Σημαία – Ω ! Σημαία

σημαία.gif

Γεια σου , σημαία γαλανή ,

Σημαία δοξασμένη !

Φωτίζεις την Ελλάδα μας

Και είσαι ευλογημένη .

Σ’ έχουμε κλείσει στην ψυχή ,

βαθιά μεσ’ στην καρδιά μας ,

κι όπου στηθείς , περήφανα

κρατάς την λευτεριά μας .

Η ΣΗΜΑΙΑ

Ω, ΣΗΜΑΊΑ ! Είσ’ Ελλάδα !

Μ’ ένα «ταν «ή επί «τας» ,

Των προγόνων μας τη δάδα

μια ιδέα την κρατάς .

Ω, σημαία τιμημένη !

Σαν τραγούδι της αυγής ,

Στους αιώνες δοξασμένη ,

Πάντα εμπρός μας οδηγείς .

Advertisement

Σημαία – Ω ! Σημαία

σημαία.gif

Γεια σου , σημαία γαλανή ,

Σημαία δοξασμένη !

Φωτίζεις την Ελλάδα μας

Και είσαι ευλογημένη .

Σ’ έχουμε κλείσει στην ψυχή ,

βαθιά μεσ’ στην καρδιά μας ,

κι όπου στηθείς , περήφανα

κρατάς την λευτεριά μας .

Η ΣΗΜΑΙΑ

Ω, ΣΗΜΑΊΑ ! Είσ’ Ελλάδα !

Μ’ ένα «ταν «ή επί «τας» ,

Των προγόνων μας τη δάδα

μια ιδέα την κρατάς .

Ω, σημαία τιμημένη !

Σαν τραγούδι της αυγής ,

Στους αιώνες δοξασμένη ,

Πάντα εμπρός μας οδηγείς .

Σημαία – Ω ! Σημαία

σημαία.gif

Γεια σου , σημαία γαλανή ,

Σημαία δοξασμένη !

Φωτίζεις την Ελλάδα μας

Και είσαι ευλογημένη .

Σ’ έχουμε κλείσει στην ψυχή ,

βαθιά μεσ’ στην καρδιά μας ,

κι όπου στηθείς , περήφανα

κρατάς την λευτεριά μας .

Η ΣΗΜΑΙΑ

Ω, ΣΗΜΑΊΑ ! Είσ’ Ελλάδα !

Μ’ ένα «ταν «ή επί «τας» ,

Των προγόνων μας τη δάδα

μια ιδέα την κρατάς .

Ω, σημαία τιμημένη !

Σαν τραγούδι της αυγής ,

Στους αιώνες δοξασμένη ,

Πάντα εμπρός μας οδηγείς .

Σημαία – Ω ! Σημαία

σημαία.gif

Γεια σου , σημαία γαλανή ,

Σημαία δοξασμένη !

Φωτίζεις την Ελλάδα μας

Και είσαι ευλογημένη .

Σ’ έχουμε κλείσει στην ψυχή ,

βαθιά μεσ’ στην καρδιά μας ,

κι όπου στηθείς , περήφανα

κρατάς την λευτεριά μας .

Η ΣΗΜΑΙΑ

Ω, ΣΗΜΑΊΑ ! Είσ’ Ελλάδα !

Μ’ ένα «ταν «ή επί «τας» ,

Των προγόνων μας τη δάδα

μια ιδέα την κρατάς .

Ω, σημαία τιμημένη !

Σαν τραγούδι της αυγής ,

Στους αιώνες δοξασμένη ,

Πάντα εμπρός μας οδηγείς .

Σημαία – Ω ! Σημαία

σημαία.gif

Γεια σου , σημαία γαλανή ,

Σημαία δοξασμένη !

Φωτίζεις την Ελλάδα μας

Και είσαι ευλογημένη .

Σ’ έχουμε κλείσει στην ψυχή ,

βαθιά μεσ’ στην καρδιά μας ,

κι όπου στηθείς , περήφανα

κρατάς την λευτεριά μας .

Η ΣΗΜΑΙΑ

Ω, ΣΗΜΑΊΑ ! Είσ’ Ελλάδα !

Μ’ ένα «ταν «ή επί «τας» ,

Των προγόνων μας τη δάδα

μια ιδέα την κρατάς .

Ω, σημαία τιμημένη !

Σαν τραγούδι της αυγής ,

Στους αιώνες δοξασμένη ,

Πάντα εμπρός μας οδηγείς .

Σημαία – Ω ! Σημαία

σημαία.gif

Γεια σου , σημαία γαλανή ,

Σημαία δοξασμένη !

Φωτίζεις την Ελλάδα μας

Και είσαι ευλογημένη .

Σ’ έχουμε κλείσει στην ψυχή ,

βαθιά μεσ’ στην καρδιά μας ,

κι όπου στηθείς , περήφανα

κρατάς την λευτεριά μας .

Η ΣΗΜΑΙΑ

Ω, ΣΗΜΑΊΑ ! Είσ’ Ελλάδα !

Μ’ ένα «ταν «ή επί «τας» ,

Των προγόνων μας τη δάδα

μια ιδέα την κρατάς .

Ω, σημαία τιμημένη !

Σαν τραγούδι της αυγής ,

Στους αιώνες δοξασμένη ,

Πάντα εμπρός μας οδηγείς .

Σημαία – Ω ! Σημαία

σημαία.gif

Γεια σου , σημαία γαλανή ,

Σημαία δοξασμένη !

Φωτίζεις την Ελλάδα μας

Και είσαι ευλογημένη .

Σ’ έχουμε κλείσει στην ψυχή ,

βαθιά μεσ’ στην καρδιά μας ,

κι όπου στηθείς , περήφανα

κρατάς την λευτεριά μας .

Η ΣΗΜΑΙΑ

Ω, ΣΗΜΑΊΑ ! Είσ’ Ελλάδα !

Μ’ ένα «ταν «ή επί «τας» ,

Των προγόνων μας τη δάδα

μια ιδέα την κρατάς .

Ω, σημαία τιμημένη !

Σαν τραγούδι της αυγής ,

Στους αιώνες δοξασμένη ,

Πάντα εμπρός μας οδηγείς .

Σημαία – Ω ! Σημαία

σημαία.gif

Γεια σου , σημαία γαλανή ,

Σημαία δοξασμένη !

Φωτίζεις την Ελλάδα μας

Και είσαι ευλογημένη .

Σ’ έχουμε κλείσει στην ψυχή ,

βαθιά μεσ’ στην καρδιά μας ,

κι όπου στηθείς , περήφανα

κρατάς την λευτεριά μας .

Η ΣΗΜΑΙΑ

Ω, ΣΗΜΑΊΑ ! Είσ’ Ελλάδα !

Μ’ ένα «ταν «ή επί «τας» ,

Των προγόνων μας τη δάδα

μια ιδέα την κρατάς .

Ω, σημαία τιμημένη !

Σαν τραγούδι της αυγής ,

Στους αιώνες δοξασμένη ,

Πάντα εμπρός μας οδηγείς .

Σημαία – Ω ! Σημαία

σημαία.gif

Γεια σου , σημαία γαλανή ,

Σημαία δοξασμένη !

Φωτίζεις την Ελλάδα μας

Και είσαι ευλογημένη .

Σ’ έχουμε κλείσει στην ψυχή ,

βαθιά μεσ’ στην καρδιά μας ,

κι όπου στηθείς , περήφανα

κρατάς την λευτεριά μας .

Η ΣΗΜΑΙΑ

Ω, ΣΗΜΑΊΑ ! Είσ’ Ελλάδα !

Μ’ ένα «ταν «ή επί «τας» ,

Των προγόνων μας τη δάδα

μια ιδέα την κρατάς .

Ω, σημαία τιμημένη !

Σαν τραγούδι της αυγής ,

Στους αιώνες δοξασμένη ,

Πάντα εμπρός μας οδηγείς .

Σημαία – Ω ! Σημαία

σημαία.gif

Γεια σου , σημαία γαλανή ,

Σημαία δοξασμένη !

Φωτίζεις την Ελλάδα μας

Και είσαι ευλογημένη .

Σ’ έχουμε κλείσει στην ψυχή ,

βαθιά μεσ’ στην καρδιά μας ,

κι όπου στηθείς , περήφανα

κρατάς την λευτεριά μας .

Η ΣΗΜΑΙΑ

Ω, ΣΗΜΑΊΑ ! Είσ’ Ελλάδα !

Μ’ ένα «ταν «ή επί «τας» ,

Των προγόνων μας τη δάδα

μια ιδέα την κρατάς .

Ω, σημαία τιμημένη !

Σαν τραγούδι της αυγής ,

Στους αιώνες δοξασμένη ,

Πάντα εμπρός μας οδηγείς .