ …

10. Τι πάει να πει …

11. Εξομολόγηση σε …

12. Ακόμα μια πανσέληνος Αυγούστου … και

13. Περιμένω εναγωνίως …

Γιορτάζω λοιπόν 3 χρόνια και σας κερνάω για να πάρω πολλές ευχές.

28292-Flower-Power-Birthday-Cake.JPG

γλυκά1.jpg

γλυκά10.jpg

γλυκά9.jpg

3 χρόνια γιορτάζω …

24 Σεπτεμβρίου 2007 η πρώτη εγγραφή.

Από τότε έχω αλλάξει και εγώ αλλά και το ιστολογιό μου.

Αγάπησα, πόνεσα, έκλαψα, νευρίασα αλλά συνεχίζω να είμαι εδώ.

Σήμερα που έχουμε γενέθλια γιορτάζουμε με 12+1 εγγραφές

απ’ αυτές που εγώ ξεχώρισα και αγάπησα πολύ.

Ειδικά η 13η είναι η πιο αγαπημένη μου.

1.Το μόνο που ζητάω …

2.Στιγμές …

3.Τη βροχή λατρεύω ...

4.Στον Άγιο Βασίλη γράμμα …

5. Ακόμα λίγο …

6. Βαρκούλα …

7. Σας συντροφεύει …

8. Ελπιδα …

9. Διαβάστε το σας παρακαλώ …

10. Τι πάει να πει …

11. Εξομολόγηση σε …

12. Ακόμα μια πανσέληνος Αυγούστου … και

13. Περιμένω εναγωνίως …

Γιορτάζω λοιπόν 3 χρόνια και σας κερνάω για να πάρω πολλές ευχές.

28292-Flower-Power-Birthday-Cake.JPG

γλυκά1.jpg

γλυκά10.jpg

γλυκά9.jpg

3 χρόνια γιορτάζω …

24 Σεπτεμβρίου 2007 η πρώτη εγγραφή.

Από τότε έχω αλλάξει και εγώ αλλά και το ιστολογιό μου.

Αγάπησα, πόνεσα, έκλαψα, νευρίασα αλλά συνεχίζω να είμαι εδώ.

Σήμερα που έχουμε γενέθλια γιορτάζουμε με 12+1 εγγραφές

απ’ αυτές που εγώ ξεχώρισα και αγάπησα πολύ.

Ειδικά η 13η είναι η πιο αγαπημένη μου.

1.Το μόνο που ζητάω …

2.Στιγμές …

3.Τη βροχή λατρεύω ...

4.Στον Άγιο Βασίλη γράμμα …

5. Ακόμα λίγο …

6. Βαρκούλα …

7. Σας συντροφεύει …

8. Ελπιδα …

9. Διαβάστε το σας παρακαλώ …

10. Τι πάει να πει …

11. Εξομολόγηση σε …

12. Ακόμα μια πανσέληνος Αυγούστου … και

13. Περιμένω εναγωνίως …

Γιορτάζω λοιπόν 3 χρόνια και σας κερνάω για να πάρω πολλές ευχές.

28292-Flower-Power-Birthday-Cake.JPG

γλυκά1.jpg

γλυκά10.jpg

γλυκά9.jpg

3 χρόνια γιορτάζω …

24 Σεπτεμβρίου 2007 η πρώτη εγγραφή.

Από τότε έχω αλλάξει και εγώ αλλά και το ιστολογιό μου.

Αγάπησα, πόνεσα, έκλαψα, νευρίασα αλλά συνεχίζω να είμαι εδώ.

Σήμερα που έχουμε γενέθλια γιορτάζουμε με 12+1 εγγραφές

απ’ αυτές που εγώ ξεχώρισα και αγάπησα πολύ.

Ειδικά η 13η είναι η πιο αγαπημένη μου.

1.Το μόνο που ζητάω …

2.Στιγμές …

3.Τη βροχή λατρεύω ...

4.Στον Άγιο Βασίλη γράμμα …

5. Ακόμα λίγο …

6. Βαρκούλα …

7. Σας συντροφεύει …

8. Ελπιδα …

9. Διαβάστε το σας παρακαλώ …

10. Τι πάει να πει …

11. Εξομολόγηση σε …

12. Ακόμα μια πανσέληνος Αυγούστου … και

13. Περιμένω εναγωνίως …

Γιορτάζω λοιπόν 3 χρόνια και σας κερνάω για να πάρω πολλές ευχές.

28292-Flower-Power-Birthday-Cake.JPG

γλυκά1.jpg

γλυκά10.jpg

γλυκά9.jpg

3 χρόνια γιορτάζω …

24 Σεπτεμβρίου 2007 η πρώτη εγγραφή.

Από τότε έχω αλλάξει και εγώ αλλά και το ιστολογιό μου.

Αγάπησα, πόνεσα, έκλαψα, νευρίασα αλλά συνεχίζω να είμαι εδώ.

Σήμερα που έχουμε γενέθλια γιορτάζουμε με 12+1 εγγραφές

απ’ αυτές που εγώ ξεχώρισα και αγάπησα πολύ.

Ειδικά η 13η είναι η πιο αγαπημένη μου.

1.Το μόνο που ζητάω …

2.Στιγμές …

3.Τη βροχή λατρεύω ...

4.Στον Άγιο Βασίλη γράμμα …

5. Ακόμα λίγο …

6. Βαρκούλα …

7. Σας συντροφεύει …

8. Ελπιδα …

9. Διαβάστε το σας παρακαλώ …

10. Τι πάει να πει …

11. Εξομολόγηση σε …

12. Ακόμα μια πανσέληνος Αυγούστου … και

13. Περιμένω εναγωνίως …

Γιορτάζω λοιπόν 3 χρόνια και σας κερνάω για να πάρω πολλές ευχές.

28292-Flower-Power-Birthday-Cake.JPG

γλυκά1.jpg

γλυκά10.jpg

γλυκά9.jpg