Μια όμορφη μέρα …

coffeeggggg.jpg

Οι δυσκολίες δε με αφήνουν πραγματικά να ηρεμήσω.

Πίστευα πως ήταν εύκολο να ξυπνάω καθημεινά 7 η ώρα

αν και έγκυος και να πηγαίνω τη Μαρκέλλα σχολείο.

Όμως είναι τόσο δύσκολο αν δεν έχεις κοιμηθεί ούτε μια ώρα το βράδυ.

Νυστάζω τόσο πολύ αλλά δε το βάζω κάτω.

Καφέ δε μπορώ να πιω και κάνω υπομονή.

Όλα θα  ξεπεραστούν και θα είμαι καλύτερα αργότερα.

Να έχετε μια όμορφη μέρα ….

Advertisement

Μια όμορφη μέρα …

coffeeggggg.jpg

Οι δυσκολίες δε με αφήνουν πραγματικά να ηρεμήσω.

Πίστευα πως ήταν εύκολο να ξυπνάω καθημεινά 7 η ώρα

αν και έγκυος και να πηγαίνω τη Μαρκέλλα σχολείο.

Όμως είναι τόσο δύσκολο αν δεν έχεις κοιμηθεί ούτε μια ώρα το βράδυ.

Νυστάζω τόσο πολύ αλλά δε το βάζω κάτω.

Καφέ δε μπορώ να πιω και κάνω υπομονή.

Όλα θα  ξεπεραστούν και θα είμαι καλύτερα αργότερα.

Να έχετε μια όμορφη μέρα ….

Μια όμορφη μέρα …

coffeeggggg.jpg

Οι δυσκολίες δε με αφήνουν πραγματικά να ηρεμήσω.

Πίστευα πως ήταν εύκολο να ξυπνάω καθημεινά 7 η ώρα

αν και έγκυος και να πηγαίνω τη Μαρκέλλα σχολείο.

Όμως είναι τόσο δύσκολο αν δεν έχεις κοιμηθεί ούτε μια ώρα το βράδυ.

Νυστάζω τόσο πολύ αλλά δε το βάζω κάτω.

Καφέ δε μπορώ να πιω και κάνω υπομονή.

Όλα θα  ξεπεραστούν και θα είμαι καλύτερα αργότερα.

Να έχετε μια όμορφη μέρα ….

Μια όμορφη μέρα …

coffeeggggg.jpg

Οι δυσκολίες δε με αφήνουν πραγματικά να ηρεμήσω.

Πίστευα πως ήταν εύκολο να ξυπνάω καθημεινά 7 η ώρα

αν και έγκυος και να πηγαίνω τη Μαρκέλλα σχολείο.

Όμως είναι τόσο δύσκολο αν δεν έχεις κοιμηθεί ούτε μια ώρα το βράδυ.

Νυστάζω τόσο πολύ αλλά δε το βάζω κάτω.

Καφέ δε μπορώ να πιω και κάνω υπομονή.

Όλα θα  ξεπεραστούν και θα είμαι καλύτερα αργότερα.

Να έχετε μια όμορφη μέρα ….

Μια όμορφη μέρα …

coffeeggggg.jpg

Οι δυσκολίες δε με αφήνουν πραγματικά να ηρεμήσω.

Πίστευα πως ήταν εύκολο να ξυπνάω καθημεινά 7 η ώρα

αν και έγκυος και να πηγαίνω τη Μαρκέλλα σχολείο.

Όμως είναι τόσο δύσκολο αν δεν έχεις κοιμηθεί ούτε μια ώρα το βράδυ.

Νυστάζω τόσο πολύ αλλά δε το βάζω κάτω.

Καφέ δε μπορώ να πιω και κάνω υπομονή.

Όλα θα  ξεπεραστούν και θα είμαι καλύτερα αργότερα.

Να έχετε μια όμορφη μέρα ….

Μια όμορφη μέρα …

coffeeggggg.jpg

Οι δυσκολίες δε με αφήνουν πραγματικά να ηρεμήσω.

Πίστευα πως ήταν εύκολο να ξυπνάω καθημεινά 7 η ώρα

αν και έγκυος και να πηγαίνω τη Μαρκέλλα σχολείο.

Όμως είναι τόσο δύσκολο αν δεν έχεις κοιμηθεί ούτε μια ώρα το βράδυ.

Νυστάζω τόσο πολύ αλλά δε το βάζω κάτω.

Καφέ δε μπορώ να πιω και κάνω υπομονή.

Όλα θα  ξεπεραστούν και θα είμαι καλύτερα αργότερα.

Να έχετε μια όμορφη μέρα ….

Μια όμορφη μέρα …

coffeeggggg.jpg

Οι δυσκολίες δε με αφήνουν πραγματικά να ηρεμήσω.

Πίστευα πως ήταν εύκολο να ξυπνάω καθημεινά 7 η ώρα

αν και έγκυος και να πηγαίνω τη Μαρκέλλα σχολείο.

Όμως είναι τόσο δύσκολο αν δεν έχεις κοιμηθεί ούτε μια ώρα το βράδυ.

Νυστάζω τόσο πολύ αλλά δε το βάζω κάτω.

Καφέ δε μπορώ να πιω και κάνω υπομονή.

Όλα θα  ξεπεραστούν και θα είμαι καλύτερα αργότερα.

Να έχετε μια όμορφη μέρα ….

Μια όμορφη μέρα …

coffeeggggg.jpg

Οι δυσκολίες δε με αφήνουν πραγματικά να ηρεμήσω.

Πίστευα πως ήταν εύκολο να ξυπνάω καθημεινά 7 η ώρα

αν και έγκυος και να πηγαίνω τη Μαρκέλλα σχολείο.

Όμως είναι τόσο δύσκολο αν δεν έχεις κοιμηθεί ούτε μια ώρα το βράδυ.

Νυστάζω τόσο πολύ αλλά δε το βάζω κάτω.

Καφέ δε μπορώ να πιω και κάνω υπομονή.

Όλα θα  ξεπεραστούν και θα είμαι καλύτερα αργότερα.

Να έχετε μια όμορφη μέρα ….

Μια όμορφη μέρα …

coffeeggggg.jpg

Οι δυσκολίες δε με αφήνουν πραγματικά να ηρεμήσω.

Πίστευα πως ήταν εύκολο να ξυπνάω καθημεινά 7 η ώρα

αν και έγκυος και να πηγαίνω τη Μαρκέλλα σχολείο.

Όμως είναι τόσο δύσκολο αν δεν έχεις κοιμηθεί ούτε μια ώρα το βράδυ.

Νυστάζω τόσο πολύ αλλά δε το βάζω κάτω.

Καφέ δε μπορώ να πιω και κάνω υπομονή.

Όλα θα  ξεπεραστούν και θα είμαι καλύτερα αργότερα.

Να έχετε μια όμορφη μέρα ….

Μια όμορφη μέρα …

coffeeggggg.jpg

Οι δυσκολίες δε με αφήνουν πραγματικά να ηρεμήσω.

Πίστευα πως ήταν εύκολο να ξυπνάω καθημεινά 7 η ώρα

αν και έγκυος και να πηγαίνω τη Μαρκέλλα σχολείο.

Όμως είναι τόσο δύσκολο αν δεν έχεις κοιμηθεί ούτε μια ώρα το βράδυ.

Νυστάζω τόσο πολύ αλλά δε το βάζω κάτω.

Καφέ δε μπορώ να πιω και κάνω υπομονή.

Όλα θα  ξεπεραστούν και θα είμαι καλύτερα αργότερα.

Να έχετε μια όμορφη μέρα ….