Επιμένω …

αγαπώ.jpg

Μόνο μέσα από τα μάτια σου μπορώ και βλέπω την ζωή μου.

Μέσα από τα χείλη σου έμαθα να ζω.

Στην αγκαλιά σου όταν βρίσκομαι ξαναγεννιέμαι.

Κάθε μέρα και κάθε στιγμή θέλω μαζί σου να είμαι.

Κάθε λεπτό θα σου λέω Σ’ αγαπώ

Advertisement

Επιμένω …

αγαπώ.jpg

Μόνο μέσα από τα μάτια σου μπορώ και βλέπω την ζωή μου.

Μέσα από τα χείλη σου έμαθα να ζω.

Στην αγκαλιά σου όταν βρίσκομαι ξαναγεννιέμαι.

Κάθε μέρα και κάθε στιγμή θέλω μαζί σου να είμαι.

Κάθε λεπτό θα σου λέω Σ’ αγαπώ

Επιμένω …

αγαπώ.jpg

Μόνο μέσα από τα μάτια σου μπορώ και βλέπω την ζωή μου.

Μέσα από τα χείλη σου έμαθα να ζω.

Στην αγκαλιά σου όταν βρίσκομαι ξαναγεννιέμαι.

Κάθε μέρα και κάθε στιγμή θέλω μαζί σου να είμαι.

Κάθε λεπτό θα σου λέω Σ’ αγαπώ

Επιμένω …

αγαπώ.jpg

Μόνο μέσα από τα μάτια σου μπορώ και βλέπω την ζωή μου.

Μέσα από τα χείλη σου έμαθα να ζω.

Στην αγκαλιά σου όταν βρίσκομαι ξαναγεννιέμαι.

Κάθε μέρα και κάθε στιγμή θέλω μαζί σου να είμαι.

Κάθε λεπτό θα σου λέω Σ’ αγαπώ

Επιμένω …

αγαπώ.jpg

Μόνο μέσα από τα μάτια σου μπορώ και βλέπω την ζωή μου.

Μέσα από τα χείλη σου έμαθα να ζω.

Στην αγκαλιά σου όταν βρίσκομαι ξαναγεννιέμαι.

Κάθε μέρα και κάθε στιγμή θέλω μαζί σου να είμαι.

Κάθε λεπτό θα σου λέω Σ’ αγαπώ

Επιμένω …

αγαπώ.jpg

Μόνο μέσα από τα μάτια σου μπορώ και βλέπω την ζωή μου.

Μέσα από τα χείλη σου έμαθα να ζω.

Στην αγκαλιά σου όταν βρίσκομαι ξαναγεννιέμαι.

Κάθε μέρα και κάθε στιγμή θέλω μαζί σου να είμαι.

Κάθε λεπτό θα σου λέω Σ’ αγαπώ

Επιμένω …

αγαπώ.jpg

Μόνο μέσα από τα μάτια σου μπορώ και βλέπω την ζωή μου.

Μέσα από τα χείλη σου έμαθα να ζω.

Στην αγκαλιά σου όταν βρίσκομαι ξαναγεννιέμαι.

Κάθε μέρα και κάθε στιγμή θέλω μαζί σου να είμαι.

Κάθε λεπτό θα σου λέω Σ’ αγαπώ

Επιμένω …

αγαπώ.jpg

Μόνο μέσα από τα μάτια σου μπορώ και βλέπω την ζωή μου.

Μέσα από τα χείλη σου έμαθα να ζω.

Στην αγκαλιά σου όταν βρίσκομαι ξαναγεννιέμαι.

Κάθε μέρα και κάθε στιγμή θέλω μαζί σου να είμαι.

Κάθε λεπτό θα σου λέω Σ’ αγαπώ

Επιμένω …

αγαπώ.jpg

Μόνο μέσα από τα μάτια σου μπορώ και βλέπω την ζωή μου.

Μέσα από τα χείλη σου έμαθα να ζω.

Στην αγκαλιά σου όταν βρίσκομαι ξαναγεννιέμαι.

Κάθε μέρα και κάθε στιγμή θέλω μαζί σου να είμαι.

Κάθε λεπτό θα σου λέω Σ’ αγαπώ

Επιμένω …

αγαπώ.jpg

Μόνο μέσα από τα μάτια σου μπορώ και βλέπω την ζωή μου.

Μέσα από τα χείλη σου έμαθα να ζω.

Στην αγκαλιά σου όταν βρίσκομαι ξαναγεννιέμαι.

Κάθε μέρα και κάθε στιγμή θέλω μαζί σου να είμαι.

Κάθε λεπτό θα σου λέω Σ’ αγαπώ