Το ακατόρθωτο …

Ότι και να πω για αυτή την ομάδα είναι τόσο λίγο.

Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα το ήξερα.

Αλλά κανένας δεν περιμένει το ακατόρθωτο.

2-1 στο Καραισκάκη ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Στανταρ.

Και βλέπει πρόκριση στους «16» του Champion League.

Δεν λέω τίποτα άλλο μόνο τραγουδάμε.

Advertisement

Το ακατόρθωτο …

Ότι και να πω για αυτή την ομάδα είναι τόσο λίγο.

Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα το ήξερα.

Αλλά κανένας δεν περιμένει το ακατόρθωτο.

2-1 στο Καραισκάκη ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Στανταρ.

Και βλέπει πρόκριση στους «16» του Champion League.

Δεν λέω τίποτα άλλο μόνο τραγουδάμε.

Το ακατόρθωτο …

Ότι και να πω για αυτή την ομάδα είναι τόσο λίγο.

Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα το ήξερα.

Αλλά κανένας δεν περιμένει το ακατόρθωτο.

2-1 στο Καραισκάκη ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Στανταρ.

Και βλέπει πρόκριση στους «16» του Champion League.

Δεν λέω τίποτα άλλο μόνο τραγουδάμε.

Το ακατόρθωτο …

Ότι και να πω για αυτή την ομάδα είναι τόσο λίγο.

Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα το ήξερα.

Αλλά κανένας δεν περιμένει το ακατόρθωτο.

2-1 στο Καραισκάκη ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Στανταρ.

Και βλέπει πρόκριση στους «16» του Champion League.

Δεν λέω τίποτα άλλο μόνο τραγουδάμε.

Το ακατόρθωτο …

Ότι και να πω για αυτή την ομάδα είναι τόσο λίγο.

Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα το ήξερα.

Αλλά κανένας δεν περιμένει το ακατόρθωτο.

2-1 στο Καραισκάκη ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Στανταρ.

Και βλέπει πρόκριση στους «16» του Champion League.

Δεν λέω τίποτα άλλο μόνο τραγουδάμε.

Το ακατόρθωτο …

Ότι και να πω για αυτή την ομάδα είναι τόσο λίγο.

Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα το ήξερα.

Αλλά κανένας δεν περιμένει το ακατόρθωτο.

2-1 στο Καραισκάκη ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Στανταρ.

Και βλέπει πρόκριση στους «16» του Champion League.

Δεν λέω τίποτα άλλο μόνο τραγουδάμε.

Το ακατόρθωτο …

Ότι και να πω για αυτή την ομάδα είναι τόσο λίγο.

Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα το ήξερα.

Αλλά κανένας δεν περιμένει το ακατόρθωτο.

2-1 στο Καραισκάκη ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Στανταρ.

Και βλέπει πρόκριση στους «16» του Champion League.

Δεν λέω τίποτα άλλο μόνο τραγουδάμε.

Το ακατόρθωτο …

Ότι και να πω για αυτή την ομάδα είναι τόσο λίγο.

Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα το ήξερα.

Αλλά κανένας δεν περιμένει το ακατόρθωτο.

2-1 στο Καραισκάκη ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Στανταρ.

Και βλέπει πρόκριση στους «16» του Champion League.

Δεν λέω τίποτα άλλο μόνο τραγουδάμε.

Το ακατόρθωτο …

Ότι και να πω για αυτή την ομάδα είναι τόσο λίγο.

Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα το ήξερα.

Αλλά κανένας δεν περιμένει το ακατόρθωτο.

2-1 στο Καραισκάκη ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Στανταρ.

Και βλέπει πρόκριση στους «16» του Champion League.

Δεν λέω τίποτα άλλο μόνο τραγουδάμε.

Το ακατόρθωτο …

Ότι και να πω για αυτή την ομάδα είναι τόσο λίγο.

Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα το ήξερα.

Αλλά κανένας δεν περιμένει το ακατόρθωτο.

2-1 στο Καραισκάκη ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Στανταρ.

Και βλέπει πρόκριση στους «16» του Champion League.

Δεν λέω τίποτα άλλο μόνο τραγουδάμε.